Публікації Синиці Євгена Валентиновича

Наукові статті

 1. Питання топографії поховальних пам'яток V - середини VІІ ст. у Верхньому Подніпров'ї //Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка.- серія "Історія".- вип.40.- К.- 1998 р.с.16-18.
 2. Ранньосередньовічні інгумації в ареалі пеньківської культури //Vita Antiqua.- № 2.- 1999 р.с.98-110.
 3. До проблеми інтерпритації поховальних пам'яток в археології //Вісник Київського національного лінгвістичного університету.- серія "Історія, економіка, філософія".-вип.5.- К. - 2001 р.с.335-343.
 4. До питання про формування ранньосередньовічних курганних старожитностей у Південно-Східній Європі //Наукові записки з української історії.- вип.12.- Переяслав-Хмельницький.- 2001 р.с.8-21.
 5. Охоронні розкопки на Канівщині  // Археологічні відкриття в Україні 2001-2002. - К.. Інститут археології НАН України. - 2002. - С. 109-111. (у співавторстві з Гладких М.І., Рижовим С.М.)
 6. Топографія слов'янських поховальних пам'яток V-VII ст. у Південно-Східній Європі // Vita antiqua.-№ 5-6.- К.-2003.- С.164-170.
 7. Деякі підсумки вивчення грунтових могильників ранніх слов'ян у Східній Європі // Слов’янські обрії. – К., 2006. Вип .1. – С. 196-213.
 8. Сарматське поховання з хутора Хмільна // Проблеми археології Середнього Подніпров’я. До 15-річчя заснування Фастівського державного краєзнавчого музею. – Київ-Фастів, 2005. – С. 269-292 (у співавторстві з Кравченко О.В.)
 9. Археологічні дослідження на території Канівського природного заповідника у 2005 році // Літопис природи. – К. – 2005 . –С. 155-163.
 10. Сарматское погребение из хутора Хмильна в контексте сарматско-зарубинецких отношений // Sarmatia-Germania. – Калининград, 2008. – С. 132-165.
 11. Життя як археологічний пошук (до 60-рiччя Ростислава Терпиловського) // Українознавство – 2009: Календар-щорічник / Упорядники В. Піскун, А. Ціпко, О. Щербатюк. – К.: ВПЦ «Київський університет». –  2008. – С. 269-271 (у співавторстві з Ю.Ю. Башкатовим).
 12. Піт-стоп (до 60-річчя Р.В. Терпиловського) // Vita Antiqva № 7-8 К., 2009 – С. 9-20.
 13. Комплекс будівлі 6 з Канівського поселення (розкопки 2006 року) // Vita Antiqva № 7-8 К., 2009 – С. 250-260.
 14. Археологія ранніх слов’ян та їх сусідів (підручник) // Наукові розробки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Частина 2. Соціогуманітарні науки К., 2009 – С. 28. (у співавторстві з Терпиловським Р.В.).
 15. Система «територіальної оборони» ранніх слов'ян на Поділлі// Воєнна історія Поділля та Буковини. – К., 2009. - С. 13-19
 16. Археологічні дослідження пам'яток раннього середньовіччя на території Канівського природного заповідника: історія, здобутки,  перспективи. // Археологія та давня історія України. – Вип. 1: Проблеми давньоруської та середньовічної археології. – К., 2010. – С. 226-237 (у співавторстві з Р.В. Терпиловським)
 17. Фибулы «щиткового типа» черняховской культур // Германия – Сарматия. – Калининград – Курск. – 2010. – С. 113 – 131. (у співавторстві з О.В. Петраускасом).
 18. Критерії відбору комплексів для аналізу структури керамічних наборів на пам'ятках східних слов'ян переддержавного періоду: досвід та сучасна практика// Наукові записки з української історії. – Вип. 26. –  Переяслав-Хмельницький. – 2011. – С. 29 – 41. (у співавторстві з В.В Довгун, І.А. Олексієнком)
 19. Перунові діти. Військова справа слов'ян на початку Середньовіччя. – К.: «Темпора». – 2012. – Науково-популярна серія «Militaria Ucrainika». – 276 с.
 20. Давні слов'яни. Археологія та історія: навчальний посібник. – К.: «Стародавній Світ», 2012. – 366 с. (у співавторстві з Р.В.Терпиловський Н.С. Абашиною, Д.Н. Козаком).
 21. Ще раз про склавинів та антів // Етнічна історія народів Європи. – №  37. – К. 2012. – С. 104-108.
 22. Ще раз про взаємовідносини між сарматами та носіями зарубинецької археологічної культури // Етнічна історія народів Європи. 2013. – № 39. – С. 15 – 21.
 23. Історія в термінах і поняттях: довідник. – К.: МП М.І. Сергійчук, 2014. – 714 с. - є автором 29 статей (з них 14 у співавторстві), загальною кількістю – 3,5 друк. арк.
 24. Каневское поселение VIII-X вв. в свете археологических исследований последних дет. // Верхнедонской археологический сборник. Вып. 5. Липецк, 2014. С. 256-265 (у співавторстві з Р.В. Терпиловським).
 25. Багатошарове поселення між Ходосівкою та Лісниками // Археологічні дослідження в Україні 2012. – К., 2014. – С. 130-131 (у співавторстві з І.А. Готуном, О.М. Казимиром, Ю.О. Грициком, Т.В. Лозницею, М.О. Гунь).
 26. Дослідження поселення Козаків Яр у Ходосівці // Археологічні дослідження в Україні 2013. – К., 2014. – С. 146 (у співавторстві з І.А. Готуном, О.М. Казимиром, В.Ю. Непомящих, Ю.Г. Колосовим, Д.О. Шахраєм, Т.В. Лозницею, М.В. Квітницьким).
 27. Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів". Воєнна історія України від давнини до сьогодення. – Харків: "Клуб сімейного дозвілля". – 2016. - Науково-популярне видання. – 350 с. (у співавторстві з Відейком М., Галушкой А., Галушкой К., Громенком С., Майоровим М., Плахоніним А., Примаченком Я., Руккасом А., Сокиркою О., Черкасом Б.)
 28. Тіні згаданих предків. Від склавинів до русинів. Прадавня Україна, Русь і походження українців. – Харків: "Клуб сімейного дозвілля". – 2016. - Науково-популярне видання. – 353 с. (у співавторстві з Відейком М., Комаром О., Плахоніним А., Моцею О.).
 29. Історія українського війська. – Харків: "Клуб сімейного дозвілля". – 2016. - Науково-популярне видання. – 416 с. (у співавторстві з Відейком М., Галушкой А., Лободаєвим В., Майоровим М., Примаченком Я., Руккасом А., Сокиркою О., Харуком А., Черкасом Б.)
 30. Південно-східна периферія селища Ходосівка-Рославське //Археологічні дослідження в Україні 2014. – К., 2015. – С. 83 (у співавторстві з Готун І.А., Гунь М.О., Казимір О.М., Сухонос А.М.).
 31. Продовження досліджень розкопу ІІІ на селищі в Софійській Борщагівці // Археологічні дослідження в Україні 2014. – К., 2015. – С. 87-90 (у співавторстві з Готуном І.А., Гунь М.О., Казиміром О.М., Лозницию Т.В., Непомящих В.Ю., Осипенком М.С., Шахраєм Д.О.)
 32. Розкопки південної частини Софійсько-Борщагівського селища // Археологічні дослідження в Україні 2014. – К., 2015. – С. 90-94 (у співавторстві з Бабенком Р.В., Готуном І.А., Гунь М.О., Казиміром О.М., Лозницию Т.В., Непомящих В.Ю., Осипенком М.С., Шахраєм Д.О.)
 33. "Кущі поселень"3 східноєвропейських археологічних культурах І тис. н.е: інтерпретаціна модель та археологічні реалії (до постановки проблеми) // Людина та ландшафт. Географічний підхід в первісній археології. Тези доповідей міжнародної наукової конференції. – К., 2016. – С. 84
 34. Середньовічне селище Ходосівка-Рославське за результатами робіт 2015 р. // Археологічні дослідження в Україні 2015. – К., 2016. – С. 62-64 (у співавторстві з Готуном І.А., Сухоносом А.М., Гунь М.О., Казиміром О.М.)
 35. Вивчення північної частини Софіївського-Борщагівського поселення // Археологічні дослідження в Україні 2015. – К., 2016. – С. 67-71 (у співавторстві з Готуном І.А., Казиміром О.М., Бабенком Р.В., Непомящих В.Ю., Шахраєм Д.О., Гунь М.О., Лозницию Т.В.)
 36. Ранньослов’янська пам’ятка в околицях Києва // Археологічні дослідження в Україні 2015. – К., 2016. – С. 73-74 (у співавторстві з Готуном І.А., Казиміром О.М., Бабенком Р.В., Шахраєм Д.О., Синицею М.Є.)
 37. Археологічне минуле Канівщини // Тарахан-Береза З. Святиня : Чернеча Гора та стародавній монастир Канівський. - К., 2018. - C. 7-16 (у співавторстві з П.Шидловським, З. Тарахан-Березою)