Гладких Михайло Іванович

Народився 15.11.1941р. у с. Покровське Тепло-Огарьовського р-ну Тульської обл. Доктор історичних наук, професор.
У 1966 р. закінчив історичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка. У 1973 р. захистив кандидатську дисертацію “Пізній палеоліт лісостепового Придніпров’я”. У 1991 р. захистив докторську дисертацію: “Історична інтерпретація пізнього палеоліту”.
З 1975 р. розпочав постійну роботу на кафедрі археології та музеєзнавства Київського університету імені Тараса Шевченка, а з 1987 р. стає її завідувачем.

Фахівець у галузі палеоліту та первісного суспільства. Досліджує археологію кам’яного віку, зокрема, займається типологією і статистичним аналізом кам’яних виробів, виявляє локальні варіанти матеріальної культури пі
знього палеоліту, розробляє типологію та соціальну реконструкцію палеолітичних жител і поселень. Створив власну схему культурно-хронологічної періодизації пізнього палеоліту азово-чорноморського регіону. Виділив у пізньому палеоліті Середнього Подніпров’я межирічську археологічну культуру. Вивчає взаємодію господарсько-культурних типів та історико-етнографічних спільностей. Брав участь в роботі численних археологічних експедицій у різних регіонах України.

Автор близько 70 наукових праць.
Праці: Мінливість знарядь в процесі їх виробництва та її роль в утворенні локальних варіантів матеріальної культури на матеріалах палеоліту // Археологія. – 1977. – Вип. 24. – С. 17-21; Історична інтерпретація пізнього
палеоліту за матеріалами території України. – К., 1991. – 48 с., карта; Епоха пізнього палеоліту // Давня історія України. – Т. 1: Первісне суспільство. – К., 1997. – С. 51-113 (співавтор Станко В.Н.); Історія первісного суспільства: Підручник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих закладів освіти. – К., 1999. – 240 с. (співавтори: Станко В.Н., Сегеда С.П.); Древнейшая архитектура по археологическим источникам эпохи палеолита // Vita Antiqua. – 1999. – № 1. – С. 29-33; Кремневый инвентарь межиречского позднепалеолитического поселения // Vita Antiqua. – 2001. – № 3-4. – С. 15-21 та ін.

Література: Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників кафедри археології та музеєзнавства. – К., 1996. – С. 35-39; Мезенцева Г.Г. Дослідники археології України. Енциклопедичний словник. – Чернігів, 1997. – С. 14; Кепін Д.В. М.І. Гладких в історіографії палеоліту України // Vita Antiqua. – 2001. – № 3-4. – С. 9-14.

 

Публікації Гладких М.І.