Народився у 1962 році

Навчався на кафедрі археології та музеєзнавства 1979-1984 рр.

Історик, археолог, дослідник палеоліту Криму та Східної Європи, доктор історичних наук (2006), директор Кримського філіалу Інституту археології НАН України (2010).Член-кореспондент НАН України (2012). 

В. П. Чабай зробив значний внесок у розвиток української археології, насамперед, у вивчення середнього та ранньої пори верхнього палеоліту. Він переконливо довів, що в час приблизно 36-28 тис. р.т.  на території Криму співіснували неандертальці та ранні сапієнси і показав, що, всупереч поширеним концепціям, неандертальці не брали участі у формуванні культури верхнього палеоліту Східної Європи. Новаторськими є роботи, що стосуються реконструкції моделей життєдіяльності неандертальців Криму, систем поселень для експлуатації навколишніх ресурсів, створені за даними археології та природничих дисциплін. Автор більш як 100 наукових праць, загальним обсягом  понад 250 друкованих аркушів, в тому числі колективних монографій. Більше половини робіт опубліковані в Бельгії, США, Франції, Португалії, Британії та Німеччині.

Читав лекції з проблем палеоліту Криму та Східної Європи в Льєжському університеті (Бельгія), в Південно-Методистському університеті, м Даллас і Університеті Нью- Мексико, м. Альбукерка (США), Кельнському університеті, університетах Нюрнбергга й Ерлангена (ФРН), Глазго (Велика Британія). Від 2013 р. викладає спецкурс «Кам’яна доба Криму» на історичному факультеті Таврійського університету.  

Л.Самойленко