Про кафедру

Наша кафедра готує професійних археологів та музеєзнавців вже понад 75 років і є однією з найдавніших освітніх установ археологічного профiлю на території України. Заснована ще у 1944 році відомим археологом-античником Л.М. Славіним, кафедра підготувала близько 900 висококваліфікованих археологів: співробітників Інституту археології НАНУ, університетів, музеїв та пам’яткоохоронних установ.

Кафедра є складовою частиною історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, здійснює підготовку бакалаврів та магістрів з двох спеціальностей «Історія та археологія» і «Музеєзнавство, пам’ятознавство». По кожній з цих спеціальностей кафедра готує як бакалаврів, так і магістрів.

Викладацький склад кафедри головним чином складається з її випускників. Кафедру, засновану Л.М. Славіним, свого часу очолювали М.М. Бондар, М.І. Гладких, С.М. Рижов. Нині на кафедрі працюють сім штатних викладачів: завідувач доктор історичних наук, професор Р.В. Терпиловський, 5 кандидати історичних наук, доценти І.А. Кравченко, С.М. Рижов, Є.В. Синиця, К.О. Третяк, П.С. Шидловський та кандидат історичних наук, асистент С.І. Іванисько. Допоміжний склад включає фахівця І категорії О.Г. Салату.

Окремою структурною одиницею університету є Археологічний музей (завідувач Л.Г. Самойленко, співробітник Т.В. Лозниця), при якому функціонують великі археологічні фонди.
Викладачами кафедри створені робочі програми навчальних профільних дисциплін з археології, преісторії та музейної справи, видано низку  навчальних посібників та курсів лекцій. Викладання на кафедрі завжди було тісно пов'язане з польовими експедиційними дослідженнями під час археологічної студентської практики.

Одним з векторів наукової діяльності є участь у проведенні спільних міжнародних проектів. Зокрема, при дослідженні пам’яток первісної доби на території України, були залучені спеціалісти з таких країн як Японія, Франція, Бельгія, Швейцарія, Латвія, Польща. Кафедра стала одним з учасників Мережі по вивченню східноєвропейського неоліту, нарівні з освітніми організаціями Швейцарії, Німеччини, Польщі, Македонії, Греції, Латвії, Білорусі.
Міжнародна співпраця забезпечує активний обмін досвідом викладання археології та музеєзнавства, допомагає виробляти єдині підходи до підготовки фахівців в цій галузі, проводити спільні наукові та науково-практичні конференції. Відбувається обмін студентами в рамках міжнародних наукових і навчальних проектів, у тому числі під час польових практик. Підвищується академічна мобільність з метою стажування викладачів і студентів у провідних наукових і навчальних закладах.

Співробітники кафедри беруть активну участь у пам’яткоохоронному процесі, представляючи факультет в таких громадських та адміністративних організаціях як Спілка археологів України, Музейна рада, Комісія з розгляду питань занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток Міністерства культури, Кваліфікаційна рада Інституту археології НАН України і Державної служби охорони культурної спадщини Міністерства культури тощо. Кафедра залучена до розробки пам’яткоохоронного законодавства України, а її викладачі неодноразово виступали експертами у випадках порушень законодавства по охороні пам’яток культурної спадщини.
У 1997 році кафедра стала ініціатором та засновником громадської організації «Товариство археології та антропології», що з часом трансформувалась в «Центр палеоетнологічних досліджень ім. Хв. Вовка». На рахунку Центру вже є досвід проведення спільних археологічних досліджень, міжнародних семінарів, створення курсів відеолекцій. З 2017 року поновлено випуск періодичного збірника наукових статей «Vita Antiqua», де викладачі та аспіранти кафедри мають можливість друкувати свої статті.

Кафедра підтримує тісні творчі зв’язки з Інститутом археології НАН України, провідними університетами та музеями України і зарубіжжя, бере участь у проведенні наукових та науково-практичних конференцій з актуальних проблем археології та преісторії, музеєзнавства і охорони пам’яток історії та культури.

univer