Аспірантура

Інформація вступникам до аспірантури >>

Напрямки дисертаційних досліджень:

  • Системи заселення суспільств давнини та середньовіччя у Східній Європі;
  • Розвиток технологій (аграрних, ремісничих) суспільств давнини та середньовіччя у Східній Європі;
  • Екологія (адаптативні, економічні та технологічні аспекти) суспільств давнини та середньовіччя у Східній Європі;
  • Економіка (системи господарювання та адаптації) суспільств давнини та середньовіччя у Східній Європі;
  • Демографічна структура суспільств давнини та середньовіччя у Східній Європі;
  • Структура локальних та хронологічних групи старожитностей в рамках культурних спільнот суспільств давнини та середньовіччя у Східній Європі;

Аспіранти та пошукачі кафедри

Аспірант Роки навчання в аспірантурі Тема дисертації
Стаціонар
Дергай Артем Сергійович 2022 - Населення Києво-Житомирського Полісся за доби середньої бронзи (1800 - 1300 рр. до н.е)
Науменко Олександр Олександрович 2022 - Технологія каменеобробки нижньопалеолітичних стоянок Меджибожа
 
Маркіна Ліза Андріївна 2021 - Археологічна спадщина як культурний ресурс розвитку національної ідентичності (за матеріалами комплексу Чжоукоудянь, Китай)
Чимирис Маргарита Володимирівна 2021 - Вироби з органічних матеріалів з верхньопалеолітичних стоянок Київського Подніпров’я
Чечуліна Ірина Олексіївна 2017 - 2021 Аттична чорнолакова керіаміка з Ольвії класичного періоду
Валентирова Катерина Миколаївна 2016 - 2020 Перцепція клинкової зброї в культурі середньовічної Європи (ХІ – ХІІІ ст.)
Боровць Павло Григорович 2015 - 2018 Військова справа Північного Причорномор’я ХVII – X ст. до н.е.
Гунь Мар’яна Олександрівна 2015 - 2018 Керамічний комплекс київських околиць Х – ХІV ст.
Радомський Іван Сергійович 2014 - 2017 Крем’яна індустрія трипільського населення етапу ВІ Середнього Подністров’я (за матеріалами поселення Ожеве-Острів)
Лизун Олексій Миколайович 2014 - 2017 Крем’яні комплекси епіграветських пам’яток Київського Подніпров’я
Дорошенко Ліна Василівна 2013-2016 Слов’янські старожитності другої половини І тис. н.е. в східноєвропейській історіографії
Кириленко Олександр Сергійович 2012 - 2015 Пізньотрипільське населення Київського Подніпров’я в контексті культур Східної Європи
Слободян Тетяна Іванівна 2012 - 2015 Поховальний обряд населення Східнокарпатського регіону в ранньоримський час
Челноков Максим Володимирович 2011 - 2014 Етнокультурні процеси в лісостепу між Дністром та Доном на рубежі ер у історіографії 1950 – 2000-х рр.
Олексієнко Ігор Анатолійович 2011 - 2014 Слов’янські житла Середнього Подніпров’я другої половини І тис. н.е.
Ткач Євген Сергійович 2010 - 2013 Дакійське населення Північно-Східного Карпатського регіону на рубежі ер
Пудовкіна Анна Сергіївна 2009 - 2012 Археологічна діяльність музеїв радянської України (1919 – 1934 рр.)
Тимошенко Марія Едуардівна 2009 - 2012 Портова інфраструктура Візантії в басейні Чорного моря (VI – ХІІ ст.)
Балко Олексій Іванович 2008 - 2011 Культурна трансформація під час переходу від пізньої бронзи до раннього залізного віку (за матеріалами Правобережного Лісостепу та Полісся)
Могильний Юрій Вікторович 2006 - 2009 Надгробні знаки ХVI – поч. ХІХ ст. (як історичне джерело)
Толочко Денис Володимирович 2006 - 2010 Історико-культурний зміст трипільської культури в історіографії кінця ХХ – початку ХХ ст.
Палієнко Сергій Володимирович 2005 - 2008 Історико-культурний поділ пізнього палеоліту Східної Європи в радянському та пострадянському палеолітознавстві.
Пахарева Олександра Сергіївна 2005 - 2008 Французько-російське наукове співробітництво в галузі антропології у другій половині ХІХ- на початку ХХ ст.
Вєтров Денис Олександрович 2001 - Ранньопервісне суспільство Середнього Придніпров'я України
Піоро Владислав Ігоревич 1999 - 2002 Проблеми етно-соціальної історії протоцивілізацій степової України доби пізнього енеоліту - бронзового віку.
Стоянов Роман Володимирович 1998 - 2001 Некрополь Херсонеса Таврійського класичної та еліністичної доби (V-IV ст.до н.е.)
Індиченко Ганна Володимирівна 1998 - 2001 Господарсько-культурні комплекси ранньопервісного населення України (пізній палеоліт)
Куріло Ольга Юріївна 1997 - 2000 Історичний досвід вітчизняного археологічного музейництва XIX-XX століть
Синиця Євген Валентинович 1996 - 1999 Поховальний обряд слов'ян Південно-Східної Європи V-VII століть
Андрощук Федір Олександрович 1995 - 1997 Чернігівська земля в епоху раннього середньовіччя
Яковлева Людмила Анатоліївна 1984 - 1987 Орнамент в образотворчому мистецтві пізньопалеолітичної людини Подніпров'я
Ліньова Євніка Анатоліївна 1982 - 1984  
Чмихов Микола Олександрович 1975 - 1978

Орнамент эпохи бронзы степной Украины как исторический источник в изучении первобытного мировоззрения

Піоро Ігор Станіславович 1971 - 1973 Етнічна історія Криму Пізньоримського та Ранньосередньовічного часу
Мезенцева Галина Георгіївна 1946 - 1949 Теракоти Ольвії та їх значення як історичного джерела

Мелащенко Михайло Данилович

 -1949  
Бондар Микола Миколайович  -1949 Торгівля Ольвії у догетську епоху
Заочне відділення
Крамарова Світлана Олександрівна 2010 - 2016 Історія господарства та побут населення Меджибожа (XIV-XVIII ст.)
Дудін Олександр Анатолійович 2007 - 2011 Ранні кочовики степів Східної Європи (ІХ – пер.пол. VІІ ст. до н.е.
Панченко Юрій Володимирович 2001 - Неоліт північно-східної України
Башкатов Юрій Юрійович 1999 - Домобудівництво слов'ян в часи формування слов'янства в I-V ст. н. е.
Карсим Інна Анатоліївна 1998 - 2002 Церковно-археологічне музейництво в Україні (генезис, історичний розвиток та досвід)
Шидловський Павло Сергійович 1997 - 2001 Варіанти господарсько-культурних типів первісних мисливців-збирачів на території України (друга половина пізнього палеоліту - мезоліт)
Атамась Вячеслав Васильович 1997 - 2001 Соціальна еліта та елітарна культура в Європі доби Меровінгів (V-VIII ст.)
Томілович Людмила Вадимівна 1994 - 1998 Історико-культурний розвиток Поросся в період пізнього середньовіччя
Пошукачі
Кобець Віктор Данилович    
Самойленко Любов Григорівна 2005 -2009  Археологія та музейна справа в Київському університеті
Зеленко Сергій Мусійович Захистився у 2004 р.  
Суховий Микола Олександрович   Використання природних ресурсів Середнього Подніпров'я в первісну епоху
Рижов Сергій Миколайович Захистився у 1999 р. Адаптація ранніх палеоантропів до навколишнього середовища Центральної Європи