Видання кафедри

va1

 

Часопис, збірка наукових праць "Vita Antiqua" (виходить з 1999 року)

tovarcheo

 

Видання серії "Бібліотека Vita Antiqua "

Методичні поради до вивчення курсу “Основи антропології” для студентів історичного факультету

 

 

Шидловський, П. 2020. Мисливці на мамонтів басейну Дніпра : навч. посіб. К.: ВПЦ Київський університет, 144 с. 

 

 

Шидловський, П. 2017. Природа і суспільство в ранньому голоцені Східної Європи : навч. посіб. К. : ВПЦ Київський університет, 111 с. 

 

 

Орлова, Т.В. (ред.). 2014. Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. /За загал, ред. Орлової Т. В./ (Шидловський П.С., Синиця Є.В., Гладких М.І., Самойленко Л.Г. та ін.) Київський національний університет імені Тараса Шевченка — Вишгород: ПП Сергійчук М. І., 2014. — 732 с.

 

 

Шидловський, П. 2014. Актуальні питання антропології (матеріали до вивчення навчальної дисципліни «Історична антропологія») / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. К.: Логос

 

Степанчук В.М., Матвіїшина Ж.М., Рижов С.М., Кармазиненко С.П.
Давня людина. Палеогеографія та археологія

podvodarcheo

 

C.М. Зеленко  "Подводная археология Крыма"