Археологічний музей

 Відео: Innovation House

Експозиція музею >>

Археологічний музей був заснований при кафедрі археології та музеєзнавства рішенням Вченої ради історичного факультету 19 жовтня 1987 року як складовий елемент системи наукової і освітньої діяльності в університеті, а також з метою поповнення і збереження державної частини Музейного фонду України. Музей не є юридичною особою і належить до державних відомчих музеїв, що діють у складі навчального закладу, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України.

Університетські музеї та музеї інших вищих навчальних закладів це особливий тип музеїв, які, в першу чергу, націлені на виконання наукових і навчальних завдань. Вони також вивчають і популяризують розвиток окремих галузей науки, природи або техніки, досліджують історію освіти в контексті історії певного навчального закладу і активно використовуються під час лекцій та практичних занять. Тому такі музеї не ведуть широкої екскурсійної діяльності для пересічних відвідувачів,а призначені для потреб викладачів, науковців та студентства. Переважно це невеликі за площею експозиції, що мають солідні наукові фонди і допомагають отримувати глибокі фахові знання. Традиція тісної співпраці музеїв і навчальних закладів сягає періоду виникнення перших європейських університетів, а в Київському університеті музеї і навчальні кабінети організовуються від моменту його започаткування. Археологічний музей це – один з десяти музеїв та музейних закладів, що нині діють при різних факультетах та підрозділах нашого університету.

Експозицію Археологічного музею розміщено в головному (червоному) корпусі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, побудованому у 1842 за проектом відомого архітектора В. Беретті. В кімнаті поруч обладнано невеличке виставкове приміщення із змінними експозиціями, що висвітлюють різні аспекти діяльності кафедри та її історію. Окремі приміщення займають реставраційна лабораторія, бібліотека спеціалізованої літератури (понад 5 тисяч томів) і архівний відділ; ще кілька кімнат і приміщень відведено під фондосховища.

Музей створено на базі наукових та навчальних музейних колекцій, які згідно з чинним законодавством України щорічно надходять до його фондів в результаті польових археологічних досліджень та науково-пошукових експедицій викладачів, співробітників, аспірантів і студентів кафедри археології та музеєзнавства. За 65 років роботи співробітникам і студентам кафедри довелось досліджувати різноманітні археологічні об’єкти по всіх регіонах України. Студенти, що спеціалізуються по кафедрі археології і музеєзнавства мають можливість досліджувати археологічні джерела на різних етапах їх вивчення: від етапу розвідок і розкопок археологічних пам’яток, на етапі камеральної обробки, реставрації, систематизації, обліку і аж до підготовки експонування або введення в науковий обіг через публікації. Наукові фонди музею налічують понад 30 тис. одиниць зберігання.

Експозицію музею побудовано з урахуванням культурно-хронологічного принципу, але акцент зроблено на доробку викладачів та співробітників кафедри. Тобто, у хронологічному порядку представлено окремі комплекси матеріальних залишків, що відображають історію стародавнього населення України від найдавніших часів і до середньовіччя, виключно з матеріалів, які були добуті в ході археологічних досліджень членами кафедри. Матеріали експонуються у 12-ти блоках - художньо оформлених вітринах, присвячених різним археологічним періодам: Експозиція подає автентичні археологічні предмети різних епох і народів з території України: знаряддя праці, елементи озброєння, посуд, прикраси та ін. Їх доповнюють карти, світлини, малюнки, макети, пояснювальні тексти. Верхню частину музейного простору заповнює фриз - художнє панно (худ О.Чуботін), де представлено малюнки відомих артефактів, які репрезентують духовну культуру стародавнього населення України. У підвітринних подіумах зберігаються наукові колекції, що використовуються під час лекцій та практикумів, які можна брати до рук і більш докладно вивчати. Попри активну роботу у рамках навчального і наукового процесів, Археологічний музей гостинно відкриває двері і для усіх бажаючих відвідувачів, як це притаманно музеям університету ще з середини ХІХ ст., коли музеї університету були першими і єдиними музеями у Києві.

 Відео: Innovation House