Графік складання зимової сесії 2020-2021 н. р.

студентами денного відділення

1 курс освітня програма «Археологія та преісторія»

Заліки
Предмет Викладач Дата Час
Іноземна мова доц. Назаренко О.І. 07.12.2020 16.20
Історія музейної справи доц. Кравченко І.А 07.12.2020 17.55
Вступ до університетських студій доц. Чекаленко Л.Д. 04.12.2020 13.05
Історія археології доц. Синиця Є.В. 01.12.2020 17.55
Іспити
Іспит Консультація
Предмет Викладач Дата Час Дата Час
Історія Стародавнього Сходу доц. Гоман Ю.О. 15.12.2020 12.00 14.12.2020 14.40
Основи археології проф. Терпиловський Р.В. 17.12.2020 12.00 16.12.2020 12.00
Історія української та зарубіжної культури доц. Петасюк О.І. 21.12.2020 14.40 18.12.2020 14.40
Преісторія доц. Рижов С.М. 11.12.2020 12.00 10.12.2020 12.00

 

1 курс освітня програма «Музеєзнавство, пам’яткознавство»

Заліки
Предмет Викладач Дата Час
Історія української та зарубіжної культури доц. Петасюк О.І. 01.12.2020 16.20
Іноземна мова доц. Токменко О.П. 07.12.2020 16.20
Історична антропологія доц. Шидловський П.С. 02.12.2020 16.20
Вступ до університетських студій доц. Чекаленко Л.Д. 01.12.2020 13.05
Іспити
Іспит Консультація
Предмет Викладач Дата Час Дата Час
Історія та культура Стародавнього світу асист. Жданович О.П. 11.12.2020 14.40 10.12.2020 14.40
Основи археології проф. Терпиловський Р.В. 17.12.2020 12.00 16.12.2020 12.00
Основи музеєзнавства доц. Кравченко І.А 21.12.2020 14.40 18.12.2020 14.40
Преісторія України доц. Рижов С.М. 15.12.2020 12.00 14.12.2020 12.00

2 курс освітня програма «Археологія та преісторія»

Заліки
Предмет Викладач Дата Час
Мисливці на мамонтів доц. Шидловський П.С. 02.12.2020 16.20
Курс за вибором:
Історія України в документальному кіно проф. Патриляк І.К. 03.12.2020 16.20
Історія Середньовічного Сходу проф. Рубель В.А. 07.12.2020 16.20
Україна в роки другої світової війни: історичні факти та ідеологічні міфи доц. Вербовий О.В. 03.12.2020 16.20
Історія та культура кельтських народів Західної Європи проф. Казакевич Г.М. 03.12.2020 16.20
Історія Британської імперії проф. Машевський О.П. доц. Комаренко О.Ю. 03.12.2020 16.20
Українська етнологія проф. Борисенко М.В. 07.12.2020 14.40
Іспити
Іспит Консультація
Предмет Викладач Дата Час Дата Час
Філософія доц. Гончаренко М.М. (доц. Сєрова Ю.В.) 15.12.2020 14.40 14.12.2020 14.40
Історія середніх віків та раннього нового часу асист. Охріменко О.С. 11.12.2020 14.40 10.12.2020 14.40
Палеоліт старого світу доц. Рижов С.М. 21.12.2020 12.00 18.12.2020 12.00
Фіксація археологічних джерел доц. Шидловський П.С. 17.12.2020 14.40 16.12.2020 14.40

2 курс освітня програма «Музеєзнавство, пам’яткознавство»

Заліки
Предмет Викладач Дата Час
Історичний туризм в Україні  доц. Терес Н.В. 07.12.2020 14.40
Туристичні ресурси України доц. Гончаров О.П. 07.12.2020 17.55
Курс за вибором:
Історичний туризм в Україні доц. Терес Н.В. 07.12.2020 14.40
Туристичні ресурси України доц. Гончаров О.П. 07.12.2020 17.55
Історія та культура кельтських народів Західної Європи проф. Казакевич Г.М. 03.12.2020 16.20
Історія Британської імперії проф. Машевський О.П., доц. Комаренко О.Ю. 03.12.2020 16.20
Історія України в документальному кіно проф. Патриляк І.К. 03.12.2020 16.20
Етнотуризм доц. Терес Н.В. 07.12.2020 16.20
Іспити
Іспит Консультація
Предмет Викладач Дата Час Дата Час
Історія Центральної та Східної Європи проф. Верба І.В. 11.12.2020 14.40 10.12.2020 14.40
 Нова історія Західної Європи та Америки доц. Папенко Н.С. 15.12.2020 14.40 14.12.2020 14.40
 Українська етнологія  проф. Борисенко М.В. 21.12.2020 14.40 18.12.2020 14.40
 Нова історія України проф. Колесник В.Ф. 17.12.2020 14.40 16.12.2020 14.40


3 курс освітня програма «Археологія та преісторія»

Заліки
Предмет Викладач Дата Час
Технологія вироблення кам’яних виробів Рижов С.М. 03.12.2020 16.20
Курс за вибором:
"Нікомахова етика" Аристотеля: історико-філологічний аспект проф. Ставнюк В.В. 01.12.2020 17.55
Політична історія Японської держави в епоху самурайських диктатур асист. Жданович О.П.  .12.2020  
Експозиційна робота музеїв доц. Кравченко І.А. 02.12.2020 16.20
Історія СРСР проф. Пивовар С.Ф. 03.12.2020 17.55
Іспити
Іспит Консультація
Предмет Викладач Дата Час Дата Час
Енеоліт України доц. Шидловський П.С. 11.12.2020 14.40 10.12.2020 14.40
Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки доц. Комаренко О.Ю.,
доц. Грищенко Т.А.
17.12.2020 14.40 16.12.2020 14.40
Новітня історія України проф. Савченко Г.П., доц. Вербовий О.В. 15.12.2020 14.40 14.12.2020 14.40
Науково-фондова робота музеїв доц. Кравченко І.А. 21.12.2020 12.00 18.12.2020 12.00

3 курс освітня програма «Музеєзнавство, пам’яткознавство»

Заліки
Предмет Викладач Дата Час
Соціально-політичні студії доц. Набруско І.Ю., доц. Губерський С.А. 02.12.2020 16.20
Основи публічного мовлення в професійній сфері музеєзнавця доц. Ціватий В.Г. 02.12.2020 14.40
Основи загальної та соціальної психології доц. Романова Ю.В. 01.12.2020 14.40
Маєткова культура України кінця XVIII– початку ХХ ст. доц. Казьмирчук М.Г. 04.12.2020 14.40
Курс за вибором:
«Нікомахова етика» Аристотеля: історико-філологічний аспект проф. Ставнюк В.В. 01.12.2020 17.55
Історія українського політикуму (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) доц. Чернишевич О.В. 01.12.2020 17.55
Меморіальні музеї доц. Третяк К.О. 01.12.2020 17.55
Іспити
Іспит Консультація
Предмет Викладач Дата Час Дата Час
Києвознавство доц. Терес Н.В. 11.12.2020 14.40 10.12.2020 14.40
Теорія та практика екскурсійної діяльності доц. Гончаров О.П. 15.12.2020 14.40 14.12.2020 14.40
Освітня діяльність музеїв доц. Третяк К.О. 17.12.2020 14.40 16.12.2020 14.40

4 курс освітня програма «Археологія та преісторія»

Заліки
Предмет Викладач Дата Час
Охорона археологічних пам’яток асист. Пшеничний Т.Ю. 07.12.2020 14.40
Археологія раннього залізного віку асист. Іванисько С.І. 01.12.2020 17.55
Державна реєстрація архівних об’єктів доц. Синиця Є.В. 02.12.2020 16.20
Курс за вибором:
Становлення політичної еліти доц. Вербовий О.В. 01.12.2020 14.40
Історія династії Тюдорів асист. Магдич О.Р. 01.12.2020 14.40
Іспити
Іспит Консультація
Предмет Викладач Дата Час Дата Час
Культурно-освітня робота музеїв доц. Кравченко І.А. 17.12.2020 14.40 16.12.2020 14.40
Іноземна мова доц. Шабуніна В.В.,
асист. Лабенко О.В. (викл. Сидоренко О.А.,
доц. Токменко О.П.)
11.12.2020 14.40 10.12.2020 14.40
Первісне мистецтво доц. Шидловський П.С 15.12.2020 12.00 14.12.2020 12.00
Антична археологія Північного Причорномор’я доц. Синиця Є.В. 21.12.2020 14.40 18.12.2020 14.40

 

1 курс ОС «Магістр» освітня програма «Археологія»

Заліки
Предмет Викладач Дата Час
Професійна та корпоративна етика історика
з основами інтелектуальної власності
доц. Іваницька Л.В. 01.12.2020 17.55
Психологія вищої школи доц. Рябчич Я.Є. 04.12.2020 14.40
Археологія антропогену доц. Рижов С.М. 04.12.2020 16.20
Фіксація археологічних джерел доц. Шидловський П.С. 01.12.2020 14.40
Іспити 
Іспит Консультація
Предмет Викладач Дата Час Дата Час
Методологія й організація археологічних досліджень: видобуток та інтерпретація археологічних джерел ас.Іванисько С.І 11.12.2020 14.40 10.12.2020 14.40
Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача доц. Левицька Л.А. 17.12.2020 14.40 16.12.2020 14.40
Класична археологія доц. Синиця Є.В. 21.12.2020 14.40 18.12.2020 14.40
Археологія Європейського Барбарікуму проф. Терпиловський Р.В. 15.12.2020 12.00 14.12.2020 12.00

1 курс ОС «Магістр» освітня програма «Музеєзнавство, пам`яткознавство»

Заліки
Предмет Викладач Дата Час
Професійна та корпоративна етика  доц. Іваницька Л.В. 01.12.2020 12.00
Паспортизація пам`яток історії та культури ас. Пшеничний Т.Ю. 01.12.2020 16.20
Психологія вищої школи доц. Рябчич Я.Є. 04.12.2020 17.55
Правові аспекти охорони культурної спадщини ас. Пшеничний Т.Ю. 04.12.2020 14.40
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності ас. Пшеничний Т.Ю. 01.12.2020 14.40
Іспити
Іспит Консультація
Предмет Викладач Дата Час Дата Час
Загальна та соціальна музеологія ас. Пшеничний Т.Ю.  15.12.2020 14.40 14.12.2020 14.40
Менеджмент і маркетинг в музейній справі ас. Іванисько С.І. 11.12.2020 12.00 10.12.2020 12.00
Правові аспекти охорони культурної спадщини ас. Пшеничний Т.Ю. 17.12.2020 14.40 16.12.2020 14.40

2 курс ОС «Магістр» освітня програма «Археологія»

спеціалізація «АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ДЖЕРЕЛА, МЕТОДИКА, РЕКОНСТРУКЦІЯ»

Заліки
Предмет Викладач Дата Час
Археологічні фонди та джерела ас. Іванисько С.І. 02.12.2020 17.55
Статистико-комбінаторні методи в археології доц. Синиця Є.В. 01.12.2020 14.40
Церковна археологія доц. Кравченко І.А. 03.12.2020 16.20
Дисципліни з переліку
Семіотика: знакові системи в мистецтві проф. Казакевич Г.М. 03.12.2020 17.55
Іспити

 

Іспит Консультація
Предмет Викладач Дата Час Дата Час
Військова справа Східної Європи у давнину та середньовіччі доц. Синиця Є.В. 15.12.2020 14.40 14.12.2020 14.40
Кочовики у культурному розвитку Східної Європи ас. Іванисько С.І 21.12.2020 14.40 18.12.2020 14.40
Походження людини доц. Рижов С.М. 17.12.2020 12.00 16.12.2020 12.00
Технології давніх виробництв доц. Рижов С.М. 23.12.2020 12.00 22.12.2020 12.00

2 курс ОС «Магістр» освітня програма «Музеєзнавство, пам`яткознавство»

спеціалізація «ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МУЗЕЇВ»

Заліки
Предмет Викладач Дата Час

Експеримент в музейній справі

ас. Пшеничний Т.Ю. 02.12.2020 16.20
Комп’ютерні технології в виставковій діяльності та віртуальні музеї доц. Ляпіна О.В. 02.12.2020 14.40
Організація баз даних в музейній справі доц. Ляпіна О.В. 02.12.2020 17.55
Сучасна виставкова діяльність: тенденції та форми ас. Добріян Д.М. 03.12.2020 14.40
Дисципліни з переліку
Історична демографія Європи проф. Конта Р.М. 03.12.2020 16.20
Іспити
Іспит Консультація
Предмет Викладач Дата Час Дата Час
Комерційна та фандрайзингова діяльність музеїв ас. Іванисько С.І. 15.12.2020 12.00 14.12.2020 12.00
Міста музеї ас. Іванисько С.І. 17.12.2020 14.40 16.12.2020 14.40
Соціальна функція музею доц. Казьмирчук М.Г. 11.12.2020 12.00 10.12.2020 12.00