В результаті наукової роботи на базі Канівського заповідника розроблена загальна карта-схеми розташування археологічних пам’яток. Розроблена карта-схема під’йомного матеріалу берегової лінії Канівського заповідника.

Важливим результатом наукової роботи є висновок про існування і використання давніми мешканцями Канівського подніпров’я місцевої крем’яної сировини – канівський кремінь.

В результаті археологічних розвідок на Канівщині, були знайдені нові пам’ятки: сарматське поховання ІІ ст. в кар’єрі с.Хмільна (матеріали опубліковані), нове неолітичне поселення біля села Лука, поселення доби бронзи та скіфського часу на території заповідника.

В липні 2002 р. на базі Канівського заповідника, разом з підрозділом кафедри археолгії музеєзнавства – Центром підводної археології, була обстежена берегова акваторія Канівського подніпров’я.

В процесі наукової роботи на базі Канівського заповідника були оброблені – складені паспорти, археологічних матеріалів кам’яної доби (85 одиниць) Канівського історичного музею.