На базі Канівського природного заповідника Київського національного університету імені Тараса Шевченка здійснено археологічні роботи в рамках проведення навчально-виробничої археологічної практики (керівники: проф. Терпиловський Р.В., ас. Синиця Є.В).

Продовжено розкопки на розкопі 4, де виявлено матеріали доби бронзи та раннього середньовіччя. Виявлено рештки будівлі другої половини ІХ-Х ст. н.е., здобуто представницьку колекцію кераміки різних епох та низку індивідуальних знахідок (вироби з чорного та кольорового металу, каменю та глини).

Розпочато роботи на сусідній ділянці, на якій закладено розвідковий розкоп 5.

Також у рамках проведення навчально-виробничої археологічної практики (керівник доц. Рижов С.М.), з 9 червня по 13 липня 2010 р. було проведено розвідки в Канівському районі Черкаської обл.