Освітня програма «Археологія»

 Обов’язкові навчальні дисципліни

Назва дисципліни Семестр, в якому викладалася Кількість кредитів  Форма контролю 
1 Методологія й організація археологічних досліджень: видобуток та інтерпретація археологічних джерел 1 4 Іспит
2 Професійна та корпоративна етика історика з основами інтелектуальної власності 1 4 Залік
3 Психологія вищої школи 1 3 Залік
4 Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача 1 3 Іспит
5 Методика викладання історії у вищих навчальних закладах 2 3 Іспит
6 Фіксація археологічних джерел 1 5 Залік
7 Археологічна типологія та класифікація 2 4 Іспит
8 Класична археологія 1 3 Іспит
9 Археологія Київської Русі 2 4 Іспит
10 Курсова робота 2 1  
11 Археологічна практика 2 3  
12 Музейна практика 4 6  
13 Асистентська практика 4 8  
14 Магістерська робота 4 16  
15 Комплексний кваліфікаційний іспит 4    

 Дисципліни вибору ВНЗ

Назва дисципліни Семестр, в якому викладалася Кількість кредитів  Форма контролю 
1 Археологія антропогену 1 4 Залік
2 Археологія Європейського Барбарікуму 1 3 Іспит
3 Музеєзнавство 2 3 Залік
4 Соціально-економічні реконструкції за археологічними джерелами 2 4 Іспит
5 Теоретична антропологія 2 3 Залік
6 Охорона археологічних пам’яток в законодавстві України 2 3 Залік
7 Етнічні процеси за археологічними джерелами 2 3 Залік

  Спеціалізація : «Археологічні дослідження: джерела, методика, реконструкції» 

  Назва дисципліни Семестр, в якому викладалася Кількість кредитів  Форма контролю 
1   Військова справа Східної Європи у давнину та середньовіччя 3 4 Іспит
2 Технології давніх виробництв 3 4 Іспит
3 Кочовики у культурному розвитку Східної Європи 3 4 Іспит
4 Походження людини 3 4 Іспит
5  Статистико-комбінаторні методи в археології 3 4 Залік
6 Археологічні фонди та джерела 3 3 Залік
7 Церковна археологія 3 3 Залік

 Спеціалізація : «Галузева археологія»

Назва дисципліни Семестр, в якому викладалася Кількість кредитів  Форма контролю 
1 Поховальний обряд за археологічними джерелами 3 4 Іспит
2 Традиції та інновації в розвитку матеріальної культури  3 4 Іспит
3 Слов’яни та кочовики 3 4 Іспит
4 Антропогенез 3 4 Іспит
5 Методи кількісного аналізу в археології  3 4 Залік 
6 Археологічне музеєзнавство 3 3 Залік 
7 Археологія Києва та його околиць 3 3 Залік 

 Загальний вибір студента 

Перелік № 1