Публікації Кравченко Інни Анатоліївни

 1. Волинське церковно-археологічне товариство з давньосховищем // Українська архівна енциклопедія. А-Г. – К., 2006. – С. 171-173.
 2. Давньосховища і музеї церковно-археологічних товариств // Українська архівна енциклопедія. Д-М. – К., 2006. – С. 3-4.
 3. Науково-фондова робота музеїв. Навчальний посібник. – К.: АлЮр, 2007. – 92 с.
 4. Культурно-освітня діяльність музеїв. Навчальний посібник. – К.: АлЮр, 2007. – 111 с.
 5. Храм преподобного Серафима Саровского в Пуще-Водице. – К.: АлЮр, 2007. – 24 с.
 6. Подільський єпархіально-статистичний комітет (1865 – 1920) // Українська архівна енциклопедія. Н-Я. – К., 2007. – С. 55-58.
 7. Полтавський церковний історико-археологічний комітет з давньосховищем (1906 – 1920) // Українська архівна енциклопедія. Н-Я. – К., 2007. – С. 61-62.
 8. Церковний музей м. Львова // Українська архівна енциклопедія. Н-Я. – К., 2007. – С. 217-220.
 9. Церковно-археологічне товариство при Київській Духовній Академії (1872-1923) // Українська архівна енциклопедія. Н-Я. – К., 2007. – С. 220-222.
 10. Церковно-історичні та археологічні товариства // Українська архівна енциклопедія. Н-Я. – К., 2007. – С. 222-223.
 11. Дослідження членами Київського товариства охорони пам’яток старовини і мистецтва подвір’я Софії Київської // Софійські читання. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Пам’ятки Національного заповідника “Софія Київська» та сучасні тенденції музейної науки» - К., 2007. – С. 300-313.
 12. Дослідження Золотих воріт і Андріївської церкви членами Київського товариства охорони пам’яток старовини і мистецтва // Сугдейський збірник. – К., 2008. – С. 534-584.
 13. Київський грецький Свято-Єкатерининський монастир: зовнішній устрій і економічне становище в п.п. ХІХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – № 107. – К., 2011. – С. 18-21.
 14. Дослідження Золотих воріт у Києві на початку ХХ ст. // Наукові записки з української історії. Збірник наукових статей. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. Вип. 27. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – С. 22-26.
 15. З історії пам’яткоохоронної справи у Києві початку ХХ ст. // Праці Центру пам’яткознавства. Збірник наукових праць. Вип. 20. – К., 2011. – С. 51-63.
 16. Сторінка з історії київського храмобудівництва початку ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – № 109. – К., 2012. – С. 26-28.
 17. Степан Сольський: біографічний нарис // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – № 112. – К., 2012. – С. 25-27.