І. Назва дисципліни: Мистецтво Київської Русі за археологічними джерелами

ІІ. Викладач: Іванисько Світлана Іванівна

ІІІ. Кафедра: археології та музеєзннавства

IV. Кількість годин:

Лекцій – 32 год.

Семінарських – 12 год.

Самостійна робота – 76 год.

Разом – 4 кредити ЄКТС

V. Форма контролю: іспит

VI. Актуальність дисципліни, практичне застосування.

Мистецтво Київської Русі, складова частина світової культурної спадщини, стало тією підосновою, на якій склалась, в тому числі і культура України. Значний вплив на формування давньоруського мистецтва, крім традиційної слов’янської, здійснили сусідні культури, як то візантійська, арабська, скандинавська, західноєвропейська тощо. На щастя, значна частина мистецтва Київської Русі збереглась у вигляді нерухомої культурної спадщини (наприклад, Софійські собори в Києві та Новгороді, пам’ятки Чернігова, Галича, Переяслава-Хмельницького тощо) та рухомої, що у вигляді зразків образотворчого, декоративно-прикладного (в тому числі, ювелірного), музичного мистецтва зберігаються в музейних закладах.

Курс «Мистецтво Київської Русі за археологічними джерелами» має на меті ознайомити студентів з особливостями формування давньоруського мистецтва, його жанровим різноманіттям, специфікою відображення в археологічному матеріалі. дослідити еволюцію культури Київської Русі та її вплив на сучасну українську культуру.

Основними завданнями дисципліни є вивчення понять «культура», «мистецтво», «Київська Русь», особливостей давньоруського мистецтва та археологічних джерел, що відображають його розвиток.

VII. Структура дисципліни.

Курс «Мистецтво Київської Русі за археологічними джерелами» передбачає лекції та семінарські (практичні) заняття. Під час практичних та семінарських занять студенти ознайомляться зі зразками давньоруського мистецтва, що зберігаються в Археологічному музеї КНУ ім. Тараса Шевченка та інших музейних закладах.

Дисципліна поділена на три блоки.

Перший блок передбачає вивчення історії формування давньоруського мистецтва, його еволюцію та особливостей відображення в археологічних джерелах.

Другий блок передбачає вивчення давньоруської архітектури та монументального мистецтва, ознайомлення з його зразками на прикладі пам’яток, що збереглись в Києві та інших містах.

Третій блок передбачає вивчення давньоруського декоративно-прикладного, образотворчого, музичного мистецтва та інших жанрів, а також ознайомлення з його зразками, що зберігаються в музейних закладах.