Анохін Владилен Опанасович

(13 лютого 1930 року с. Дубенка Калузької області  - 20 січня 2019 р. Київ)

Народився в селі Дубенка Ульянівського району Калузької області Київ в родині селянина. У 1932 році сім'я переїхала в місто Орел, де він закінчив школу в 1949 році. У тому ж 1949 році Владлен Опанасович почав навчатися на історичному факультеті Київського держуніверситету ім. Т. Г. Шевченка і закінчив його в 1954 році зі спеціалізацією на кафедрі археології та музеєзнавства.

Після закінчення університету був направлений на роботу до Музею печерних міст м. Бахчисарая, потім, через сімейні обставини, переїхав до міста Севастополь, де спочатку працював в Музеї Чорноморського флоту, а пізніше науковим співробітником Херсонеського музею.

У листопаді 1957 року вступив до аспірантури Інституту археології АН СРСР в Москві за фахом "нумізматика" (кер. Д. Б. Шелов), яку успішно закінчив у жовтні 1960 року. 1964 р. захистив дисертацію «Монетное дело Херсонеса І– ІІІ вв. н. э.»

З листопада 1960 р. Владилен Опанасович Анохін працював у Відділі античної археології Інституту археології в Києві: з 1960 р. молодшим, 1966–2010 рр. старшим та провідним науковим співробітником. Після виходу на пенсію Владилен Опанасович продовжував працювати у Відділі античної археології за контрактом до травня місяця 2011 року.

Основний напрям наукових інтересів — антична нумізматика, зокрема класифікація нумізматичних матеріалів, встановлення хронології монетних емісій і грошово-вагових систем, історія технології монетного виробництва з виходом на загальноісторичні проблеми розвитку античних полісів Північного Причорномор’я та Боспорського царства, економічного їх потенціалу. На основі нумізматики та в поєднанні з епіграфічними даними, відомостями писемних і археологічних джерел В. О. Анохін висунув свої версії розв’язання важливих історичних питань, як правління скіфського царя Атея та боспорського царя Асандра, Понтійська експедиція Перикла, історія Боспору Кімерійського. Брав участь у дослідженнях Бахчисараю, Херсонеса, Ольвії, в роботі новобудовних експедицій. Ініціатор видання та головний редактор щорічника «Нумизматика и сфрагистика» (1963–1971).

Автор близько 60 праць, зокрема 7 осібних і низки колективних монографій.

Основні праці:

  • Монетное дело Херсонеса (IVв. до н. э. – XII в. н. э.).— К., 1977;
  • Coinage of Chersonesus, IV century BC — XII century AD. — Moscow; Oxford, 1980;
  • Монетное дело Боспора. — К., 1986;
  • Монетное дело античных городов Северо-Западного Причерноморья. — К., 1989;
  • История Боспора Киммерийского — К., 1999;
  • Античные монеты Северного Причерноморья. — К., 2011;
  • Свинцовые пломбы великого княжества Киевского. — К., 2012.

Література:

  • До 70-річчя Владилена Опанасовича Анохіна // Археологія. — 2000. — № 1. — С. 155–156.