Палеоекологія людини

Рижов С.М.

 • Назва дисципліни: Палеоекологія людини
 • Викладач: Рижов Сергій Миколайович
 • Кафедра: кафедри археології та музеєзнавства
 • Кількість годин:
  • Лекції – 30;
  • Семінарських – 14;
  • Самостійна робота – 76;
  • Разом – 4 кредити ЄКТС.
 • Форма контролю: залік
 • Актуальність дисципліни, практичне застосування.

Курс передбачає розгляд різних преісторичних етапів проживання людини на фоні природно-кліматичних змін. Людина розглядається як сукупність впливу природного та соціального середовища. 

В ході курсу студентам надається інформація про основні палеоекологічні  чинники впливу на розвиток та зміну культурної динаміки в плейстоцені та першій половині голоцену. 

Розглядаються процеси зміни рівня океану та льодовикових щитів, рухи тектонічних плит, глобальні вулканічні виверження в плейстоцені та голоцені.

 • Структура дисципліни включає наступні розділи:

Історія вивчення палеоекологічних чинників впливу на культурний розвиток людини в преісторіі. 

Фауна та флора в плейстоцені та голоцені. 

Рельєф та ландшафт антропогенну.

Форми та види культурної адаптації в антропогеновому періоді.

Археологічні пам'ятки як джерело вивчення та реконструкції палеоекологіі людини.