Експериментальна археологія

Рижов С.М.

 • Назва дисципліни: Експериментальна археологія
 • Викладач: доц. Рижов Сергій Миколайович
 • Кафедра: кафедри археології та музеєзнавства
 • Кількість годин:
  • Лекції – 30;
  • Семінари – 14;
  • Самостійна робота – 46;
  • Разом – 3 кредити ЄКТС.
 • Форма контролю: іспит
 • Актуальність дисципліни, практичне застосування:

Експериментальна археологія це галузь сучасної археології завдяки якій проводиться реконструкція або моделювання окремих технік або технологій минулого на основі попередніх досліджень археологічних джерел.

Експериментальна археологія використовує гіпотетично-дедуктивний метод перевірки та оцінки археологічної інформації. В процесі перевірки джерел проводяться практичні історичні реконструкції для кожного окремого хронологічного та територіального комплексу археологічних об'єктів. 

Відтворення давніх технологій та технік невід'ємно пов'язане з функціонально-трасологічними методом та використанням мікроскопа. В процесі історичного відтворювання давніх технологій до досліджень залучаються данні археозоологїї, палеоботаніки, палеогеграфії, приматології, фізіології людини та ін.

 • Структура дисципліни включає наступні розділи:

Історія та історіографія виникнення експериментального метода в археологічних реконструкціях. 

Методи дослідження та етапи розробки і планування експерименту.

Вплив експериментальної археології на процес історичної реконструкції. Основні результати.

 • Програма :

Розділ 1. Вступ до експериментальної археології

Тема 1. Вступ. Історія виникнення експериментальної археології. Теорія та методи дослідження.

Тема 2. Основи технології виробництва артефактів. Концепції, техніки та методи. Умови та необхідність виробництва в історії.

Тема 3. Сировинні ресурси. Транспортування, постачання та обмін. Використання осадових порід при виготовленні артефактів.

Тема 4. Розробка експериментальних та реконструктивних моделей в археології. Складання технічних завдань та експериментальних план-карт.

Розділ 2. Технологія та експеримент в археології

Тема 5. Техніки та технології кам’яного віку. Експериментальні дослідження та апробація.

Тема 6. Керамічне виробництво та реконструктивні моделі в археології. Основні типи керамічного виробництва.

Тема 7. Технологічні та експериментальні моделі реконструкції виготовлення металевих виробів в археології.

Тема 8. Експериментальні парки, археодроми. Імітація та муляжі в музейних експозиціях.

 • Література:
 1. Волков П.В. Феномен Адама. Экспериментальная археология о человеке до Потопа. Новосибирск: , 2008. 320 с.
 2. Коробкова Г.Ф., Щелинский В.Е. Методика микро-макроанализа древних орудий труда. Санкт-Петербург: , 1996. 74 с.
 3. Малинова Р., Малина Я. Прыжок в прошлое. Эксперимент раскрывает тайны древних эпох. Москва: Мысль, 1988.
 4. Методы изучения каменных артефактов. Материалы международной конференции (г. Санкт-Петербург, 16-18 ноября 2015 г.) – Санкт-Петербург. , 2015. 230 с.
 5. Рогачев А.П. Технология производства в эпоху палеолита / под ред. Р. А.Н. Ленинград: Наука, 1983.
 6. Семенов С.А. Первобытная техника. Ленинград: , 1957. 235 с.
 7. Семенов С.А. Развитие техники в каменном веке. Ленинград: Наука, 1963.
 8. Уиттакер Д., Алаев С.Н., Алаева Т.В. Расщепление камня: технология, функция, эксперимент. Перевод с английскоrо, послесловие, примечание, редакция, словаръ. Иркутск: Оттиск: , 2004. 312 с.
 9. Щапова Ю.Л. Материальное производство в археологическую эпоху. СПб.: Алетейя, 2011. 236 с.
 10. Экспериментальная археология. Взгляд в XXI век. Материалы международной полевой научной конференции «Экспериментальная археология. Взгляд в XXI век» / под ред. С.А. Агапов. : Печатный двор, 2013. 319 с.
 11. Щапова Ю.Л. Естественно-научние методи в археологии. , 1988.
 12. Chapman R., Wylie A. Material Evidence: Learning from Archaeological Practice. : Routledge, 2014. Вып. 1.
 13. Flores J.R., Paardekooper R. Experiments Past. Histories of Experimental Archaeology. , 2014. 275 с.
 14. Morgan T.J.H. и др. Experimental evidence for the co-evolution of hominin tool-making teaching and language // Nat. Commun. 2015. Т. 6. С. 6029.
 15. Outram A.K. Introduction to experimental archaeology // World Archaeol. 2008. Т. 40. № 1. С. 1–6.
 16. Renfrew C.C., Bahn P.G. Archaeology: The Key Concepts / под ред. C.R. and P. Bahn. : Routledge is an imprint of the Taylor & Francis Group, 2005. 312 с.
 17. Setzer T.J. Use-Wear Experiments With Sardinian Obsidian: Determining Its Function In The Neolithic // 2004. С. 247.
 18. Shanks M. Experiencing the past : on the character of archaeology. : Routledge, 1992.
 19. Shea J., Davis Z., Brown K. Experimental tests of Middle Palaeolithic spear points using a calibrated crossbow // J. Archaeol. Sci. 2001. Т. 28. № 8. С. 807–816.
 20. Stone P.G. The Constructed Past: Experimental Archaeology, Education and the Public. , 1999. 324 с.
 21. Tringham R. и др. Experimentation in the Formation of Edge Damage: A New Approach to Lithic Analysis // J. F. Archaeol. 1974. Т. 12. № 1. С. 171–196.

www.openarchaeology.info/venues

www.openarchaeology.info/bibliography

www.exarc.net