Експозиційна робота музеїв

Кравченко І.А.

 • ОС "бакалавр" 
 • Назва дисципліни: Експозиційна робота музеїв
 • Викладач: Кравченко Інна Анатоліївна
 • Кафедра: Археології та музеєзнавства 
 • Кількість годин: 
  • Лекції – 32 год.
  • Семінарських – 28 год.
  • Самостійна робота - 60
  • Разом – 4 кредити ЄКТС
 • Форма контролю: залік 
 • Актуальність дисципліни, практичне застосування

Експозиційна робота є одним з головних практичних напрямків музейної діяльності, основною формою музейної комунікації, мета якої здійснюється шляхом демонстрації музейних предметів, організованих, пояснених та розміщених відповідно до розробленої музеєм наукової концепції та сучасних принципів архітектурно-художніх рішень. У зв’язку з цим, особливої актуальності набуває освоєння студентами-істориками цього важливого напрямку музейної справи.

Курс «Експозиційна робота музеїв» дає уявлення про суть і основні напрямки цієї роботи в сучасній музейній справі. Студенти отримують теоретичну підготовку, потрібну для самостійної практичної роботи в музеї. Мета курсу – скласти уявлення у студентів про суть музейної експозиції, основні методи побудови експозицій, експонат і експозиційні матеріали; ознайомити студентів з методикою та основними етапами створення музейних експозицій, методами створення експозицій в основних профільних групах музеїв.

 • Структура дисципліни включає 2 блоки: 

1. Суть і специфіка експозиції; поняття про експонат та експозиційні матеріали; основні методи побудови експозиції: історія їх складання та сучасне застосування у музеях.

2. Основні етапи проектування музейних експозицій та відповідна їм документація; особливості експозиційного показу в основних профільних групах музеїв.