Культурно-освітня робота музеїв

Кравченко І.А.

 • ОС "бакалавр"
 • Назва дисципліни: Культурно-освітня робота музеїв.
 • Викладач: Кравченко Інна Анатоліївна
 • Кафедра: Археології та музеєзнавства 
 • Кількість годин: 
  • Лекції – 30;
  • Семінарських – 14;
  • Самостійна робота – 76;  
  • Разом – 4 кредити ЄКТС.
 • Форма контролю: іспит
 • Актуальність дисципліни, практичне застосування:

Культурно-освітня робота є одним з головних практичних напрямків музейної діяльності, основною формою музейної комунікації, яка здійснюється в процесі безпосереднього контакту із музейною аудиторією як у самому музеї, так і поза його межами. У процесі культурно-освітньої діяльності реалізуються такі соціальні функції музею як освіти, виховання, організації вільного часу. В умовах зростання соціальної ролі музеїв культурно-освітню функцію можемо розглядати як одну із основних соціальних функцій музею.У зв’язку з цим, особливої актуальності набуває освоєння студентами-істориками цього важливого напрямку музейної справи.

Курс «Культурно-освітня робота музеїв» дає уявлення про суть і основні напрямки цієї роботи в сучасній музейній справі. Студенти отримують теоретичну підготовку, потрібну для самостійної практичної роботи в музеї. Мета курсу – скласти уявлення у студентів про музейну педагогіку; ознайомити студентів з основними напрямками культурно-освітньої роботи музеїв –  підготовкою і проведенням музейних екскурсій, іншими базовими формами цієї роботи, взаємодії музею і школи, дослідженнями музейної аудиторії.

 • Структура дисципліни включає 2 блоки: 

1. Музейна педагогіка, її основні напрямки досліджень. Суть і специфіка музейних екскурсій, етапи підготовки і прийоми проведення екскурсій, шляхи вдосконалення екскурсій.

2. Базові форми культурно-просвітницької діяльності музеїв (лекції, консультації, наукові читання, гуртки, студії, клуби, конкурси, олімпіади, вікторини, зустріч з цікавою людиною, концерти, літературні вечори, театралізовані вистави, кіно перегляди, музейне свято, музейна гра). Музейна аудиторія та її вивчення. Особливості взаємодії музею і школи.