Науково-фондова робота музеїв

Кравченко І.А.

 • ОС "бакалавр"
 • Назва дисципліни: Науково-фондова робота музеїв
 • Кафедра: Археології та музеєзнавства 
 • Викладач: Кравченко Інна Анатоліївна
 • Кількість годин: 
  • Лекції – 32 год.
  • Семінарських – 28 год.
  • Самостійна робота – 60 год.
  • Разом – 4 кредити ЄКТС
 • Форма контролю: іспит 
 • Актуальність дисципліни, практичне застосування:

Науково-фондова робота є одним з головних практичних напрямків музейної діяльності та спрямована на здійснення соціальної функції музею – документування суспільних і природних процесів та явищ, збирання, зберігання та передачі інформації. У зв’язку з цим, особливої актуальності набуває освоєння студентами-істориками цього важливого напрямку музейної справи.

Курс «Науково-фондова робота музеїв» дає уявлення про суть і основні напрямки цієї роботи в сучасній музейній справі. Студенти отримують теоретичну підготовку, потрібну для самостійної практичної роботи в музеї. Мета курсу – скласти уявлення у студентів про властивості музейних предметів, типи музейних джерел, склад і структуру музейних фондів; ознайомити студентів з основними напрямками науково-фондової роботи музеїв – комплектуванням, вивченням, науковий описом, обліком і збереженням музейних предметів.

 • Структура дисципліни включає 2 блоки: 

1. Загальні поняття про фонди музею. Наукова обробка та методика вивчення музейних предметів. Комплектування музейних фондів.

2. Облік музейних фондів. Створення системи фондової документації та каталогізація. Режим та система зберігання музейних фондів.