Технологія керамічного виробництва у давнину

Синиця Е.В.

 • Назва дисципліни: Технологія керамічного виробництва у давнину
 • Викладач: доц. Синиця Євген Валентинович
 • Кафедра: кафедри археології та музеєзнавства
 • Кількість годин:
  • Лекції – 32 год.;
  • Практичні заняття – 28 год.;
  • Самостійна робота – 60 год.;
  • Разом – 4 кредити ЄКТС.
 • Форма контролю: залік.
 • Актуальність дисципліни, практичне застосування:

Залишки керамічних виробів є наймасовішою категорією археологічних знахідок для пам'яток керамічних епох, тож різнобічний аналіз саме цієї категорії археологічних матеріалів (насамперед – керамічного посуду) є підставою для багатьох узагальнень реконструктивно-теоретичного рівня сучасного археологічного дослідження. Доволі традиційно левова частка уваги за такого аналізу приділяється морфології виробів та композиційним аспектам їхньої орнаментації. Однак технологічні ознаки є не менш інформативними, а для значної кількості виробів чи не єдиними вказівниками щодо культурно-хронологічної приналежності певних знахідок.

Пропонований курс передбачає деталізоване ознайомлення слухачів зі всіма етапами керамічного виробництва, від підготування сировини до отримання готових виробів, з акцентом саме на виконання певних технологічних операцій та інструментальне забезпечення таких операцій. Відповідно, доволі широко використовуються матеріали етнографічних спостережень та результатів археологічних експериментів. Ще одним важливим блоком курсу є відбиття застосування певних технологічних прийомів у готових виробах (конкретних археологічних знахідках). Таким чином, опанування цього курсу має надати знання та навички, що дозволять більш свідомо та фахово опрацьовувати колекції археологічного матеріалу.

 • Структура дисципліни включає три блоки:

1. Технологічні аспекти керамологічних студій: понятійно-термінологічний апарат, методи та методики, джерельна база. Значення методів природничих наук в галузі. Роль експериментальної археології для керамологічних досліджень.

2. Нарис історії технологій керамічного виробництва. Інструментальне та інфраструктурне забезпечення керамічного виробництва на різних етапах історії галузі. Технологічні аспекти виготовлення різних груп керамічних виробів (посуд, пластика, будівельна кераміка). 

3. Технологічні аспекти декорування керамічних виробів (способи обробки поверхонь виробів та нанесення орнаментації). Взаємозв'язок технологічних характеристик із функціональним призначенням виробів.