Зеленко Сергій Мусійович

zelenko

Народився 1.08.1965р. у м. Бялогард, Польща.

Науковий ступінь: кандидат історичних наук.

Наукове звання: старший науковий співробітник.

Закінчив 1993 історичний ф-т Київського університетуту. Працює з 1994 на кафедрі археології та музеєзнавства у НДЧ на посаді наукового співробітника, старшого наукового співробітника (2005). Викладає курс для магістрів «Підводна археологія», керує польовою археологічною практикою студентів. Засновник центру Підводної археології Київського університетуту. Керівник і організанор щорічних підводних археологічних експедицій, що досліджують узбережжя Криму та річок України з 1990. Кандидатська дисертація «Торговельне судноплавство середньовічної Таврики (VI – XII ст.)» (2004). Фахівець в галузі підводної археології. Вивчає торговельні зв’язки і судноплавство античності та середньовіччя в басейні Чорного моря. Відкрив і досліджує місце загибелі італійського (13 ст.) і візантійського (11-12ст.) кораблів у бухті біля м. Судак та залишки візантійського корабля (7 ст.) біля мису Плака (Алушта). Науковий керівник кількох міжнародних проектів в галузі підводної археології з Ін-том Морської Археології Техаського ун-ту (США) та Ліонського ун-ту (Франція). Віце-президент, голова наукового комітету Федерації підводного спорту та підводної діяльності України. Член наукового комітету Всесвітньої конфедерації підводної діяльності (CMAS). 

Автор близько 40 наук. праць.

Основні праці:

  • Монографія – Подводная археология Крыма. К., 2008; Статті: Кораблекрушения IX–XI вв. в Судакской бухте // Морська торгівля в Північному Причерномор’ї, К., 2001;
  • Подводные археологические исследования в районе Карадага // Карадаг: История, биология, археология. Симферополь, 2001;
  • Подводные археологические исследования шельфа в районе Большой Алушты // Алушта и алуштинский регион с древнейших времен до наших дней. К., 2002;
  • Подводные археологические исследования Южного берега Крыма в районе г.Аюдаг // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Історія. К., 2002 Вип.63–64;
  • Редкие товары и тарная керамика в морской торговле XIII века в бассейне верного мрря // Материалы международной научной конференции, Краков, 2012, с. 187-202; (у співавторстві з Я.І. Морозовою);
  • Средневековая испанская амфора с кораблекрушения в Черном море // Бібліотека VIТА ANTIQUA «1000 років візантійської торгівлі (V–XV століття), Київ, 2012, – С.83-86; (у співавторстві з Я.І. Морозовою);
  • Несколько групп поливной посуды с кораблекрушения конца XIII в. вблизи Судака (Крым). (Морфологическая типологія и лабораторне исследования) // Бібліотека VITA ANTIQUA «1000 років візантійської торгівлі (V–XV століття), Київ, 2012, – С.129-148; (у співавторстві Й.Ваксман та І.Тесленко);
  • The trade contacts the Anatolian region with the Crimean Black Sea coast during the Ще Byzantine period // Atti del IX Congresso Internazionale sulla ceramica medievale nel mediterraneo, Venecia, 2012, – p.208-211. (у співавторстві з М.Е.Тимошенко).

Публікації Зеленка С.М.