Андрощук Федір Олександрович

Народився 20.02.1970 р. у м. Києві. Кандидат історичних наук.
У 1988 році вступив на вечірнє відділення історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 1990 році після служби у лавах збройних сил перевівся на денне відділення. Закінчив історичний факультет у 1995 році, цього ж року вступив до аспірантури.
З 1996 по 1999 рр. працював на посаді асистента кафедри археології та музеєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Спеціаліст у галузі археології Русі, а також скандинавістиці. Розробляє питання хронології ранніх етапів давньоруської культури, джерел та шляхів її складання. Вивчає скандинавські імпорти і зброю доби вікінгів у Європі, а також механізм контактів норманів з місцевим населенням Східної Європи. У лютому 1998 р. захистив кандидатську дисертацію “Ранні етапи формування давньоруської культури у межиріччя Дніпра та Десни”.
Ще з шкільних років працює у археологічних експедиціях. Брав участь у роботі експедицій на території України, Росії, Швеції. Самостійно керував розкопками на городищі Коровель поблизу с.Шестовиця (Чернігівська обл.) та на давньоруських пам'ятках Канівщини. У листопаді 2000 направлений до Археологічного інститутуту Стокгольмського університету для виконання наукового проекту. 
Під час роботи в університеті викладав спецкурси: «Археологія ранніх слов’ян», «Археологія Київської Русі», «Методологічні проблеми археології», «Етногенетичні процеси за археологічними джерелами», «Історіографія археології». «Первісна та середньовічна археологія Північної Європи».

Автор понад 40 наук. статей та 2 монографій.

Основні праці:

  • Хронологія і топографія Шестовицького могильника // Археологія. 1995. № 3;
  • Нормани і слов’яни у Подесінні (моделі культурної взаємодії доби раннього середньовіччя). К., 1999;
  • Гнездово, Днепровский путь и финал Бирки // Труды ГИМ. 2003, №124. Л-ра: Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників кафедри археології та музеєзнавства / Київ. Ун-т ім. Тараса Шевченка / Укл.: Малєєв Ю.М., Піоро І.С. К., 1996. Арх.: Архвів КНУТШ. 2001, спр. 1-пвс. ‘Vikings in the East’, // S. Brink & N. Price (eds.), The Viking World (London & New York, 2008), 517–542;
  • ‘Vikings and Farmers. Some remarks on the social interpretation of swords and long-distance contacts during the Viking Age’ // L. Holmquist Olausson & M. Olausson (eds.), The Martial Society. Aspects of warriors, fortifications and social change in Scandinavia (Stockholm, 2009), 93–104;
  • ‘The Gift to Men and the Gift to the Gods: Weapon Sacrifices and the Circulation of Swords in Viking Age Society’, // Festschrift for Johan Callmer, in Zwischen Fjorden und Steppe. Festschrift für Johan Callmer zum 65. Geburtstag. Claudia Theune, Felix Biermann, Ruth Struwe und Gerson H. Jeute (Hrsg.) Internationale Archäologie – Studia honoraria, Band 31. (Berlin, 2010);
  • ‘Symbols of Faith or Symbols of Status? Christian Objects in Tenth-Century Rus’, // I. Garipzanov & O. Tolochko (eds.), Early Christianity on the way from Varangians to the Greeks. Ruthenica. Supplementum 4 (Kiev, 2011), 70–89;
  • ‘Byzantium and the Scandinavian World in the 9th-10th Century: Material Evidence of Contacts’ // From Goths to Varangians: Communication and Cultural Exchange Between the Baltic and the Black Sea. Eds. L.Bjerg, J.Lind, S.Sindaek (Black Sea Studies, Århus, 2012), 149-193; Скандинавские древности Южной Руси. Каталог (Paris, 2012) – В співавторстві з В.М.Зоценком.