Межиріцька палеолітична стоянка. 2018 рік.

Фотографії >>

Межиріч - унікальний майданчик, як для проведення досліджень, так і для викладання природничих методів в археології. Цього року було організовано Міжнародну археологічну літню школу "Межиріч", для молодих науковців-археологів, зокрема студентів-магістрантів та аспірантів, з таких установ України та Франції: Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету "Києво-Могилянська академія", Інституту археології НАН України, Національного природничого музею (Париж, Франція).

Все це відбувалось у рамках проекту Державного фонду фундаментальних досліджень № Ф77/38811 (2017-2018) «Межиріцька стоянка мисливців на мамонтів: археологічні дослідження та музеєфікація» та за підтримки INQUA Project 1804S: Mezhyrich International Archaeology Summer School, interdisciplinary study of an Upper Pleistocene site (2018).
Школа була орієнтована на молодих вчених, аспірантів та випускників профільних спеціальностей, що досліджують пам’ятки верхнього палеоліту. 

Навчання у літній школі було організовано у формі лекцій та практичних занять. Курс лекцій був присвячений специфіці вивчення та фіксації археологічного матеріалу на граветськтих та епіграветських пам’ятках Європи.

Важливим аспектом роботи став обмін досвідом українських та французьких учених у роботі з застосування археозоологічних методів при вивченні палеоліту.

Окремою частиною діяльності школи була екскурсія по вивченню археологічного та палеоекологічного контексту Межиріча. Особливу увагу слід приділити археологічній розвідці околиць, огляд колекцій плейстоценової фауни з фондів Національного заповідника «Тарасова гора» та Канівського історичного музею, відвідування музеєфікованих залишків епіграветської стоянки «Добранічівка».

Протягом роботи експедиції було проведено реставраційні роботи над рештками пізньопалеолітичного житла та археологічні дослідження території навколо. В результаті роботи з фіксації, був отриманий ряд яскравих артефактів - кісткових, крем'яних і тваринних залишків.

Під час літньої школи учасники мали можливість взяти участь у дослідницькій роботі з інвентаризації, відновлення та графічного відображення виявлених артефактів.
Цей досвід дозволить молодим вченим проводити власні подальші дослідження.

У майбутньому, використовуючи досвід проведення літньої школи, можна буде сформувати міжнародну фокус-групу, орієнтовану на нові питання про культурно-хронологічну, сезонну та палеоекономічну інтерпретацію верхньопалеолітних стоянок у районі Середнього Придніпров'я з допомога у вдосконаленні навичок дослідницьких методів у доісторичній археології.
https://www.academia.edu/37298933/Mezhyrich 
https://www.researchgate.net/publication/325579095_Mezhyrich