Програма

Освітня програма : Музеєзнавство та пам'яткознавство

Освітній рівень :  Бакалавр

 

Обов’язкові навчальні дисципліни

Назва дисципліни Семестр

Кількість

кредитів

Форма

контролю

1 Іноземна мова 1, 2, 3 15 Іспит
2 Вступ до університетських студій 1 2 Залік
3 Історія української та зарубіжної культури 1 5 Іспит
4 Науковий образ світу 6 3 Залік
5 Соціально-політичні студії 8 3 Залік
6 Філософія 3 4 Іспит
7 Історична екологія 8 3 Залік
8 Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності 8 3 Залік
9 Основи музеєзнавства 1 3 іспит
10 Пам'яткознавство 2 3 іспит
11 Історія пам'яткоохоронної справи в Україні і світі 2 3 залік
12 Історія музейної справи в Україні і в світі 2 3 залік
13 Етнотуризм 2 4 залік
14 Туристичні ресурси України 2 3 залік
15 Охорона пам'яток України: теорія та практика 4 3 залік
16 Правове регулювання музейної галузі 4 3 залік
17 Профільні групи музеїв 4 3 залік
18 Історія мистецтва 4 4 іспит
19 Освітня діяльність музеїв 5 4 іспит
20 Теорія та практика екскурсійної діяльності 5 4 іспит
21 Основи публічного мовлення в професійній сфері музеєзнавця 5 4 залік
22 Науково-дослідна робота в музеях 6 4 залік
23 Джерелознавство в музейній справі 6 3 залік
24 Експозиційна робота музеїв 6 4 іспит
25 Пам'ятки містобудування та архітектури в України 6 3 іспит
26 Фондова робота в музеях 7 5 іспит
27 Сучасні інформаційні технології в музейній справі 7 4 залік
28 Основи експертизи та атрибуції музейних колекцій 8 4 іспит
29 Пріоритетні напрямки та завдання розбудови музейної мережі в Україні 8 3 іспит
30 Археологічна практика 2 3  
31 Музейна практика 4 3  
32 Етнографічна практика 6 3  
33 Комплексний кваліфікаційний іспит з музеєзнавства та пам'яткознавства 8    

 Дисципліни вибору факультету

Назва дисципліни Семестр  Кількість
кредитів
Форма
контролю
1 Історична антропологія 1 3 залік
2 Основи археології 1 3 іспит
3 Преісторія України 1 3 іспит
4 Історія та культура Стародавнього Світу 1 4 іспит
5 Історія середніх віків та раннього нового часу 2 4 іспит
6 Давня історія України 2 4 іспит
7 Історія Центральної та Східної Європи 3 5 іспит
8 Нова історія країн Західної Європи та Америки 3 5 іспит
9 Українська етнологія 3 3 іспит
10 Нова історія України 3 4 іспит
11 Новітня історія України 4 4 іспит
12 Новітня історія країн Західної Європи та Америки 4 3 іспит
13 Основи загальної та соціальної психології 5 4 залік
14 Спеціальні історичні дисципліни 6 3 іспит
15 Зарубіжна етнологія 7 4 залік
16 Матеріальна та графічна реконструкція в музейній справі 8 3 залік

Дисципліни вільного вибору студента

Вибір за блоками по спеціалізації

Спеціалізація «Практичні аспекти музейної справи»

Назва дисципліни Семестр

Кількість

кредитів

Форма

контролю

1 Колекції видатних музеїв світу 3 3 залік
2 Музеї під відкритим небом 4 3 іспит
3 Педагогіка в діяльності екскурсовода 5 4 залік
4 Психологія в музейній діяльності 5 4 іспит
5 Організація музейного простору 6 3 залік
6 Сучасні музейні комунікації 6 3 іспит
7 Облік та графічна фіксація музейних колекцій 7 6 залік
8 Археологічне музеєзнавство 7 4 іспит
9 Музейна консервація та реставрація 8 4 залік
10 Атрибуція та експертиза археологічних пам'яток 8 5 іспит
11 Курсова робота 4 1  
12 Курсова робота 6 1  
13 Курсова робота 8 1  

Спеціалізація «Пам’ятки історії та культури»

Назва дисципліни Семестр

Кількість

кредитів

Форма

контролю

1 Історичний туризм в Україні 3 3 залік
2 Історичне пам’яткознавство країн Сходу 4 3 іспит
3 Маєткова культура України кінця XVIII – початку ХХ ст. 5 4 залік
4 Києвознавство 5 4 іспит
5 Релігійний туризм 6 3 залік
6 Київ ХІХ-ХХ ст.: забудова, архітектура, пам'ятки 6 3 іспит
7 Палаци і парки України і світу 7 6 залік
8 Народна архітектура України 7 4 іспит
9 Пам'ятки цивілізацій 8 4 залік
10 Історико-культурні заповідники 8 5 іспит
11 Курсова робота 4 1  
12 Курсова робота 6 1  
13 Курсова робота 8 1  

 Загальний вибір студента 

Назва дисципліни Семестр  Кількість кредитів  Форма контролю 
Перелік № 1
Історія археологічних відкриттів      
Давні цивілізації в зібраннях музеїв світу      
Перелік № 2
Історія українського мистецтва      
Історія європейської культури      
Перелік № 3
Меморіальні музеї      
Етнографічні музеї      
Перелік № 4
Культура масових комунікацій      
Музейна архітектура      
Перелік № 5
Країнознавство      
Історичне краєзнавство      
Перелік № 6
Комп'ютерна графіка в музейній справі      
Квантитативна історія      

галузь знань 02 - Культура і мистецтво

спеціальність 027 - Музеєзнавство, пам'яткознавство

освітній рівень "Бакалавр"