Іванисько Світлана Іванівна

Ivanysko

Народилася 11 серпня 1977р. Закінчила Національний Київський Університет у 1999 році. Захистила дипломну роботу на тему "Городище Кривче в системі пам’яток культури Гава-Голігради”
З 2003 р - аспірант. У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Софія Київська у духовному культурному та нуковому житті України 1917- 1941 рр.".

З грудня 2004 р. – старший лаборант кафедри археології та музеєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Т. Шевченка, з жовтня 2005 р. – спеціаліст І категорії. З вересня 2009 року асистент кафедри.

  Викладає спецкурси: «Археологія Київської Русі», «Етнічні процеси за археологічними джерелами», «Ранній залізний вік», «Проблеми соціально-економічних реконструкцій» та ін.

Сфера наукових інтересів: Архітектура Київської Русі та її дослідження і охорона в ХІХ-ХХ ст.

Публікації Іванисько Світлани Іванівни