Лапін Володимир Васильович

lapin

 Народився 28.01. 1928, м. Слобідський Кіровської обл. (тепер В'ятська обл., Татарія, Росія).

Помер 19.04.1981, м. Київ.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник АН України, старший викладач.

В 1956 р. закінчив з відзнакою Ленінградський держуніверситет, у 1959-19961 рр. навчався в аспірантурі Інституту археології АН України, захистив дисертацію в 1964 р.

В університеті працював з 1972 р., спочатку за сумісництвом, а з 1977р. обраний за конкурсом на посаду старшого викладача кафедри археології та музеєзнавства. Викладав спецкурси "Антична археологія", "Музеєзнавство", "Методика експозиційної та екскурсійної роботи", керував польовою археологічною практикою студентів. Основні наукові інтереси відомого археолога - еллініста України були зосереджені на проблемі генезису античної цивілізації в Північному Причорномор'ї. З 1960 по 1980 р. керував Березанською археологічною експедицією, що проводила дослідження о. Березань, в яких приймали участь студенти історичного факультету.

Автор близько 50 наукових публікацій, в тому числі монографії, що присвячена дослідженню рушійних сил грецької колонізації Причорномор'я і появі тут давньогрецьких поселень та держав: Греческая колонизация Северного Причерноморья.(Критический очерк отечественных теорий колонизации) - К.: Наук думка, 1966. - 240 с. Ще одна монографія "Березань и проблемы генезиса античной северо-причерноморской цивилизации" була подана до друку, але лишилась невиданою і зберігається в Науковому архіві Інституту археології НАНУ. - 1978. - Архівний фонд 24-1. Входив до колективу авторів тритомного видання "Археологія УРСР".

Нагороди: Медаль "За доблестный труд" у 1970 р.; за активну участь у створенні експозиції Археологічного музею академії наук, нагороджений Почесною грамотою Президії АН УРСР.

Про В.В. Лапіна див.: Назаров В.В. В.В. Лапін як дослідник античної Березані // Археологія. - 1997. - №. 4. - С. 134-140. Мезенцева Г.Г. Дослідники археології України. Енциклопедичний словник. - Чернігів, 1997. - С.55-56; Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників кафедри археології та музеєзнавства. - К., 1996. - С. 26-28.