Програма

Освітня програма : Музеєзнавство та пам'яткознавство

Освітній рівень :  Магістр

 Обов’язкові навчальні дисципліни

Назва дисципліни Семестр Кількість
кредитів
Форма
контролю
1 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності 1 3 Залік
2 Професійна та корпоративна етика 1 3 Залік
3 Загальна та спеціальна музеологія 1 6 Іспит
4 Менеджмент і маркетинг в музейній справі 1 4 Іспит
5 Музеєфікація природної та культурно-історичної спадщини 2 4 Іспит
6 Організація науково-дослідної роботи в музеях 2 4 Іспит
7 Наукова організація фондів музею 2 4 Залік
8 Музейна педагогіка 1 4 Залік
9 Курсова робота 2 1  
10 Музейна практика 4 12  
11 Магістерська робота 4 18  
12 Комплексний кваліфікаційний іспит з музеєзнавства та пам'яткознавства 4    

 Дисципліни вибору факультету

Назва дисципліни Семестр  Кількість
кредитів
Форма
контролю
1 Охорона культурної та природної спадщини в Україні та світі 1 4 залік
2 Правові аспекти охорони культурної спадщини 1 3 іспит
3 Паспортизація пам'яток історії та культури 1 3 залік
4 Музейний облік та музейна документація 2 3 іспит
5 Музейний  та виставковий дизайн 2 4 залік
6 Музеї світу 2 3 іспит
7 PR та реклама в музейній справі 2 4 залік
8 Новітні технології в музейній справі 2 3 залік

Дисципліни вільного вибору студента

Вибір за блоками по спеціалізації

Спеціалізація "Основні тенденції розвитку музеїв"

Назва дисципліни Семестр Кількість
кредитів
Форма
контролю
1 Комерційна та фандрайзингова діяльність музеїв 3 4 іспит
2 Соціальна функція музею 3 4 іспит
3 Міста музеї 3 4 іспит
4 Організація баз даних в музейній справі 3 4 залік
5 Сучасна виставкова діяльність: тенденції та форми 3 4 залік
6 Комп'ютерні технології в виставковій діяльності та віртуальні музеї 3 3 залік
7 Експеримент в музейній справі 3 3 залік

Спеціалізація "Експертиза культурних цінностей"

Назва дисципліни Семестр Кількість
кредитів
Форма
контролю
1 Архітектурно-історична експертиза 3 4 іспит
2 Палеографія та експертиза цінності документів 3 4 іспит
3 Історія зброї 3 4 іспит
4 Історія декоративно-вжиткового мистецтва 3 4 залік
5 Історія образотворчого мистецтва 3 4 залік
6 Історія ікони 3 3 залік
7 Історія костюму 3 3 залік

 Загальний вибір студента 

Назва дисципліни Семестр  Кількість
кредитів
Форма
контролю
Перелік № 1
Історія меценатства      
Діяльність ЮНЕСКО      

галузь знань 02 - Культура і мистецтво

спеціальність 027 - Музеєзнавство, пам'яткознавство

освітній рівень "Магістр"