Ліньова Євніка Анатоліївна

Народилася 16.01.1951р. у м.Києві.
Археолог-русист, антикознавець, історіограф
Закінчила історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 1978 році та аспірантуру при кафедрі археології та музеєзнавства цього ж університету у 1984 році. У 1969-1973 роках працювала техніком проблемної лабораторії науково дослідного сектора Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 1974 по 1996 рік працює старшим лаборантом кафедри археології та музеєзнавства, зав. навчальним археологічним музеєм кафедри, асистентом. Викладала курси з археології доби античності, ранніх слов'ян, Давньої Русі, історіографії археології. До кола наукових інтересів Є.А.Ліньової входять питання ремісничого виробництва давньоруського часу, зокрема – гончарного, історія археологічної науки у Російській імперії, реставрації та консервації археологічних об'єктів, широке коло пам'яткоохоронних проблем.
Є.А.Ліньова учасник та керівник багатьох археологічних експедицій як в Україні (1975-1995 рр.), так і за її межами – в Росії (1988 рік), Польщі (1989, 1990 роки), Сербії (1996 рік).
Автор понад 50 наукових праць, головними серед яких є

  • Гончарне виробництво на посаді Білгорода Київського // Вісник КДУ: Історичні науки.-вип.22.-К.-1980.-с.80-91;
  • Проблеми відтворення пам'яток // АНТ.-№2/3.-К.-1999.-С.27-30;
  • Предпосылки и история зарождения отечественной археологии // Vita Antiqua.- №1.-К.-1999.-С.99-106,
  • Античний світ північного Причорномор'я (Нариси історичного та соціально-економічного розвитку)(навчальній посібник). - К.-1999 (у співавторстві з В.М.Зубарем та Н.О.Сон).

Про автора див.:

  • Мезенцева Г.Г. Дослідники археології України: Енциклопедичний словник-довідник. - Чернігів. - 1997.- С.178-179;
  • Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників кафедри археології та музеєзнавства.-К.-1996.-С.50-52.