Графік складання зимової сесії 2018-2019 н. р

студентами денного відділення

1 курс спеціальність «Археологія та преісторія»

Заліки
Предмет Викладач Дата Час Ауд.
Історія археології доц. Кравченко І.А 04.12.2018 13.05 162
Іноземна мова Лабенко О.В. 05.12.2018 16.20 441
Вступ до університетських студій доц.Набока С.В. 06.12.2018 14.40 347
Історія музейної справи доц. Кравченко І.А 07.12.2018 16.20 162
Іспити
Іспит Консультація
Предмет Викладач Дата Час Ауд. Дата Час Ауд.
Історія української та зарубіжної культури доц. Петасюк О.І. 18.12.2018 14.40 347 17.12.2018 14.40 347
Історія Стародавнього Сходу доц. Гоман Ю.О. 14.12.2018 14.40 448 13.12.2018 14.40 448
Основи археології проф. Терпиловський Р.В. 12.12.2018 14.40 347 11.12.2018 14.40 347
Преісторія доц. Рижов С.М. 20.12.2018 14.40 448 19.12.2018 14.40 448

 

1 курс спеціальність «Музеєзнавство, пам’яткознавство»

Заліки
Предмет Викладач Дата Час Ауд.
Історія української та зарубіжної культури доц. Петасюк О.І. 03.12.2018 17.55 441
Історична антропологія доц. Шидловський П.С. 05.12.2018 13.05 162
Іноземна мова Лабенко О.В. 05.12.2018 16.20 441
Вступ до університетських студій доц.Набока С.В. 06.12.2018 14.40 347
Іспити
Іспит Консультація
Предмет Викладач Дата Час Ауд. Дата Час Ауд.
Основи музеєзнавства доц. Кравченко І.А. 18.12.2018 12.00 159 17.12.2018 14.40 159
Історія та культура Стародавнього Сходу доц. Гоман Ю.О. 18.12.2018 14.40 351 17.12.2018 14.40 162
Основи археології проф. Терпиловський Р.В. 12.12.2018 14.40 347 11.12.2018 12.00 162
Преісторія України доц. Рижов С.М. 20.12.2018 14.40 159 19.12.2018 14.40 159

2 курс спеціальність «Археологія та преісторія»

Заліки
Предмет Викладач Дата Час Ауд.
Історія Середньовічного Сходу проф. Рубель В.А. 04.12.2018 16.20 340
Курс за вибором:
Історія України в документальному кіно проф. Патриляк І.К. 05.12.2018 16.20 349
05.12.2018 17.55 349
Мисливці на мамонтів доц. Шидловський П.С. 06.12.2018 13.05 162
Українська етнологія проф. Борисенко М.В. 06.12.2018 14.40 449
Іспити
Іспит Консультація
Предмет Викладач Дата Час Ауд. Дата Час Ауд.
Історія середніх віків та раннього нового часу доц. Пількевич А.Л. 18.12.2018 12.00 159 17.12.2018 14.40 159
Філософія проф. Губерський Л.В. 18.12.2018 14.40 351 17.12.2018 14.40 162
Палеоліт старого світу доц. Рижов С.М. 12.12.2018 14.40 347 11.12.2018 12.00 162
Фіксація археологічних джерел доц. Шидловський П.С. 20.12.2018 14.40 159 19.12.2018 14.40 159


3 курс спеціальність «Археологія та преісторія»

Заліки
Предмет Викладач Дата Час Ауд.
Історія СРСР доц. Левінець Р.П.проф. Пивовар С.Ф. 04.12.2018 14.40 451
Курс за вибором:
Історичні портрети диктаторів Європи доц. Малацай І.В. 04.12.2018 16.20 461
04.12.2018 17.55 461
Експозиційна робота музеїв доц. Кравченко І.А. 05.12.2018 13.05 162
Технологія вироблення кам’яних виробів доц. Рижов С.М. 05.12.2018 16.20 162
Іспити
Іспит Консультація
Предмет Викладач Дата Час Ауд. Дата Час Ауд.
Новітня історія України доц. Вербовий О.В. 20.12.2018 14.40 451 19.12.2018 14.40 451
Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки проф. Мартинов А.Ю., асист. Пількевич В.О. 14.12.2018 14.40 449 13.12.2018 14.40 449
Енеоліт України доц. Шидловський П.С. 12.12.2018 14.40 159 11.12.2018 14.40 159
Науково-фондова робота музеїв доц. Кравченко І.А. 18.12.2018 14.40 159 17.12.2018 14.40 159

 

1 курс ОС «Магістр» освітня програма «Археологія»

Заліки
Предмет Викладач Дата Час Ауд.
Професійна та корпоративна етика історика
з основами інтелектуальної власності
доц. Іваницька Л.В. 05.12.2018 16.20 437
Психологія вищої школи доц. Рябчич Я.Є. 07.12.2018 13.05 349
Археологія антропогену доц. Рижов С.М. 06.12.2018 13.05 162
Фіксація археологічних джерел доц. Шидловський П.С. 07.12.2018 17.55 162
Іспити 
Іспит Консультація
Предмет Викладач Дата Час  Ауд.  Дата Час  Ауд. 
Методологія й організація археологічних досліджень: видобуток та інтерпретація археологічних джерел доц. Синиця Є.В. (проф. Терпиловський) 20.12.2018 14.40 162-А 19.12.2018 14.40 162-А
Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача доц. Левицька Л.А. 12.12.2018 14.40 461 11.12.2018 14.40 461
Класична археологія доц. Синиця Є.В. (ас. Пшеничний Т.Ю.) 18.12.2018 12.00 162-А 17.12.2018 14.40 162-A
Археологія Європейського Барбарікуму проф. Терпиловський Р.В. (доц. Синиця Є.В.) 14.12.2018 14.40 162-А 13.12.2018 14.40 162-А

1 курс ОС «Магістр» освітня програма «Музеєзнавство, пам`яткознавство»

Заліки
Предмет Викладач Дата Час Ауд.
Професійна та корпоративна етика історика з основами інтелектуальної власності доц. Іваницька Л.В. 05.12.2018 16.20 437
Паспортизація пам`яток історії та культури доц. Шидловський П.С. 04.12.2018 16.20 164
Музейна педагогіка доц. Казьмирчук М.Г. 07.12.2018 13.05 443-1
Охорона культурної та природньої спадщини в Україні та світі ас. Пшеничний Т.Ю. 04.12.2018 14.40 164
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності ас. Пшеничний Т.Ю. 07.12.2018 14.40 164
Іспити
Іспит Консультація
Предмет Викладач Дата Час  Ауд.  Дата Час  Ауд. 
Загальна та соціальна музеологія ас. Пшеничний Т.Ю. (доц. Кравченко І.А.) 14.12.2018 14.40 164 13.12.2018 14.40 162
Менеджмент і маркетинг в музейній справі ас. Іванисько С.І. (доц. Синиця Є.В.) 18.12.2018 12.00 164 17.12.2018 14.40 162
Правові аспекти охорони культурної спадщини доц. Синиця Є.В. (доц. Шидловський П.С.) 12.12.2018 11.00 164 11.12.2018 12.00 162

2 курс ОС «Магістр» освітня програма «Археологія»

спеціалізація «АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ДЖЕРЕЛА, МЕТОДИКА, РЕКОНСТРУКЦІЯ»

Заліки
Предмет Викладач Дата Час Ауд.
Археологічні фонди та джерела ас. Іванисько С.І. 03.12.2018 14.40 162-А
Статистико-комбінаторні методи в археології доц. Синиця Є.В. 05.12.2018 16.20 162-А
Церковна археологія доц. Кравченко І.А. 07.12.2018 14.40 162-А
Дисципліни з переліку
Античний світ та варвари доц. Синиця Є.В. 05.12.2018 17.55 442
Іспити
Іспит Консультація
Предмет Викладач Дата Час  Ауд.  Дата Час  Ауд. 
Військова справа Східної Європи у давнину та середньовіччі доц. Синиця Є.В. (проф. Терпиловський Р.В.) 14.12.2018 14.40 162 13.12.2018 14.40 162
Кочовики у культурному розвитку Східної Європи ас. Іванисько С.І. (доц. Синиця Є.В.) 21.12.2018 14.40 162 20.12.2018 14.40 162
Походження людини доц. Рижов С.М. (доц. Шидловський П.С.) 18.12.2018 14.40 162 17.12.2018 12.00 162
Технології давніх виробництв доц. Рижов С.М. (доц. Кравченко І.А.) 12.12.2018 14.40 162 11.12.2018 14.40 162