Naulko

Наулко Всеволод Іванович

Народився 8 грудня 1933 р. у м. Тараща, Київської обл.
Доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Національної Академії Наук України.
У 1956 р. закінчив географічний факультет Київського Державного Університету імені Т. Шевченка. В університеті працював з 1972 р.: у 1972-77 рр. – доцент, у 1978-86 – професор кафедри історії стародавнього світу та середніх віків, у 1987-92 рр. – професор кафедри археології, етнографії та музеєзнавства. За цей період був членом Вченої ради по створенню Республіканського музею народної архітектури та побуту, працював у Держкомітеті по обрядовості при Верховній Раді України, представляв Україну в Адміністративній раді етнології та фольклористики Європи. Член редколегії журналу "Народна творчість та етнографія". З 1992 працює в Інституті української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського Національної Академії Наук України.
Нагороджений медалями: "За доблесну працю. На відзнаку 100-річчя народження Володимира Ілліча Леніна", "В пам'ять 1500-річчя Києва", "Ветеран праці".
Напрями наукових досліджень: загальна та українська етнологія, міжнаціональні взаємини в сфері культури, археографія та етнографія України.
Опублікував понад 400 праць, у тому числі: Етнічний склад населення Української РСР (1965), Географічне розміщення народів в УРСР (1966), Развитие межэтнических связей на Украине (1975), Хто і відколи живе в Україні (1998).
Керівник авторських колективів та співавтор навчальних посібників: Культура и быт украинского народа (1977), Культура та побут населення України (1991, 1993), Українознавство (1994), Країнознавство. Вип. 1. Культура народів слов'янських країн (2002).

Література: Всеволод Іванович Наулко. Бібліографія. Інститут української археографії та джерелознавства Національної Академії Наук України. К., 1998. 59 с.; Імена України. Біографічний щорічник. К., 2002. С.381 (фото); Піскун В. Від глибин етнографічного пізнання до міжнаціонального порозуміння // Українознавство. 2003. Календар-щорічник. К., 2002.