Ольговський Сергій Якович

Народився 5 січня 1952 р. у м.Чернігові.
Кандидат історичних наук, професор, аргеолог, історик античності, скіфолог.
Закінчив історичний факультет Ніжинського державного педінституту ім. М.В.Гоголя у 1973 р. Далі робота в школі, а з 1976 р. в Інституті археології АН УРСР.
У 1980 р. закінчив аспірантуру в Інституті археології АН УРСР, а у 1983 р. захистив кандидатську дисертацію «Кольорова металообробка античних міст Північно-Західного Причорномор’я».
З 1976 р. працював на кафедрі історії Київського інституту культури, з 1998 р. завідувач кафедри музеєзнавства Київського національного університету культури і мистецтв.
2002-2003 рр. - доцент кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Фахівець в галузі скіфо-античної археології. Досліджує металообробне ремесло у ранньому залізному віці з використанням природничих і математично-статистичних методів. Розробив власну модель скіфо-античних стосунків грецьких колоністів і скіфів. Брав участь в роботі багатьох археологічних експедицій в Ольвії на о.Березань, очолював Черкаську новобудівну експедицію у 1984-86 рр.
Автор понад 60 наукових, науково-методичних праць і звітів, монографії «Скіфо-античная металообработка археологического времени». - К., 2003 р. (10 др.арк.). Із статей: Цветной металл с Березани //СА. - 1980. - № 4; Социально-экономическая роль Каменского городища //Скифы Северного Причерноморья. - К., 1986.; Металл литых монет Нижнего Побужья //Ольвия и ее округа. - К., 1987; Походження дзеркал «ольвійського» типу //Археологія. - 1992. - № 2; Походження хрестоподібних блях скіфського часу //Археологія. - 1995. - № 1; Метал скіфських казанів //Vita Antiqua. - № 5-6. - С.113-120.