Омельченко Юрій Андрійович

Omelchenko

(*16 червня 1937 р., Київ - † 17 вересня 2017р., Київ)


Історик, археолог-музеєзнавець, культуролог, кандидат історичних наук, доцент.
У 1963 р. закінчив університет ім. Т. Шевченка.
В університеті працював: 1964-66 лаборантом на історичному факультеті, 1981-2002 рр. – доцент кафедри археології та музеєзнавства.
Основний напрямок наукової, педагогічної діяльності – музеєзнавство, історія та теорія музейної справи, методики музейної діяльності, проблеми музейного будівництва, охорона історико-культурної спадщини. Понад 20 років викладав музеєзнавство, краєзнавство.
Внеском у розвиток університетської науки можна вважати: продовження вивчення історії музейної справи, розпочате працівниками кафедри в 50-70 роки; новацію щодо вивчення історії та теорії музейництва, в якому вперше запропонував вбачати трирівневу систему успадкування історико-культурних цінностей; цей підхід реалізовував і впроваджував у своїх працях з історії та теорії музейної справи, викладанні цих предметів.

Заступник голови профбюро історичного факультету.

Автор близько 90 наукових, науково-методичних робіт та навчальних посібників.

Основні праці: 

  • Розвиток учбових музеїв: навч. посібник. К., 1988;
  • Історичний досвід, сучасна теорія і практика музейної справи. Програма спецкурсу для студентів історичного ф-у. К., 1990;
  • Шкільні музеї. – К.: Радян.школа. - 1981;
  • Розвиток учбових музеїв. – К.: НМКВО. – 1988.
  • Програми: Програмы спецкурсов по музееведению для студентов исторического факультета. – К., КГУ. – 1985;

Статті з історії музейної справи:

  • Домузейні форми нагромадження та використання історико-культурних цінностей //Vita Antiqua. - № 1. – 1999. - С. 107-113;
  • Друга підсистема музейництва (історія, теорія, практика) //Vita Antiqua. - № 2. – 1999. – С. 251-257;
  • Формування вітчизняної культурної спадщини //Vita Antiqua. - № 5-6. – 2003. – С. 219-230.

 

Про Омельченка Ю.А.:

  •  Мезенцева Г.Г. Дослідники археології України. Енциклопедичний словник. – Чернігів, 1997. – С. 14.