Патриляк Іван Казимирович

Народився 02.12.1976 у м. Києві.

1991-1993 рр. навчався в Українському гуманітарному ліцеї. 1993-1998 рр. навчався на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 1998-2001 рр. навчання в аспірантурі історичного факультету. У 2001 р. захистив кандидатську дисертацію "Діяльність Організації українських націоналістів (бандерівців) у 1940–1942 рр. (військовий аспект)".

У 2001 р. працював на посаді молодшого наукового співробітника, а з січня 2002 до серпня 2003 року – на посаді наукового співробітника науково-дослідної частини історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2002 р. виконував обов'язки завідувача Народним музеєм історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2003-2005 рр. працював на посаді асистента кафедри археології та музеєзнавства. Викладав курси з музеєзнавства та історії університету.

З 2016 року - декан історичного факультету.

Автор низки наукових праць з історії українського націоналістичного руху в роки Другої світової війни. Серед них: Легіони Українських Націоналістів (1941–1942): історія виникнення та діяльності. – К.: Знання, 1999. – 43 с. ; Націоналістичний партизанський рух на території Західної України влітку 1941 року // Укр. іст. журн. – 2000. – № 4. – С. 113–119.; Матеріали та документи служби безпеки ОУН(Б) у 1940-х рр. – К.: НАН України, Інститут історії України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2003. – 252 с. (співавтор О.Є.Лисенко) та ін.

Про Патриляка І.К. див.: Бібліографічний покажчик публікацій 1998–2002 років. – К., 2002. – С. 41, 63, 82, 105, 133.; Лисенко О.Є., Марущенко О.В. Українсько-польські стосунки періоду Другої світової війни у вітчизняній історіографії. Бібліографічний покажчик. – Київ – Івано-Франківськ, 2003. – С. 23, 69.