Рижов Сергій Миколайович

Народився 23.12.1965 р. у м. Запоріжжя.
Кандидат історичних наук, доцент, археолог первісності, палеолітознавець.
У 1985 році закінчив Київський технікум радіоелектроніки за спеціальністю технік-технолог. З 1988 по 1993 рр. навчання в Київському університеті імені Тараса Шевченка.
Паралельно з навчанням, з 1990 по 1993 рр. працював музейним наглядачем в Центральному науково-природничому музеї АН України (археологічний музей).
З 1993 р. працює в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. З 1993 по 1996 рр. старший лаборант науково-дослідної частини історичного факультету. З 1996 року був переведений на посаду асистента кафедри археології та музеєзнавства.
У 1999 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Адаптація ранніх палеоантропів до навколишнього середовища Центральної Європи”.
З 2002 р. працює на посадах доцента та завідувача кафедри археології та музеєзнавства.
До основних напрямків наукової діяльності Рижова С.М. можна віднести: технологія виробництва кам’яних виробів, сировинні ресурси кам’яної доби, палеоекологія палеолітичних поселень.
З 1989 р. С.М.Рижов проводить археологічні дослідження на палеолітичних пам’ятках Закарпаття, досліджує ранньо та середньопалеолітичні пам’ятки Малий Раковець та Рокосове.
З 1988 р. Рижов С.М. приймав активну участь у дослідженнях таких відомих палеолітичних пам’яток: Межирич (Черкаська обл.), Заскельна, Кабазі (Крим), Королево (Закарпаття), Керліш, Мізенхайм, Валертайм (Німеччина) та ін.
Засновник Товариства археології та антропології (1997 р.).
Автор понад 60 наукових праць.

Про Рижова С.М.: