Синиця Євген Валентинович

synytsja

Народився 01.07.1974 у с.Камінь-Риболов, Ханкайського р-ну, Приморського краю (тепер – Російська Федерація). Археолог-славіст.
У 1991 році вступив на історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який закінчив у 1996 році. Того ж року вступив до аспірантури. Після закінчення аспірантури у 1999 році працює асистентом кафедри археології та музеєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Спеціалізується у вивченні слов'янських поховальних пам'яток доби раннього середньовіччя, взаємодії різних поховальних традицій. Також до кола наукових інтересів входять проблеми генези ранньосередньовічних археологічних культур, контакти осідлого і кочового населення Східної Європи у добу Великого переселення народів.
Викладає курси з археології доби латену, римського часу та середньовіччя, теорії археології, методики польових досліджень.
Брав участь у роботі багатьох археологічних експедицій в різних регіонах України. З 1999 року керує розкопками ”Канівського поселення полян” переддавньоруського часу.
Автор багатьох наукових статей, головними з яких є Ранньосередньовічні інгумації в ареалі пеньківської культури// Vita Antiqua.- № 2.- К.- 1999.- С.98-110; До проблеми інтерпритації поховальних пам'яток в археології // Вісник Київського національного лінгвістичного університету.- серія “Історія, економіка, філософія”.-вип.5.- К. – 2001.-С.335-343; До питання про формування ранньосередньовічних курганних старожитностей у Південно-Східній Європі // Наукові записки з української історії.- вип.12.- Переяслав-Хмельницький.- 2001.-С.8-21.- Топографія слов'янських поховальних пам'яток V –VІІ ст. у Південно-Східній Європі // Vita Antiqua.- №5-6.- К.- 2003.-С.164-170.

Публікації Синиці Є.В.