Ніколова Алла Володимирівна

Народилася 1.05.1953 р. у м. Ростов-­на-Дону, РФ. Кандидат історичних наук, дослідниця доби енеоліту—ранньої бронзи степової смуги України.

Закінчила кафедру археології та музеєзнавства історичного факультету Київського університету(1978).

Від 1971 р. працює в Інституті археології НАН України: лаборант, старший лаборант відділу новобудовних досліджень; молодший науковий співробітник відділу теорії та методики археологічних досліджень (1980–1993); від 1993 р. — науковий, старший науковий співробітник відділу археології енеоліту—бронзового віку.

1992 р. захистила дисертацію «Хронологическая классификация памятников ямной культуры степной зоны Украины».

Вивчає ямну культуру з метою хронологічного впорядкування джерел, а також методи датування.

Працювала в новобудовних експедиціях: Херсонській, Краснознам’янській, Орджонікідзевській, Трипільскій та ін. Дослідила десятки курганів різного часу.

Автор понад 60 праць.

Основні праці:

  • До методики класифікації посуду ямної культури // Археологія. — 1997. — № 3 (у співавт.);
  • Radiocarbon dating of graves of the yamnaya and catacomb cultures on the Dnieper right bank // The foundations of radiocarbon chronology of cultures between the Vistula and Dnieper: 3150–1850 BC.— Poznań, 1999 (BPS.— 7);
  • Заметки к палеоэкономическим реконструкциям ранних земледельцев (трипольская культура) // Сучасні проблеми археології. — К., 2002;
  • Bronzezeitliche Bestattungen aus dem Unteren Dneprgebiet. — Langenweissbach, 2006 (ZАКS. — 8; у співавт.);
  • Die absolute Chronologie der Jamnaja-Kultur im nördlichen Schwarzmeergebiet auf der Grundlage erster dendrochronologischer Daten // Eurasia Antiqua. — 2009. — 15 (у співавт.).
  • Google Scholar


(Інcтитут арxеології національної академії наук України. 1918–2014 - К., 2015)