Терпиловський Ростислав Всеволодович

Народився 24.04.1949р. у м. Вінниця.

Доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник, археолог,  завідуючий кафедрою археології та музеєзнавства.

Закінчив 1974 історичний факультет Київького університету. З 1970 працював в Інституті Археології НАНУ: молодшим науковим співробітником (1976-1985рр.), старшим науковим співробітником (1985-1995рр.) відділу слов’янської археології, з 1995р. провідним науковим співробітником

У Київському університеті: завідуючий кафедрою археології та музеєзнавства (з 2004). Читає нормативний курс “Основи археології” та низку спец. курсів “Археологія ранніх слов’ян”.

Кандидатська дисертація :“Населення Нижнього та Середнього Подесення ІІІ-V ст. н.е.” (1980), докторська дисертація “Слов’яни Подніпров’я у першій половині І тис. н.е.” (1995).

Фахівець у газузі етногенезу та ранньої історії слов’ян. Вивчає пізньозарубинецькі пам’ятки (І-ІІ ст. н.е.) та київську культуру (ІІІ-V ст.) як основу формування ранньослов’янських старожитностей доби раннього середньовіччя. Розробляє питання культурно-історичного та соціально-економічного розвитку слов’янського суспільства.

Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки (1991).

Автор понад 200 наукових праць.

Основні праці: Ранние славяне Подесенья ІІІ-V вв. н.э. К., 1984; Славяне Юго-Восточной Европы в предгосударственный период. К., 1990 (у співавт.); Походження слов’ян. К., 1991 (у співавт.); Среднее Поднепровье и Днепровское Левобережье в первые века нашей эры. М., 1991 (у співавт.); Киевская культура. Свод археологических источников. К., 1992 (у співавт.); Олександрівка І – ранньослов’янське поселення поблизу Чернігова. Чернігів, 1996 (у співавт.); Славяне Поднепровья в первой половине І тыс. н. э. Люблін, 2004; Археологія України. К., 2005 (у співав.)

 

Про Терпіловського Р.В. :