Чмихов Микола Олександрович

chmykhov

Народився 26.09.1953 року у м. Слов'янськ Донецької обл.

Помер 26.04.1994 р. у м. Києві. Похований на Байковому кладовищі.

Доктор історичних наук, професор, засновник кафедри культурології та археології факультету гуманітарних наук Національного університету “Києво-Могилянська академія”

Закінчив історичний факультет Київського університету у 1975р., в 1975-1978 р. навчався в аспірантурі при кафедрі археології та музеєзнавства. З 1978 до 1987 р. працював на посаді асистента, спочатку кафедри історії УРСР, а з 1982 р. переведений на кафедру археології та музеєзнавства. У 1982 р. захистив кандидатську дисертацію «Орнамент эпохи бронзы степной Украины как исторический источник в изучении первобытного мировоззрения».

У 1987-1989, 1992 р. доцент кафедри археології, етнографії та музеєзнавства, викладав курси “Основи археології”, “Історія первісного суспільства”…. У березні 1992 р., після навчання в докторантурі (1989-1992) захистив докторську дисертацію «Проблема осознания космоса в обществах неолита-бронзового века Юга Восточной Европы». Після захисту докторської дисертації перейшов на роботу до Національного університету "Києво-Могилянська академія".

М.О. Чмихов - відомий український археолог і культуролог, досліджував проблеми хронології, етногенезу та духовної культури населення Європи та Близького Сходу мідно-бронзового та залізного віків. Його увагу особливо привертали проблеми духовної культури стародавніх суспільств, міфологічна свідомість і її відображення в предметному світі конкретних археологічних культур, а також вивчення космічної символіки археологічних пам’яток різних часів. Брав участь в 1973-1986 рр. у роботі Донецької, Північнодонецької, Інгульскої, Дніпропетровської, Миколаївської, Луганської та ін. археологічних експедицій.

Автор майже 100 наукових публікацій. Серед них відомі монографії, підручники та ряд статей:

  • Археологічні дослідження курганів: Навч. посібник. – К., 1989. – 217 с. (співавтори: Ю.О. Шилов; П.Л. Корнієнко);
  • Истоки язычества Руси. – К., 1990. – 384 с.;
  • Археологія та стародавня історія України: Курс лекцій. – К., 1992. – 180 с. (співавтори: Н.М. Кравченко, І.Т. Черняков);
  • Курганні пам’ятки як явище давньої культури: навч. посібник. – К., 1993. – 144 с.;
  • Давня культура: Навч. посібник. – К., 1994. – 288 с.; К семантике орнаментальных схем катакомбной керамики // Некоторые вопросы археологии Украины. – К., 1977;
  • Принципы зодиакального (астрономического) датирования в археологии // Материалы по хронологии археологических памятников Украины. – К., 1982.

Публікації Чмихова М.О. >>

Про М.О. Чмихова див.:

  • Микола Чмихов. Збірник на пошану пам'яті. – (Серія "Вчені НаУКМА"). –К., 2000. –56 с.;
  • Бондарець О.В. Творчі задуми М.О. Чмихова // Культурологічні студії: Зб. наук. пр. – Вип. 2. – К., - 1999. – С. 5-8;
  • Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників кафедри археології та музеєзнавства. – К., 1996. – С. 29 -34;
  • Мезенцева Г.Г. Дослідники археології України. Енциклопедичний словник. – Чернігів, 1997. – С.55-56 та ін.

 

Стаття у Вікіпедії