Відейко Михайло Юрійович

Народився 23.01.1956 р. у м. Києві — кандидат історичних наук, дослідник трипільської культури.

Закінчив кафедру археології та муеєзнавства історичного факультету Київського університету (1982). Відтоді працює в Інституті археології НАН україни у відділі археології енеоліту—бронзового віку (1982–1994 і від 2001 р.), Польовому комітеті (1994–2001).

У 1993 р. захистив кандидатську дисертацію «Економіка і суспільний лад населення трипільської культури межиріччя Дністра та Південного Бугу».

У 1996–2003 рр. був співробітником Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень при Міністерстві культури України.

Коло наукових інтересів включає археологічне джерелознавство, нео-енеолітичну добу на Європейському континенті, ранньорільничі культури мідного віку, трипільську культуру.

Провідні напрями досліджень — аналіз археологічних джерел для реконструкції культурно-історичних процесів на теренах України в мідному віці, архітектура, трипільські протоміста, культурно-історичні контакти рільничих спільнот, історія дослідження трипільської культури, питання хронології та синхронізації культур нео-енеоліту.

Провадив розкопки трипільських поселень Хатище, Ігнатенкова Гора, Янча VІ, Хомине, Коломийців Яр та ін. у Середньому Подніпров’ї, брав участь у польових дослідженнях поселень Майданецьке, Тальне 2, Небелівка, Тимкове, Слобідка-Західна, новобудовних розкопках на території Польщі, а також міжнародних проектах «Baltic-Pontic Studies», «Trypillia Culture Mega-Sites», «Economy, demography and Social Space of Trypillia mega-sites».

Старший викладач магістерської програми з археології та давньої історії Національного університету «Києво-Могилянська академія» (від 2001).

Почесний громадянин с. Трипілля (2013).

Автор понад 550 праць, зокрема 12 монографій.

Головний редактор «Енциклопедії трипільської цивілізації» (К., 2003, 2004), член редколегії електронного журналу «Trypillian civilization journal» (2010), автор 65 науково-популярних праць, зокрема 20 книжок з археології та історії України.

Основні праці:

 • The cemeteries of Sofievka-type // BPS. — 1996. — 3;
 • Тripolye and the cultures of Central Europe: facts and character of interactions: 4200–2750BC// BРS.— 2001.— 9;
 • Археологія в Інтернеті. — К., 2001;
 • Трипільська цивілізація. — К., 2001 (наст. видання 2003; 2008);
 • Трипільські протоміста. Історія досліджень. — К., 2002; Майданецкое — трипольский протогород // Stratum Plus. — 2001/2002. — № 2 (у співавт.);
 • Архітектура поселень трипільської культури // Давні поселення України. — К., 2005;
 • Рільництво племен трипільської культури. — К., 2006 (у співавт.);
 • Ukraine: from Trypillia to Rus. — К., 2010;
 • Комплексное изучение крупных поселений трипольской культуры. V–IV тыс. до н. э. — Saarbrücken, 2013.
 • Google Scholar

Література:

 • Ляшко С. М. Відейко Михайло Юрійович // Енциклопедія трипільської цивілізації. — К., 2004. — Т. ІІ. — С. 96.

(Інcтитут арxеології національної академії наук України. 1918–2014 - К., 2015)