Графік складання зимової сесії 2019-2020 н. р.

студентами денного відділення

1 курс спеціальність «Археологія та преісторія»

Заліки
Предмет Викладач Дата Час Ауд.
Іноземна мова доц. Андросюк А.Л. 04.12.2019 16.20 452
Історія музейної справи доц. Кравченко І.А 04.12.2019 17.55 162
Вступ до університетських студій доц. Чекаленко Л.Д. 06.12.2019 14.40 340
Історія археології доц. Синиця Є.В. 07.12.2019 17.55 162
Іспити
Іспит Консультація
Предмет Викладач Дата Час Ауд. Дата Час Ауд.
Історія Стародавнього Сходу доц. Гоман Ю.О. 10.12.2019 14.40 351 09.12.2019 14.40 351
Основи археології доц.Синиця Є.В. 12.12.2019 14.40 159 11.12.2019 14.40 159
Історія української та зарубіжної культури доц. Петасюк О.І. 16.12.2019 14.40 347 13.12.2019 14.40 347
Преісторія доц. Рижов С.М. 18.12.2019 14.40 351 17.12.2019 14.40 351

 

1 курс спеціальність «Музеєзнавство, пам’яткознавство»

Заліки
Предмет Викладач Дата Час Ауд.
Історія української та зарубіжної культури доц. Петасюк О.І. 02.12.2019 17.55 458
Іноземна мова доц. Токменко О.П. 04.12.2019 16.20 442
Історична антропологія доц. Шидловський П.С. 05.12.2019 16.20 159
Вступ до університетських студій доц. Чекаленко Л.Д. 05.12.2019 17.55 347
Іспити
Іспит Консультація
Предмет Викладач Дата Час Ауд. Дата Час Ауд.
Історія та культура Стародавнього світу доц. Пуховець Д.С. 10.12.2019 14.40 442 09.12.2019 14.40 442
Основи археології доц. Синиця Є.В. 12.12.2019 14.40 159 11.12.2019 14.40 159
Основи музеєзнавства доц. Кравченко І.А 16.12.2019 14.40 159 13.12.2019 14.40 159
Преісторія України доц. Рижов С.М. 18.12.2019 14.40 351 17.12.2019 14.40 351

2 курс спеціальність «Археологія та преісторія»

Заліки
Предмет Викладач Дата Час Ауд.
Мисливці на мамонтів доц. Шидловський П.С. 04.12.2019 14.40 162-а
Курс за вибором:
Історія України в документальному кіно проф. Патриляк І.К. 04.12.2019 16.20 351
Історія Середньовічного Сходу проф. Рубель В.А. 05.12.2019 14.40 351
Українська етнологія проф. Борисенко М.В. 06.12.2019 14.40 448
Іспити
Іспит Консультація
Предмет Викладач Дата Час Ауд. Дата Час Ауд.
Філософія доц. Гончаренко М.М. 10.12.2019 14.40 435 09.12.2019 14.40 435
Історія середніх віків та раннього нового часу доц.Рудь М.О. 12.12.2019 14.40 340 11.12.2019 14.40 340
Палеоліт старого світу доц. Рижов С.М. 16.12.2019 12.00 162 13.12.2019 12.00 162
Фіксація археологічних джерел доц. Шидловський П.С. 28.12.2019 12.00 162 17.12.2019 12.00 162

2 курс спеціальність «Музеєзнавство, пам’яткознавство»

Заліки
Предмет Викладач Дата Час Ауд.
Історичний туризм в Україні  доц. Терес Н.В. 02.12.2019 16.20 443-3
Туристичні ресурси України доц. Гончаров О.П. 03.12.2019 16.20 160
Курс за вибором:
Україна в роки другої світової війни: історичні факти та ідеологічні міфи доц. Вербовий О.В. 04.12.2019 16.20 446
Історія України в документальному кіно проф. Патриляк І.К. 04.12.2019 16.20 351
Етнотуризм доц. Гончаров О.П. 05.12.2019 17.55 449
Іспити
Іспит Консультація
Предмет Викладач Дата Час Ауд. Дата Час Ауд.
Історія Центральної та Східної Європи проф. Верба І.В. 10.12.2019 14.40 159 09.12.2019 14.40 159
 Нова історія Західної Європи та Америки  доц. Папенко Н.С. 12.12.2019 14.40 440 11.12.2019 14.40 440
 Українська етнологія  проф. Борисенко М.В. 16.12.2019 14.40 436 13.12.2019 14.40 436
 Нова історія України  доц. Шемета Ю.М. 18.12.2019 14.40 446 17.12.2019 14.40 446


3 курс спеціальність «Археологія та преісторія»

Заліки
Предмет Викладач Дата Час Ауд.
Технологія вироблення кам’яних виробів Рижов С.М. 02.12.2019 16.20 162
Курс за вибором:
"Нікомахова етика" Аристотеля: історико-філологічний аспект проф. Ставнюк В.В. 03.12.2019 16.20 349
Експозиційна робота музеїв доц. Кравченко І.А. 05.12.2019 16.20 162
Історія СРСР доц. Пижик А.М., проф. Пивовар С.Ф.доц. 05.12.2019 17.55 351
Іспити
Іспит Консультація
Предмет Викладач Дата Час Ауд. Дата Час Ауд.
Енеоліт України доц. Шидловський П.С. 10.12.2019 12.00 162 09.12.2019 12.00 162
Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки проф. Мартинов А.Ю., асист. Пількевич В.О. 12.12.2019 14.40 451 11.12.2019 14.40 451
Новітня історія України доц. Вербовий О.В. 16.12.2019 14.40 451 13.12.2019 14.40 451
Науково-фондова робота музеїв доц. Кравченко І.А. 18.12.2019 12.00 162а 17.12.2019 12.00 162а

4 курс спеціальність «Археологія та преісторія»

Заліки
Предмет Викладач Дата Час Ауд.
Охорона археологічних пам’яток асист.Пшеничний Т.Ю. 02.12.2019 14.40 347
Археологія раннього залізного віку асист. Іванисько С.І. 03.12.2019 14.40 103-б
Державна реєстрація архівних об’єктів доц. Синиця Є.В. 03.12.2019 16.20 162
Курс за вибором:
Історія європейського костюму доц. Іваницька Л.В. 04.12.2019 14.40 347
Іспити
Іспит Консультація
Предмет Викладач Дата Час Ауд. Дата Час Ауд.
Культурно-освітня робота музеїв доц. Кравченко І.А. 10.12.2019 16.20 162a 09.12.2019 12.00 162a
Іноземна мова доц. Шабуніна В.В.,
асист. Лабенко О.В.
12.12.2019 14.40 340 11.12.2019 14.40 340
Первісне мистецтво доц. Шидловський П.С 16.12.2019 12.00 162a 13.12.2019 12.00 162a
Антична археологія Північного Причорномор’я доц. Синиця Є.В. 18.12.2019 14.40 153 17.12.2019 14.40 153

 

1 курс ОС «Магістр» освітня програма «Археологія»

Заліки
Предмет Викладач Дата Час Ауд.
Професійна та корпоративна етика історика
з основами інтелектуальної власності
доц. Іваницька Л.В. 02.12.2019 17.55 446
Психологія вищої школи доц. Рябчич Я.Є. 03.12.2019 14.40 461
Археологія антропогену доц. Рижов С.М. 04.12.2019 16.20 162-а
Фіксація археологічних джерел доц. Шидловський П.С. 02.12.2019 16.20 162
Іспити 
Іспит Консультація
Предмет Викладач Дата Час  Ауд.  Дата Час  Ауд. 
Методологія й організація археологічних досліджень: видобуток та інтерпретація археологічних джерел ас.Іванисько С.І 10.12.2019 12.00 162 09.12.2019 14.40 162
Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача доц. Левицька Л.А. 18.12.2019 14.40 461 17.12.2019 14.40 461
Класична археологія доц. Синиця Є.В. 16.12.2019 14.40 162 13.12.2019 14.40 162
Археологія Європейського Барбарікуму проф. Терпиловський Р.В. 12.12.2019 12.00 162 11.12.2019 12.00 162

1 курс ОС «Магістр» освітня програма «Музеєзнавство, пам`яткознавство»

Заліки
Предмет Викладач Дата Час Ауд.
Професійна та корпоративна етика історика з основами інтелектуальної власності доц. Іваницька Л.В. 03.12.2019 14.40 164
Паспортизація пам`яток історії та культури ас. Пшеничний Т.Ю. 05.12.2019 17.55 164
Музейна педагогіка доц. Казьмирчук М.Г. 03.12.2019 13.05 164
Охорона культурної та природньої спадщини в Україні та світі ас. Пшеничний Т.Ю. 05.12.2019 14.40 164
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності ас. Пшеничний Т.Ю. 03.12.2019 17.55 164
Іспити
Іспит Консультація
Предмет Викладач Дата Час  Ауд.  Дата Час  Ауд. 
Загальна та соціальна музеологія ас. Пшеничний Т.Ю.  12.12.2019 14.40 164 11.12.2019 14.40 164
Менеджмент і маркетинг в музейній справі ас. Іванисько С.І. 16.12.2019 12.00 164 13.12.2019 12.00 164
Правові аспекти охорони культурної спадщини ас. Пшеничний Т.Ю. 10.12.2019 12.00 164 09.12.2019 12.00 164

2 курс ОС «Магістр» освітня програма «Археологія»

спеціалізація «АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ДЖЕРЕЛА, МЕТОДИКА, РЕКОНСТРУКЦІЯ»

Заліки
Предмет Викладач Дата Час Ауд.
Археологічні фонди та джерела ас. Іванисько С.І. 03.12.2019 12.00 162
Статистико-комбінаторні методи в археології доц. Синиця Є.В. 04.12.2019 14.40 162
Церковна археологія доц. Кравченко І.А. 03.12.2019 16.20 159
Дисципліни з переліку
Імператорський Рим в особистостях проф. Ставнюк В.В. 04.12.2019 17.55 166
Іспити

 

Іспит Консультація
Предмет Викладач Дата Час Ауд. Дата Час  Ауд.
Військова справа Східної Європи у давнину та середньовіччі доц. Синиця Є.В. 18.12.2019 12.00 164 17.12.2019 12.00 164
Кочовики у культурному розвитку Східної Європи ас. Іванисько С.І 16.12.2019 14.40 162а 13.12.2019 14.40 162а
Походження людини доц. Рижов С.М. 10.12.2019 12.00 164 09.12.2019 12.00 164
Технології давніх виробництв доц. Рижов С.М. 12.12.2019 12.00 162а 11.12.2019 12.00 162а

2 курс ОС «Магістр» освітня програма «Музеєзнавство, пам`яткознавство»

спеціалізація «ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МУЗЕЇВ»

Заліки
Предмет Викладач Дата Час Ауд.

Експеримент в музейній справі

ас. Пшеничний Т.Ю. 02.12.2019 16.20 164
Комп’ютерні технології в виставковій діяльності та віртуальні музеї доц. Ляпіна О.В. 03.12.2019 14.40 162
Організація баз даних в музейній справі доц. Ляпіна О.В. 03.12.2019 16.20 162-а
Сучасна виставкова діяльність: тенденції та форми ас. Добріян Д.М. 02.12.2019 14.40 162
Дисципліни з переліку
Політичні лідери країн Заходу в ХХ - на початку ХХІ ст. доц. Сухобокова О.О. 02.12.2019 17.55 461
Іспити
Іспит Консультація
Предмет Викладач Дата Час  Ауд. Дата Час Ауд.
Комерційна та фандрайзингова діяльність музеїв ас. Іванисько С.І. 10.12.2019 14.40 153 09.12.2019 14.40 153
Міста музеї ас. Іванисько С.І. 12.12.2019 12.00 164 11.12.2019 12.00 164
Соціальна функція музею доц. Казьмирчук М.Г. 16.12.2019 14.40 164 13.12.2019 14.40 164