Науково-дослідна робота виконувалася в межах планів наукових досліджень кафедри та науково-дослідних тем:

  • «Історія української державності нової та новітньої доби»
  • міжнародного співробітницва Україна – Франція («Дніпро») «Історичні і археометричні дослідження пізньоримских торгівельних маршрутів між Синопою та Партенітом»

У 2010 р. співробітники кафедри археології та музеєзнавства (Зеленко С.М., Морозова Я.І., Кобець В.Д.) виконали польові дослідження в період 07.2010-12.2010 по гранту Archaeological Excavations of the Medeival Shipwrecks in the Crimea (Ukraine), отриманому від фонду «Gerda Henkel Foundation»

Основні наукові результати та їх застосування

На базі Канівського природного заповідника Київського національного університету імені Тараса Шевченка здійснено археологічні роботи в рамках проведення навчально-виробничої археологічної практики (керівники: проф. Терпиловський Р.В., ас. Синиця Є.В). Продовжено розкопки на розкопі 4, де виявлено матеріали доби бронзи та раннього середньовіччя. Виявлено рештки будівлі другої половини ІХ-Х ст. н.е., здобуто представницьку колекцію кераміки різних епох та низку індивідуальних знахідок (вироби з чорного та кольорового металу, каменю та глини). Розпочато роботи на сусідній ділянці, на якій закладено розвідковий розкоп 5. За результатами робіт 2010 р. на останньому можна констатувати перспективність подальших стаціонарних розкопок на Канівському поселенні.

В рамках проведення навчально-виробничої археологічної практики (керівник доц. Рижов С.М.), з 9 червня по 13 липня 2010 р. було проведено розвідки в Канівському районі Черкаської обл.

В рамках проведення навчально-виробничої археологічної практики (керівник ас. Шидловський П.С.) проведено дослідження Межиріцької палеолітичної стоянки. Дослідження проводились спільно з Національним музеєм природничої історії (Париж, Франція). Продовжено розкопки господарського об’єкта в межах другого побутового комплексу та ділянки культурного шару поруч першого житла стоянки. Здобуто представницьку колекцію крем’яних знарядь праці первісної людини та фауністичних решток. Також здійснено рятувальні роботи по відновленню ангару, в якому зберігаються залишки четвертого житла Межиріцького поселення.

Археологічні роботи в рамках проведення навчально-виробничої археологічної практики (керівники к.і.н. Зеленко С.М. та Самійленко Л.Г.) на базі музею-заповідника «Судацька фортеця» (Крим).

Під керівництвом к.і.н. Зеленка С.М., наукових співробітників Кобця В.Д. та Морозової Я.І. були продовжені планові роботи по темі № 09ДП049-01 біля мису Плака (Алуштинський р-н, Крим) та в бухті смт. Новий Світ на місці загибелі торгівельного судна XIII ст. В результаті досліджень 2010 р. виявлений новий матеріал з вантажу судна. Крім того, були здійснені розвідки з пошуку місця загибелі торгівельних суден біля мису Опук (Ленінський р-н, Крим). Завдяки цим дослідженням отримані нові дані про торгівельні зв'язки з районами Середземномор’я. Отриманий археологічний матеріал був використаний для проведення щорічної виставки в музеї університету.

Науковим співробітником Кобцем В.Д. у складі експедиції Військового історичного музею України були продовжені археологічні розвідки на узбережжі Канівського водосховища. Обстежені затоплені частини давніх поселень.

Спільно з Державним науковим центром захисту культурної спадщини від техногенних катастроф МНС України (ДНЦЗКСТК) проведено археологічні розвідувальні роботи (Шидловський П.С.) на території зони відчуження. Виявлено низку археологічних пам’яток від неоліту до доби Київської Русі. Також проведено археологічне обстеження літописного міста Чорнобиль.

Спільно з ДНЦЗКСТК проведено археологічні розкопки палеолітичної стоянки Великий Дивлин в Лугинському р-ні Житомирської обл. (Шидловський П.С.). Виявлено концентрацію археологічних матеріалів, що можливо пов’язані з житловою конструкцією.

Спільно з Інститутом археології НАН України (Шидловський П.С.) проведено комплексну розвідку пам’яток археології Нижнього Подесення. Метою розвідки було виявлення нових та контрольза станом відомих пам’яток. В результаті розвідки обстежено 104 археологічні об’єкти, складено акти про руйнацію пам’яток культурної спадщини.

Міжнародні наукові зв’язки, спільні наукові розробки

Під час наукових досліджень у 2010 р. підтримувались постійні контакти з фахівцями Інституту археології та Інституту сходознавства Російської академії наук (м. Москва), кафедр археології Московського (Росія) та Кишинівського (Молдова) університетів, Інституту історії та археології та Ягелонського університету (м. Краків, Польща), Інституту морскої археології (INA) Техаського університету, Стамбульського та Анкарського університету (Туреччина), Ліонського університету (Франція), університету м.Венеція (Італія), Національного музею природничої історії (Франція), Інституту геології м. Афіни та університету м. Патрас (Греція), Інституту морської геології м. Варна (Болгарія) тощо.

Аспірантка Мартіна Юровська (Чехія) брала участь у роботі археологічної експедиції у Криму (збір даних для написання десертації з історії візантійскої Таврики).

Проведена робоча зустріч з спеціалістами (керівник акад.Петко Димітров) Інституту морської геології м. Варна (Болгарія) з питання організації у 2011 р. міжнародного проекту з вивчення дна Чорного моря.

Украінсько-Французький проект «Дніпро» (2009-2010 рр.) – з спеціалістами Ліонського університету (керівник докт. Йона Ваксман) досліджуєтся кераміка з місця загибелі середньовічного торгівельного корабля (VII ст.).

Доктор Ст. Пеан (Франція) приймав участь у проведенні археологічних досліджень на Межиріцькій верхньопалеолітичній стоянці.

Студенти Тюменського державного університету Коурдаков М. В., Насирова Р.Р., Комаров І. П., Степанов Б.С., Юмаева Д. Ш. на протягом двох тижнів проходили археологічну практику на базі Північної археологічної експедиції Інституту археології НАНУ.