Башкатов Юрій Юрійович 

1992–1998 — Київський національний університет імені Тараса Шевченко, історичний факультет, кафедра археології та музеєзнавства, спеціальність «історик, викладач історії».

1999–2003 — заочна аспірантура кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченко;

Дисертаційне дослідження: «Житлобудівництво ранніх слов’ян (за матеріалами І–V ст. н.е.)»; науковий керівник — д.і.н. Р. В. Терпиловський.