Співробітниками кафедри археології та музеєзнавства вивчались матеріали археологічних експедицій Середного Подніпров'я камяного віку, доби бронзи та ранніх слов'ян та підводних археологічних досліджень північного узбережжя Чорного моря. Крім того співробітиники кафедри брали активну участь в дослідженні античних пам'яток. На підставі цих досліджень узагальнені матеріали по торгівельних контактах Середземноморського басейну та Чорного моря, господарської діяльності ранньодержавних утворень греко скіфського населення Північного Причорномор'я та скіфо-античного ремісничого виробництва Ольвії. Поповнювалась база даних археологічних джерел, які зберігаються на кафедрі археології. Здійснювався аналіз соціального устрою та світогляду давнього населення в добу бізньої міді та бронзи. Для пізнього палеоліту розглянуті проблеми розвитку світогляду та соціальної структури мисливців збирачів північної та південної зон України. Проаналізовано поховальний обряд Південно - Східної Європи. Узагальнені матеріали по загибелі середньовічних кораблів в Чорному морі.
Наукова дослідна робота ас. Рижова С.М. виконувалась в межах програми проведення навчально-виробничої практики на базі Канівського заповідника Київського національного університету імені Тараса Шевченка та робота з археологічними колекціями Малого Раковця на Закарпатті та пізньопалеолітичною стоянкою Гордашівка І на Черкащині. В результаті наукової роботи на базі Канівського заповідника розроблена загальна карта-схеми розташування археологічних пам'яток. Розроблена карта-схема під'йомного матеріалу берегової лінії Канівського заповідника.
Важливим результатом наукової роботи є висновок про існування і використання давніми мешканцями Канівського подніпров'я місцевої крем'яної сировини - канівський кремінь. За результатами цих досліджень підготовлені матеріали для доповіді та публікації. В результаті археологічних розвідок на Канівщині, були знайдені нові пам'ятки: сарматське поховання ІІ ст. в кар'єрі с.Хмільна (матеріали опубліковані), нове неолітичне поселення біля села Лука, поселення доби бронзи та скіфського часу на території заповідника. Матеріали досліджень готуються до друку.
В липні 2002 р. на базі Канівського заповідника, разом з підрозділом кафедри археолгії музеєзнавства - Центром підводної археології, була обстежена берегова акваторія Канівського подніпров'я. Матеріали досліджень готуються до друку. В процесі наукової роботи на базі Канівського заповідника були оброблені - складені паспорти, археологічних матеріалів кам'яної доби (85 одиниць) Канівського історичного музею. В результаті наукової роботи з археологічними фондами ранньопалеолітичної стоянки Малий Раковець на базі кафедри археології та музеєзнавства була завершена електронна база данних археологічного матеріалу (близько 5 тис. од.), підготовлено науковий звіт за розкопки 1997 р. Підготовлена монографія "Ранньопалеолітична стоянка Малий Раковець на Закарпатті".
В результаті обробки матеріалів розкопок пізньопалеолітичної стоянки Гордащівка І (Черкаська область) разом з завідувачем кафедри проф.Гладких М.І. та директором археологічної інспекції Черкаської області Суховим М.О., закінчено науковий звіт. Складена електронна база данних археологічного матеріалу (4 тис. од.). На підставі зробленої наукової роботи підготовлена до видання монографія загальним об'ємом 5 д.а. - "Пізньопалеолітичне поселення Гордашівка І". Для подальшої наукової роботи небхідно провести нові археологічні розкопки а також пошуки нових ранньопалеолітичних пам'яток в Закарпатті, що дозволить вирішити важливе питання заселення території України в контексті історії України та історії Європи. Для вирішення данної проблеми необхідно в рамках навчально-виробничої та виробничої практики виділити кошти на проїзд до с.Королеве Закарпатської області та харчування студентам 1-4 курсу історичного факультету на 21 день.

Підтримуються наукові зв'язки з установами НАН України, Інститутом археології НАН України, Одеським університетом, Черкаською археологічною інспекцією, РАН (м.Москва). Постійні наукові контакти з інститутами археології НАН Росії, Молдови, кафедрами С.-Петербурзького, Московського, Воронезького, Кишинівського, Харківського університетів. Члени кафедри та студенти працюють в Судакській експедиціх, Київській фортеці, Фастівському музеї, Чернівецькій експедиції, Сумській археологічній експедиції, Львівській археологічній експедиції. Підтримуються наукові зв'язки з підводної археології з Техаським (США), Стамбульським (Турція) університетами з Інститутом Сходознавства РАН (Росія).
Керівником секції підводної археології Зеленко С.М. отримано грант від Європейської Археологічної Асоціації для поїздки в Грецію (Солоники) для участі в конференції 24-29 вересня 2002 р. на 8-му міжнародну наукову конференцію Європейської Асоціації Археологів.