Публікації Гладких Михайла Івановича

Наукові праці

(2003-2007)

 1. Бытовые и культовые использование жилищ из костей мамонтов // Кам´яна доба України. Випуск 4. До 130-річчя відкриття Гінцівської стоянки. – Київ –Полтава: «Шлях» - 2003. – с. 213-222. (1 д.а).
 2. Вступне слово на відкритті Круглого столу 11 листопада 2002 р. // Варіабільність середнього палеоліту України. Матеріали Круглого столу 11-12 листопада 2002 р. – К.: «Шлях». – 2003. – с. 5.
 3. Les sites d’Ukraine: de Mejiriche á Gontsy et Leurs cabanes en os de mammouth // DOSSIERS d’ARCHEOLOGIE. №291 MARS 2004, pp 64-67. (Співавтор: Iakovleva).
 4. Кафедра археології та музеєзнавства // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле і сьогодення (1834-2004 рр.). – К.: «Прайм-М». – 2004. – с. 34-41. (Співавтор: Любов Самойленко).
 5. Екологічні чинники розвитку первісного суспільства // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Том VI. Історичний факультет, Центр Українознавства. – К.: Педагогіка. – 2004. – с. 34-42, фото, карта. 1 д.а. (Співавтор: С.М. Рижов).
 6. Найвизначніший дослідник палеоліту (до 100-річчя з дня народження Івана Підоплічка) // Українознавство. Календар-щорічник – 2005. – К., 2004. – с. 198-200.
 7. Возгрин Б.Д., Гладких М.І., Рижов С.М., Суховий М.О. Нові дані щодо геологічного датування палеоантропологічних решток із с. Лащове // Кам'яна доба України. – Вип. 7. – К.: «Шлях», 2005. – с. 69-72.
 8. Історія України: Навчально-методичний посібник для семінарських занять / В.М. Литвин, А.Г. Слюсаренко, В.Ф. Колесник та ін.; за ред. В.М. Литвина. – К.: Знання-Прес, 2006. – 460 с. – (Вища освіта ХХІ століття). В ньому: М.І. Гладких. Тема 2. Витоки українського народу. – с. 25-42. (1 д.а.)
 9. Історія України: Навчально-методичний посібник для семінарських занять / за ред. В.М. Литвина. – К.: Знання, 2006. – 607 с. Тема 2. Витоки українського народу. – с. 27-49. 1,4 д.а.
 10. Учителі та учні ( до 70-річчя В.М. Гладиліна) // Кам'яна доба України. – Вип. 10. – К.: Шлях, 2007. – с. 263-267.
 11. Проблемна ситуація в стратиграфії палеоліту України // Археологія і давня історія України. Вип. 6. Стежками археології. До 70-річчя проф. М.І. Гладких. – К.: ІА НАН України, 2011. – С. 127-128.

Підручники

 1. Станко В.Н., Гладких М.І., Сегеда С.П. Історія первісного суспільства. Підручник. – К.: Либідь, - 1999. – 240 с