Публікації Рижова Сергія Миколайовича 

 1. The late middle palaeolithic of Malyj Rakovets IV in Transcarpathia (у спів-авторстві з Ситливим B.I.) //Archaologisches Korrespondenblatt.-Mainz: "Verlag des Romisch-Germanischen Zentralmuseums", 1992.- №22- с.301-314.
 2. Работы у скалы Ак-Кая (у співавторстві з Колосовим Ю.Г., Кухарчуком Ю.В.) //Археологические исследования.- Симферополь: "Таврия", 1994.- с.146-150.
 3. Гордашовка - ориньякоидный палеолит на Горном Тикиче (у співавторстві з Гладких M.І, Суховим М.О.) //Археологический альманах.- Донецк: Донецький краєзнавчий музей, 1994.-№4-с.217-226.
 4. Новий варіант пізньопалеолітичної культури на Черкащині (у співавторстві з Гладких M.І, Суховим М.О.) //Археологічні дослідження на Черкащині.- Черкаси: "Сіяч", 1995.-с. 16-24.
 5. Исследования в Красной Балке (у співавторстві з Колосовим Ю.Г.,Кухарчуком Ю.В.) //Археологические исследования в Крыму.- Симферополь: "Таврія", 1997. с. 143-150.
 6. Експозиційне використання забудованої території Трахтемирівського заповідника (співавтори: Гладких М.І., Суховий М.О.) //Пам'ятки та визначні місця шевченківського краю: Проблеми охорони та дослідження.- Тези доповідей науково практичної конференції.- Канів: "Тиране", 1997.- с. 33-35.
 7. Кварцевые орудия позднепалеолитического поселения Гордашовка 1 (у співавторстві з Гладких M.І, Суховим М.О.) //Археология и этнография Восточной Европы.- Одесса: Одесский государственный университет им. И.И.Мечникова, 1997.- с. 57-68.
 8. Мустьєрська обсидіанова стоянка М.Раковець IV на Закарпатті //Археологія.- Київ: Інститут археології HAH України, 1998.- № 4 -с. 99-114.
 9. Некоторые аспекты обработки камня на мустьерской стоянке М-Раковец IV в Закарпаттьє //Vita Antiqua.- Київ, Товариство археології та антропології, 1999.- №1-с.З-17.
 10. Адаптація ранніх палеоантропів до навколишнього середовища Центральної Європи. Автореферат к.і.н.- Одеса: Одеський державний університет ім.І.І.Мечникова, 1999. -с.1-18.
 11. Адаптація і навколишнє середовище в первісному суспільстві //Вісник Київського університету.- Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1999.- вип.43.- с. 60-62.
 12. Археологічні дослідження палеолітичної пам'ятки Малий Раковець на Закарпатті //Археологічні студії.- Чернівці-Київ: Чернівецький університет, 2000.- №1- с.194-200.
 13. Кістяк пізньопалеолітичної людини на Гірському Тікичі (у співавторстві з Гладких M.І, Суховий М.О.) //Археологічні відкриття в Україні.- Київ: Інститут археології НАН України, 2000.- с.13-14.
 14. Культурна адаптація ранніх палеоантропів до навколишнього середовища Центральної Європи //Vita Antiqua.- Київ: К.Н.У.імені Тараса Шевченка, Товариство археології та антропології, 2001.- №3-4. с.59-78.
 15. Методичні поради до вивчення курсу “Основи антропології” для студентів історичного факультету.- Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка: "Стилос", 2002.- с.1-98.
 16. Нові палеоантропологічні рештки на Гірському Тікичі (у співавторстві з Гладких M.І, Суховим М.О.) //Археологія.- Київ: Інститут археології HAH України, 2002.- №1 с.72-75.
 17. Охоронні розкопки на Канівщині (у співавторстві з Гладких M.І, Синицею Є.В.) //Археологічні відкриття в Україні 2001-2002.- Київ: Інститут археології HAH України, 2002.-с.109-111.
 18. Стоянка Малий Раковець IV на Закарпатті // Варіабельність середнього палеолітуУкраїни. - К.: Шлях, 2003. - С. 191-207.
 19. Крем’яні виходи Канівського Придніпров'я // Кам’яна доба України. До 130-річчя відкриття Гінцівської стоянки. – К. – Полтава: Шлях, 2004. – Вип. 5. – С. 112-119.
 20. Кафедра археології та музеєзнавства за роки незалежності // Вісник Київського університету: Історичні науки. – К.: Вища школа, 2004. – Вип. 73. – С. 40 – 42.
 21. Екологічні чинники розвитку первісного суспільства (у співавторстві з Гладких М.I.) // Наукові записки КиївськогоНаціональногоуніверситетуімені Тараса Шевченка. – 2004. – Т. VI. Історичний факультет. Центру країнознавства. – С. 31 – 42.
 22. Raw materials provenance in Palaeolithic of Ukraine: approaches and first results (у співавторстві з Степанчуком В., Сапожниковим І.) // ArcheometriaiMuhely. Vol. II.4. - 2005. P.17-25.
 23. Нові дані щодо геологічного датування палеоантропологічних решток із с. Лащове (у співавторстві з Возгріним Б.Д., Гладких М.І., Суховим М.О.) // Кам'янадобаУкраїни.-Вип.7. – К.: Шлях, 2005. - С.69-72.
 24. Ukranian Upper Palaeolithic territory and Culture. Current insights into environmental-climatic change and cultural adaptations (у співавторстві з Степанчуком В., Сапожниковим І., Гладких М.) // Book of abstracts XV congress UISPP 4-9 september 2009, Lisbone. P.128
 25. Коментарі до розділу «Палеоліт». Розкопки в садибах №59 та 61 у м. Києві, на Подолі, по Кирилівській вулиці  // Дослідження трипільської цивілізації у науковій спадщині археолога Вікентія Хвойки / М-во освіти і науки України, Держ. Фонд фундам. дослідж., НАН України. Ін-тархеології. - К. :Академперiодика, 2006 - Ч. 1 - 2006.
 26. Lower Palaeolithic localities of Ukraine: New Eidence (у співавторстві з Степанчуком В., Матвіїшиною Ж., Рековцем Л.)// Les premier expanasions humainesen Eurasie a partir de L`Afrique. Facteurslimitantoufavorisant. Colloque international organise au Museum d`Histoire Naturelle. – Paris, 2008. – P.103
 27. Revisiting Carpathian obsidian Antiquity (у співавторстві з Rosania C.N., Boulanger M.T., Biró K.T., Trnka G., Glascock M.D.)// Vol 82- Issue 318,- December 2008.
 28. Нові данні до вивчення етапів освоєння території Східноєвропейської рівнини у палеоліті (у співавторстві з Степанннчуком В.М., Матвіїшиною Ж.М., Кармазиненком С.П.) // Кам'янадобаУкраїнию-Вип.11.-К.:Шлях, 2008.- 23-41.
 29. Стратиграфические и планиграфические исследования палеолетической стоянки Малый Раковец IV на Закарпатье (у співавторстві з Матвиишиною Ж.Н., Пудовкиною А.С., Левчуком П.А.) // VitaAntiqua, 2009. – С.60–72.
 30. Між першим та четвертим житлами Межиріцького поселення (у співавторстві з Гладких М.І.,) // VitaAntiqua. №7-8, 2009. - С.72-74
 31. Разведки палеолитических памятников на пограничье Черкасской и Кировоградской областей в октябре 2007 г. (у співавторстві з Степанчуком В.М., Ветровим Д.О., Сиволапом М.П.) // Археологічні дослідження в Україні 2006-2007. К.: Академперіодика, 2009. – С. 331-334.
 32. Реокогносцировка местонахождения Меджибож в 2008-2009 г.г. (у співавторстві з Степаннчуком В.М.) // Археологічні дослідження в Україні, 2009. Київ-Луцьк, 2010. – С.385-386
 33. Underwater research of the submerged landscapes in the Black Sea, Crimean Peninsula, Ukraine (у співавторстві з Stepanchuk V., Shidlovsky P., Morozova Y., Kobets V.) // Abstracts book, The 15th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists will beheld in Riva del Garda (Trento, Italy) from 15th to 20 the September 2009 P.256-257.
 34. Ukranian Upper Palaeolithic between 40/10.000 BP: Current insights into environmental-climatic change and cultural development (у співавторстві з Stepanchuk V., Sapozhnikov I., Gladkih M.) // Le concept de territoiresdans le Paléolithique Supérieur Européen Proceedings of the XV World Congress UISPP (Lisbon, 4-9 September 2006) edited by François Djindjian, Janusz Kozlowski &Nuno Bicho. BAR International Series Book.-Vol. 3.- Oxford: Publishers of British Archaeological Reports, 2009. - P.63-74
 35. Активізація схилів долини Дніпра на весні 2010 р. (у співавторстві з Пазиничем В.Г., Галаганом О.О.) // Наук. Праці Укр НДГМІ, 2010, Вип. 259 C. 7 313-319
 36. Поновлення робіт на місцезнаходженні Меджибіж: результати 2008-2009 pp. (у співавторстві з Степанчуком В.М., Матвіїшиною Ж.М., Кармазиненком С.П.) // Кам'яна доба України. Bun.13. Київ: Шлях, 2010. С.33-44.
 37. Результати палеопедологічних (мікроморфологічних) та археологічних досліджень палеолітичного пам'ятника Меджибож (у співавторстві з Матвіїшиною Ж.М., Кармазиненком С.П., Степанчуком В.М.) // Фізична географія та геоморфологія . - 2010. - Вип. 2(59). - С. 123-129.
 38. Оріньякоїдна стоянка Гордашівка І на Черкащині (у співавторстві з Гладких М.І., Суховим М.О.).// Кам’янадобаУкраїни. — 2010. — Вип. 13. — С. 95-112.
 39. Ископаемые остатки гигантского оленя Megalocerosgiganteus из котлована Каневской ГЭС в материалах Музея природы Каневского природного заповедника (Черкасская обл., Украина) (у співавторстві з Ковальчуком А.М.) // Териофауна России и сопредельных территорий: Мат-лы Международн. совещания (ІХ Съезд Териол. общества при РАН), 1–4 февраля 2011 г. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2011. – С. 228.
 40. Результати палеогеографічних і археологічних досліджень пізньопалеолітичного пам’ятника Плесна (у співавторстві з. Степанчуком В.М., Матвіїшиною Ж.М., Кармазиненком С.П.) // Археологія і давняя історія України, вип 6. Київ: ІА НАН України, 2011.- С.52-62
 41. Попередні підсумки вивчення викопних решток хребетних тварин із котловану Канівської ГЕС у фондовій колекції музею Природи Канівського природного заповідника (у співавторстві з Ковальчуком О.М., Полішком О.Д.) //  Археологія і давняя історія України, вип 6. . Київ: ІА НАН України, 2011. - С.98-101
 42. Плесна – новий пізньопалеолітичний пам’ятник на Волино-Подільській височині (у співавторстві з Степанчуком В.М., Матвіїшиною Ж.М., Кармазиненком С.П.) // Кам’яна доба України вип. 14. Київ:Шлях. 2011. С. 88-101
 43. Результати палеогеографічних і археологічних досліджень пізньопалеолітичного пам’ятника Плесна (у співавторстві з Матвіїшиною Ж.М., Кармазиненком С.П., Степанчуком В.М.) // Археологія і давня історія України: Зб. наук. пр. — К.: ІА НАН України, 2011. — Вип. 6. — С. 52-62.
 44. Результати педологічних і археологічних досліджень палеолітичної стоянки Малий Раковець IV на Закарпатті (у співавторстві з Матвіїшиною Ж., Кармазиненком С., Задвернюком Г.) // Гляціал і перегляціал Українського Передкарпаття, Лвів, 2011. - C.240-263
 45. Попередні підсумки вивчення викопних решток хребетних тварин із котловану Канівської ГЕС у фондовій колекції Музею природи Канівського природного заповідника (у співавторстві з Ковальчуком О.М., Полішком О.Д.) // Археологія і давня історія України. - 2011.-Вип . б . - С . 99 - 102.
 46. Еволюція природних обстановок плейстоцену і умови проживання давньої людини на прикладі розрізу Малий Раковець IV (у співавторстві з Матвіїшиною Ж.М., Кармазиненком С.П.) // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2012. – Вип.616. - С.29–34.
 47. Результати палеогеографічних і археологічних досліджень палеолітичної стоянки Меджибож (у співавторстві з Степанчуком В.М., Матвіїшиною Ж.М., Кармазиненком С. П.) // Науковий вісник “Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України”. Меджибіж-Хмельницький, ч.2. -2012. – С.40-66.
 48. Меджибіж: Нижньопалеолітична пам’ятка на схід від Карпат (у співавторстві з Степанчуком В.М., Погорілцем О.Г.) // Археологія, 2012, №4. – С.6-14.
 49. Obsidian Outcrops in Transcarpathia and their Use during the Paleolithic Time. Natural Resource Environment and Humans 3, 2012: 125–126.
 50. Початкове заселення і подальше освоєння території України давньою людиною: сінтез археологічних і палеогеографічних даних (у співавторстві з Степанчуком В.М., Матвіїшиною Ж.М., Кармазиненком С.П.) // Вісник НАН України, 2012. №8. С.34-46.
 51. Давня людина: палеогеографія та археологія. – К.: Наук. думка. – 2013. – 208 с. (у співавторстві з Степанчуком В.М., Матвіїшинаю Ж.М., Кармазиненком С.П.)
 52. Obsidian outcrops in Ukrainian Transcarpathians and their use during The Paleolithic time // Lithic raw material exploitation and circulation in Préhistory. A comparative perspective indiverse palaeoenvironments. Liège, ERAUL 138, 2013, p 113-129
 53. The Palaeolithic site of Malyj Rakovets IV in Transcarpathia of Ukraine // International joint research project, Fieldwork report 2013. Archaeological and Geological Researches in Ukraine. Edit by M.Yamada: 19-25
 54. Preliminary report on obsidian petrography from the Transcarpathian region in Ukraine (у співавторстві з Yoshimitsu Suda, Masayoshi Yamada, Vadim Stepanchuk) // International joint research project, Fieldwork report 2013. Archaeological and Geological Researches in Ukraine. Edit by M.Yamada: 11-17
 55. Новые находки древних орудий в Закарпатье. Местонахождение Вертеп // Місцезнаходження Меджибіж і проблеми вивчення нижнього палеоліту Східноєвропейської рівнини. Науковий вісник «Меджибіж» -1'2014 - Ч.2., - С.160-162.
 56. Первые итоги изучения нижнепалеолитических местонахождений Меджибожа (у співавторстві з Степанчуком В.М., Матвіїшинаю Ж.М., Кармазиненком С.П., Муань А.-М.) // Місцезнаходження Меджибіж і проблеми вивчення нижнього палеоліту Східноєвропейської рівнини. Науковий вісник «Меджибіж» -1'2014 - Ч.2., - С.22-69.
 57. Obsidian outcrops in Ukrainian Transcarpathians and their use during The Paleolithic time // Lithic raw material exploitation and circulation in Préhistory. A comparative perspective indiverse palaeoenvironments. Liège, ERAUL 138, 2014, p 113-129.
 58. Роботи нижньопалеолітичної експедиції (НПЕ) (у співавторстві з Степанчуком В.М., Левчуком П.О., Вєтровим В.С., Ямада М., Суда Й.) // Археологічні дослідження в Україні, 2013. Інститут археології, 2014. – с.260-261
 59. Дослідження нижньопалеолітичних місцезнаходжень біля смт Меджибіж (у співавторстві з Степанчуком В.М., Матвіїшинаю Ж.М., Кармазиненком С.П., Погорільцем О.Г.) // Археологічні дослідження в Україні, 2013. Інститут археології, 2014. – с.261-262
 60. New Archaeological and Palaeogeographic Investigations on the Lower Pleistocene Period in Transcarpathia. In Masayoshi Yamada and SergiiRyzhov (Ed.) (у співавторстві з Matviyishina, J., Karmazinenko, S.) // Archaeology and Geology of Ukraine in Regional Context (pp. 43–64). Nagano, Japan: Center for Obsidian and Lithic Studies (COLS). 2015
 61. Velykyj Sholes : Preliminary Results on a New Site of the Lower Palaeolithic in Transcarpathia, Ukraine. In M. Y. and S. Ryzhov (Ed.) (у співавторстві з Karmazinenko, S.) // Archaeology and Geology of Ukraine in Regional Context (pp. 43–64). Nagano, Japan: Center for Obsidian and Lithic Studies (COLS). 2015
 62. Магнітні дослідження на палеолітичних стоянках хребта Великий Шолес на Закарпатті (у співавторстві з Бондарь К., Тимофеєвой Ж.) // Людина та ландшафт. Географічний підхід в первісній археології. Тези доповідей– Київ.-2016 - С.32-34.
 63. Великий Шолес – нове місце знаходження нижнього палеоліту на Закарпатті (результати палеопедологічних та археологічних досліджень) (у співавторстві з Матвіїшиною Ж.М., Кармазиненком С.П.) // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Зб. нак. праць - Львів: ЛНУ ім. І.Франка. - 2016 – С.158-173.
 64. Палеогеографічні обстановки плейстоцену та умови проживання давньої людини в районі хребта Великий Шолес на Закарпатті  (у співавторстві з Матвіїшиною Ж.М., Кармазиненком С.П.) // VitaAntiqua. №1, 2016. - С.93-107