Публікації Шидловського Павла Сергійовича

 1. Шидловський П.С. Вплив господарсько-культурного типу на особливості розвитку пізньопалеолітичних общин // Етнічність в історії та культурі: матеріали і дослідження / ОДУ. - Одеса: Гермес, 1998. - С. 164-168.
 2. Шидловський П.С. Вплив господарсько-культурного типу на світогляд пізньопалеолітичного населення Східної Європи // Вісник. Історія, вип.40. - К.: Київський університет, 1998б. - С. 32 - 36.
 3. Нужний Д.Ю., Ступак Д.В., Шидловський П.С. Розкопки пізньопалеолітичного поселення Семенівка III у басейні Трубежу у 1997-1998 pp. // Археологічні відкриття в Україні 1997 - 1998 pp. – К., 1998. - С. 115-118.
 4. Шидловський П.С. Вплив оточуючого середовища на формування матеріальної та духовної культури пізньопалеолітичних общин мисливців на мамонтів Східної Європи // Етнічна історія народів Європи. – К.: Стилос, 1999. - С. 142-146.
 5. Рижов С.М., Шидловський П.С. Таємниці Карпат. – Пульсар. - №11. – 1999. – С. 28-31.
 6. Нужний Д.Ю., Ступак Д.В., Шидловський П.С. Пізньопалеолітичний комплекс Семенівки-3 та особливості весняно-літніх поселень межирічської культури в Середньому Подніпров’ї // Археологический Альманах. Зб. наук. статей. – Донецьк, 2000. - №9. - С. 123-136.
 7. Шидловський П.С. Нове пізньопалеолітичне місцезнаходження на Вінниччині // Vita Antiqua. Збірка наукових статей. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2003. - №5-6. - С. 40- 44.
 8. Пічкур Є.В., Шидловський П.С. Комплекс кременеобробки поселення Пекарі ІІ // Трипільські поселення-гіганти. Матеріали міжнародної конференції. – К.:”Корвін Пресс”, 2003. – С. 121-128.
 9. Шидловський П.С. Семенівський комплекс пізньопалеолітичних пам’яток та можливості його інтерпретування // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка: Історія. – Вип. 74. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2004. – С. 47-50.
 10. Шидловський П.С., Пічкур Є.В., Черновол Д.К. Археологічні дослідження поблизу с. Аполянка на Уманщині //Археологічні відкриття в Україні 2002-2003 рр.: Зб. наук. праць. – Вип. 6. – К.: ІА НАН України; Шлях, 2004. – С. 361-365.
 11. Шидловський П.С. «Мамонтові міграції» та сезонна адаптація населення Середнього Подніпров’я в добу верхнього палеоліту // Кам’яна доба України. – Вип. 7.– К.: Шлях, 2005. – С.73-77.
 12. Шидловський П.С. Вплив фізичного оточення на формування матеріальної культури пізньопалеолітичного населення Середнього Подніпров’я // Проблеми археології Середнього Подніпров’я: До 15-річчя заснування Фастівського державного краєзнавчого музею - Київ-Фастів: ФДКМ, 2005.- С. 31-39.
 13. Лысенко С.Д., ГаскевичД.Л., Лысенко С.С., Шидловский П.С. Разведки в Фастовском районе в 2004 г.//Археологічні дослідження в Україні 2003-2004 рр.: Зб. наук. праць. – Вип. 7. – К.: ІА НАН України; Запоріжжя: Дике Поле, 2005. – С. 203 – 206.
 14. Овчинніков Е.В., Шидловський П.С., Шостік О.І., Пічкур Є.В. Дослідження трипільських пам’яток на Канівщині // Археологічні відкриття в Україні 2003-2004 рр.: Зб. наук. праць. – Вип. 7. – К.: ІА НАН України; Запоріжжя: Дике Поле, 2005. – С. 32 – 41.
 15. Опанасюк А.М., Шидловський П.С. Дослідження Семенівської палеолітичної стоянки в 2004 р. // Збереження історико-культурних надбань Сіверщини (Матеріали четвертої науково-практичної конференції /21-22 квітня 2005 р./). – Глухів: РВВ ГДПУ, 2005. – С. 38-43.
 16. Пичкур Е.В., Шидловский П.С. До питання про роль місцевого та імпортного (волинського) кременю в кременеобробці трипільських племен Буго-Дніпровського межиріччя // Бодаки – 2005. – К. – С-Пб.: Корвін Пресс. – С. 109 – 123.
 17. Шидловський П.С., Вєтров Д.О., Васильєв П.М., Біденко Д.І. Дослідження палеолітичної стоянки Семенівка ІІІ в 2004-2005 роках // Археологічні дослідження в Україні 2004-2005 рр.: Зб. наук. праць. – Вип. 8. – К.-Запоріжжя: ІА НАН України, Дике Поле, 2006. – С. 381-385.
 18. Шидловський П.С., Кобець В.Д. Нові знахідки пізньоплейстоценової фауни в Середньому Подніпров’ї // Археологічні дослідження в Україні 2004-2005 рр.: Зб. наук. праць. – Вип. 8. – К.-Запоріжжя: ІА НАН України, Дике Поле, 2006. – С. 385-388.
 19. Черновол Д.К., Шидловський П.С, Дяченко О.В., Пічкур Є.В. Археологічні дослідження в долині р. Синюха //Археологічні дослідження в Україні 2005-2007 pp.: 3бipкa наукових праць / За ред. Н.О. Гаврилюк. - Вип. 9. - К. -3апоріжжя: IA НАН України, Дике Поле, 2007. – С. 415-418.
 20. Шидловський П.С. Культурна адаптація первісних мисливців Східної Європи (18 – 10 тис. років тому): Автореф. дис. канд. історичних наук: 07.00.02 «Всесвітня історія» / Київський національний університет імені Тараса Шевченка / П.С. Шидловський. – К., 2008. – 19 с.
 21. Шидловський П.С., Опанасюк А.М., Хоптинець І.М. Нові знахідки палеолітичної доби на Житомирщині // Дослідження первісної археології в Україні (До 50-річчя відкриття палеолітичної стоянки Радомишль). Матеріали міжнародної наукової конференції «Радомишль та його історія» 3-4 жовтня 2006 р. – К.: «Корвін Пресс», 2008. – С. 86 - 95.
 22. Пічкур Є.В., Лисенко С.Д., Разумов С.М., Шидловський П.С. Нові знахідки доби палеометалів на Житомирщині // Дослідження первісної археології в Україні (До 50-річчя відкриття палеолітичної стоянки Радомишль). Матеріали міжнародної наукової конференції «Радомишль та його історія» 3-4 жовтня 2006 р. – К.: «Корвін Пресс», 2008. – С. 176 - 189.
 23. Shydlovskyi Pavlo S. The influence of physical environment on the material culture of hunters (Epigravettian tradition) from Middle Dniepr area // Interactions homes-environment au Paléolithique supérieur recent en Ukraine. Colloque International Programme ANR “Mammouths” (Paris, Grande Galerie de l’Evoluton, 3-4 decembre 2008). – Paris: Muséum National d’Histoire Naturelle, 2008. – P. 31.
 24. Результати досліджень Семенівського археологічного комплексу в 2004 – 2008 рр. // Vita Antiqua. Збірка наукових статей. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. - № 7-8. - С. 78-89.
 25. Лысенко С.Д., Шидловский П.С., Литвинова Л.В. Исследования периферии Малополовецкого археологического комплекса в 2007 г. // Археологічні дослідження в Україні 2006-2007 рр. / ІА НАН України. – К.: ВД «Академперіодика», 2009. – С. 212-216.
 26. Милян Т.Р., Пічкур Є.В., Шидловський П.С. Виробничий інвентар пам’ятки Йосипівка І // Археологічні дослідження в Україні 2006-2007 рр. / ІА НАН України. – К.: ВД «Академперіодика», 2009. – С. 225-230.
 27. Ніколова Т.В., Шидловський П.С. Крем’яний комплекс місцезнаходження Легедзине // Археологічні дослідження в Україні 2006-2007 рр. / ІА НАН України. – К.: ВД «Академперіодика», 2009. – С. 246-249.
 28. Переверзєв С.В., Хоптинець І.М., Шидловський П.С. Великий Дивлин – нова пам’ятка доби пізнього палеоліту на Житомирщині // Археологічні дослідження в Україні 2006-2007 рр. / ІА НАН України. – К.: ВД «Академперіодика», 2009. – С. 263-265.
 29. Черновол Д.К., Пичкур Е.В., Шидловский П.С., Дяченко А.В. Новый археологический комплекс культуры линейно-ленточной керамики в Верхнем Поднестровье // С.Н. Бибиков и первобытная археология: Сб. науч. трудов. – Спб.: ИИМК РАН, 2009. - С. 254-268.
 30. Шидловський П.С., Нужний Д.Ю., Ст. Пеан. Первісне суспільство на території Середнього Подніпров’я: дослідження палеолітичного поселення мисливців на мамонтів Межиріч (Черкаська обл.) [Археологічна експедиція, наукові дослідження] // Наукові розробки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ч.2. Соціогуманітарні науки. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – С. 30-31.
 31. Нужний Д.Ю., Шидловський П.С. Індустріальна варіабельність господарських об’єктів першого житла Межиріцького верхньопалеолітичного поселення // Актуальные проблемы первобытной археологии Восточной Европы. – Археологический альманах, № 20 (сборник статей). – Донецк: «Донбас», 2009. – С. 203-218.
 32. Моця О., Шидловський П. : Сегеда С. Антропологія: підручник для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закл. / С.П. Сегеда. – К.: Либідь, 2009. – 424 с. : рецензія // Університет. Історико-філософський журнал. - № 1 (33). – січень-лютий 2010. – С. 110-117.
 33. Хоптинець І.М., Шидловський П.С. Комплекс археологічних пам’яток поблизу села Великий Дивлин на Житомирщині // Матеріали ІІІ Волинської міжнародної історико-краєзнавчої конференції (Житомир, 12-13 листопада 2010 р.). – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – С. 97-99.
 34. Шидловський П.С., Хоптинець І.М. Пізньопалеолітичний комплекс Великий Дивлин на півночі Житомирщини // Кам’яна доба України: Збірник наук. статей. – Вип. 13. – К.: Шлях, 2010. – С. 179-198.
 35. Шидловський П.С., Хоптинець М.О. Проблеми дослідження та охорони археологічного комплексу пам’яток «Великий Дивлин» // Праці Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень / Випуск 6. – Вінниця: ДП «Державна картографічна фабрика», 2011. – С. 537-547.
 36. Хоптинець І., Шидловський П. Розкопки пізньопалеолітичної стоянки Великий Дивлин І (скупчення Е) // Археологія: спадок віків: Матеріали Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – К., 2011. – С. 28-34.
 37. Нові знахідки пізнього палеоліту в Подністров’ї // Археологічні дослідження у межиріччі Вісли, Дністра та Тиси у 2000-2007 рр. Матеріали міжнародної археологічної конференції, 6-8 травня 2008 р., Львів. – Львів: «Простір-М», 2011. – С. 8-17. (у співавторстві з С. Палієнком).
 38. Пізній палеоліт Київського Правобережжя // Археологія і давня історія України. Вип. 6. Стежками археології. До 70-річчя проф. М.І. Гладких. – К.: ІА НАН України, 2011. – С. 68-85. (у співавторстві з Д.Ю. Прядко).
 39. Дослідження пізньопалеолітичної стоянки Великий Дивлин «Е» (Північна Житомирщина) // Археологічні дослідження в Україні – 2010. – К.-Полтава, 2011. – С. 374-375. (у співавторстві з І.М. Хоптинцем).
 40. Розвідка по «Шляху Мономаха» територією Нижнього Подесення // Археологічні дослідження в Україні – 2010. – К.-Полтава, 2011. – С. 246-247. (у співавторстві з О.П. Моцею, В.М. Скороходом).
 41. Проблеми збереження пам’яток археології лівобережжя Нижнього Подесіння // Праці Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень / Вип. 7. – К. 2012. – С. 587-599.
 42. Дослідження пізньопалеолітичного поселення Межиріч // Археологічні дослідження в Україні – 2011 / К. 2012. – С. 474-475. (у співавторстві з Д.Ю.Нужним, Пеаном Ст., Д.Ю. Прядком).
 43. Дослідження пам’яток міді-бронзи на території Нижнього Подесення // Археологічні дослідження в Україні – 2011 / К. 2012. – С. 269-270. (у співавторстві з Є.В. Пічкуром).
 44. Дослідження неолітичної стоянки Грушки І у Нижньому Подесенні // Археологічні дослідження в Україні – 2011 / К. 2012. – С. 271-273. (у співавторстві з А.А. Сорокуном)
 45. Нові неолітичні пункти у Нижньому Подесенні // Археологічні дослідження в Україні – 2011 / К. 2012. – С. 520-521. (у співавторстві з А.А. Сорокуном).
 46. Исследования памятников археологии Нижнего Подесенья // Археологические исследования в Еврорегионе «Днепр» в 2011 г.: Научный ежегодник. – Чернигов 2012. – С. 66-73. (у співавторстві з О.П. Моцею).
 47. Первое жилище межиричского верхнепалеолитического поселения: индустриальная вариабельность содержимого хозяйственных объектов // Палеолит и мезолит Восточной Европы: сб. ст. в честь 60-летия Х.А. Амирханова / М.: Ин-т археологии РАН: Таус, 2011. – С. 321-342. (у співавторстві з Д.Ю. Нужним).
 48. Дослідження та проблеми збереження Межиріцького поселення мисливців на мамонтів // Праці Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень / Вип. 8. – К., 2013. – С. 567-581.С
 49. Стоянка Великий Дивлин «Д» у контексті палеоліту Північної Житомирщини // Волинські історичні записки: Збірник наукових праць. – Житомир, 2012. – Т.9. – С. 168-181. (у співавторстві з О. Лизуном)
 50. Исследования неолита Нижнего Подесенья // Археологические исследования в Еврорегионе «Днепр» в 2012 г.: Научный ежегодник. Гомель, 2013. – С. 188-195. (у співавторстві з А.А. Сорокуном)
 51. Дослідження господарських об’єктів Межиріцької стоянки // Археологічні дослідження в Україні – 2012: Наукове видання. – К., Луцьк: Волинські старожитності, 2013. – с. 368-370. (у співавторстві з Д.Ю. Нужним, С. Пеаном, А.А. Семеновой).
 52. Дослідження ділянки на південь від першого межиріцького житла // Археологічні дослідження в Україні – 2013: Наукове видання. – К.: ІА НАН України, 2014. – с. 266-268. (у співавторстві з Д.Ю. Нужним, С. Пеаном).
 53. Производственный инвентарь участка культурного слоя на юг от первого межиричского жилища // Епіграветські пам’ятки Середнього Подніпров’я. – Археологічний альманах, №31. – К.: Вид. О. Філюк, 2014. – с. 51-68. (у співавторстві з Д.Ю. Нужним, С. Пеаном).
 54. Новые исследования Бернашевского поселения. Анализ производственного инвентаря подъемного материала // Верхнедонской археологический сборник. – Вып. 6. – Материалы межрегиональной научной конференции «Археология восточноевропейской степи: поиски, находки, проблемы» (20-22 декабря 2013 г.). – Липецк: РИЦ ФГБОУ ВПО «ЛГПУ», 2014. – с. 209-217. (у співавторстві з Є.С. Слєсаревим та І.С. Радомським).
 55. Історія в термінах і поняттях: довідник. – К.: МП М.І. Сергійчук, 2014. – 714 с. - є автором 55 статей (з них 17 у співавторстві), загальною кількістю – 6 друк. арк.
 56. Дослідження Деснянського загону палеолітичної експедиції 1972 року // Кам’яна доба України: Збірка наукових статей. – Вип. 16. – К., 2015. – С. 250-256.(у співавторстві з М.І. Гладких).
 57. Крем’яний інвентар з господарської споруди на поселенні Бернашівка // Культурний комплекс Кукутень-Трипілля та його сусіди. Збірка наукових праць пам’яті Володимира Круца. – Львів, 2015. – С. 337-355. (у співавторстві з Є.С. Слєсаревим).
 58. Технологічні особливості крем’яного комплексу ранньотрипільського поселення Бернашівка І // Кам’яна доба України: Збірка наукових статей. – Вип. 16. – К., 2015. – С. 204-224. (у співавторстві з Є.С. Слєсаревим).
 59. Variabilité de l'industrie lithique entre les structures de l'habitation n° 1 de Mezhyrich, site du Paléolithique supérieur d'Ukraine (The industrial variability of the archaeological structures from the first dwelling assemblage of Mezhyrich Upper Palaeolithic site). L'Anthropologie, Vol. 119, #4, Paris: Elsevier, Septembre-Octobre 2015, 394-416. (у співавторстві з Д.Ю. Нужним).
 60. Landscape transformation in the Late Pleistocene – Early Holocene in Middle Dnieper region: archaeological evidence (у співавторстві з А.А. Сорокуном).
 61. Звіт про розкопки верхньопалеолітичного поселення Межиріч у 2014 р. – К., 2015 // НА ІА НАН України, ФЕ. №2014/2 (у співавторстві з Ст. Пеаном, Д.Ю. Нужним, О.М. Лизуном)
 62. Первісна археологія Нижнього Подесення. НВП «Інтерсервіс» К., 2016. 344 с. (у співавторстві з Лисенком С.Д., Кириленком О.С., Сорокуном А.А., Пічкуром Є.В.).
 63. Дослідження господарської ями №6 на Межиріцькій стоянці // Археологічні дослідження в Україні 2014. – К., 2015. – С. 259-261. (у співавторстві з Нужним Д.Ю., Пеаном Ст., Лизуном О.М.)
 64. The research of flint implements on Kyrylivska site //  Наукові студії: Збірник наукових праць // Історико-краєзнавчий музей м. Винники, Інститут археології Жешівського університету. - Вип. 8. Давні майстерні та виробництво у Вісло-Дніпровському регіоні. 2015. – С. 21-32 (у співавторстві з Ступаком Д.)
 65. Ландшафтні зміни в Середньому Подніпров’ї на межі плейстоцену – голоцену: археологічні свідчення // Людина та ландшафт. Географічний підхід в первісній археології. Тези доповідей міжнародної наукової конференції. 2016 – С. 55-56
 66. Використання великих ссавців на епіграветських стоянках Семенівка 1, 2, 3 та Межиріч // Людина та ландшафт. Географічний підхід в первісній археології. Тези доповідей міжнародної наукової конференції. 2016 - С. 45 (у співавторстві з Пеаном Ст., Нужним Д.)
 67. Mezhyrich Upper Palaeolithic Settlement: amodelofhuman/environment interaction in Middle Dnieper area // Prehistoric Wetlands and Lakes: bringing forward dendrochronology in archaeology / NEENAWA Scientific Meeting, Scopie-Ohrid. 2016. – Pp. 28-29
 68. Early Agricultural Communities of Southwest Ukraine // Prehistoric Wetlands and Lakes: bringing forward dendrochronology in archaeology / NEENAWA Scientific Meeting, Scopie-Ohrid. 2016 - Pp. 41-42 (у співавторстві з Радомським І.)
 69. Дослідження зони активної господарської діяльності першого ГПК Межиріцької стоянки // Археологічні дослідження в Україні 2015. – К., 2016. – С. 210-213. (у співавторстві з Пеаном Ст., Езартс П., Лизуном О.М.)
 70. Межиріцька стоянка: яке майбутнє в нашого минулого? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Серія “Історія”. – 2016. - № 4 (131). –  С. 62-69. (у співавторстві з Самойленко Л.Г.)
 71. Пам’ятки первісності: суспільна користь чи гальмо інвестиційного процесу? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Серія “Історія”. – 2016. - № 4 (131). –  С. 85-89.
 72. Lithic assemblages of early agricultural communities in Western Ukraine // Міжнародна наукова конференція НЕЕНАВА, 15-18 вересня 2017 року. – С. 58-59. (у співавторстві з Радомським І., Желагою Д.)
 73. Ландшафтні зміни в Київському Подніпров'ї на межі плейстоцену-голоцену: археологічні свідчення //Людина та ланшафт: первісна археологія Східної Європи. - Vita Antiqua, Kyiv 2017.- №9.- С.127-138. (у співавторстві з Лизуном О.М.) 
 74. Семенівські верхньопалеолітичні стоянки в контексті епігравету Середнього Подніпров'я //Кам’яна доба України: Збірка наукових статей. – Вип. 17-18. – К., 2017. – С. 16-47. (у співавторстві з О.Лизуном та Д. Нужним)
 75. Нові верхньопалеолітичні місцезнаходження в Канівському Подніпров'ї // Археологічні дослідження в Україні 2016. - К., 2016. -С. 295-298 (у співавторстві з О.Лизуном, О.Цвіркуном, В.Федьком)
 76. Дослідження Межиріцької стоянки - 50 років по відкриттю // Археологічні дослідження в Україні 2016. - К., 2016. -С. 299-301 (у співавторстві з О.Лизуном, С.Пеаном, П.Езарцем)
 77. Археологічне минуле Канівщини // Тарахан-Береза З. Святиня : Чернеча Гора та стародавній монастир Канівський. - К., 2018. - C. 7-16 (у співавторстві з Є.Синицею, З.Тарахан-Березою)
 78. Нові знахідки палеолітичної доби та питання палеогеографії Канівського Подніпров’я // Археологія, етнологія та охорона культурної спадщини Південно-Східної Європи : збірка наукових робіт присвячена 25-річчю кафедри археології та етнології України Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. - Одеса, 2018. - C. 133-144. ( у співавторстві з О.І. Цвіркуном та В.Ф. Федьком)
 79. Investigating a Prehistoric mammoth bone dwelling: from field and lab research to education // Quaternary Perspectives. The INQUA newsletter, 2018. -P. 18-19 (written with Stephane Pean, Laurent Crepin, Ostap Tsvirkun)
 80. ‘Good fences make good neighbours’: Concepts and records of range dynamics in ground squirrels and geographical barriers in the Pleistocene of the Circum-Black Sea area // Quaternary International, 2018  (written with L.V. Popova, L.C. Maul, I.V. Zagorodniuk, Yu.M. Veklych, N.V. Pogodina, K.M. Bondar, T.V. Strukova, S.A. Parfitt)
   
  ЗВІТИ
 1. Нужний Д.Ю., Ступак Д.В., Шидловський П.С. Звіт про роботу Семенівської палеолітичної експедиції у 1998 р. // НА ІА НАН України. – 1998/ 40. - 15 с.
 2. Шидловський П.С. Звіт про роботи в Київській області // НА ІА НАН України. – 1999/ 110. - 8 с.
 3. Нужний Д.Ю., Ступак Д.В., Шидловський П.С. Звіт про роботу Семенівської палеолітичної експедиції у 1999 р. // НА ІА НАН України. – 1999/ 50. - 22 с.
 4. Овчинников Э.В., Шостик О.И., Шидловский П.С., Пичкур Е.В. Отчет об археологической разведке на трипольских памятниках Каневского района Черкасской области в 2003 г. // НА ІА НАН України. – 2003/ 198. - 35 с.
 5. Шидловський П.С., Вєтров Д.О. Звіт про розкопки пізньопалеолітичної стоянки Семенівка ІІІ в 2004 р. // НА ІА НАН України. – 2004/ 81. – 21 с.
 6. Нужний Д.Ю., Корнієць Н.Л., Пеан С., Шидловський П.С., Езердз П. Звіт про розкопки верхньопалеолітичного поселення Межиріч у 2006 р. – К., 2007. – Спр. 2006/65. - 14 арк., 50 іл.
 7. Шидловський П.С., Васильєв П.М.Звіт про розкопки пізньопалеолітичної стоянки Семенівка ІІІ в 2005 році – К., 2008 // НА ІА НАН України. – 40 c.
 8. Нужний Д.Ю., Пеан С., Шидловський П.С., Езердз П. Звіт про розкопки верхньопалеолітичного поселення Межиріч у 2007 р. // НА ІА НАН України – 35 арк., 36 іл.;
 9. Шидловський П.С., Сорокун А.А. Звіт про розкопки пізньопалеолітичної стоянки Семенівка ІІІ в 2008 році: науковий звіт. – К. 2009. // Науковий архів Інституту археології НАН України
 10. Шидловський П.С., Хоптинець І.М., Зоценко І.В. Археологічне дослідження комплексу пам’яток «Великий Дивлин» в 2009 році. – науковий звіт. – К. 2010. // Науковий архів Інституту археології НАН України
 11. Шидловський П.С., Хоптинець І.М., Колибенко В.О. Археологічне дослідження комплексу пам’яток «Великий Дивлин» в 2010 р.: науковий звіт. - К. 2011. // Науковий архів Інституту археології НАН України
 12. Моця О.П., Шидловський П.С., Скороход В.М., Казаков А.Л. Звіт про наукові розвідувально-археологічні дослідження у Нижньому Подесінні по «Шляху Мономаха» від смт. Остер Чернігівської області до м. Вишгорода Київської області: науковий звіт. - К. 2011. // Науковий архів Інституту археології НАН України
 13. Шидловський П.С., Нужний Д.Ю., Пеан Ст. Звіт про розкопки верхньопалеолітичного поселення Межиріч у 2010 році - К. 2011. // Науковий архів Інституту археології НАН України