Публікації Іванисько Світлани Іванівни

Наукові праці:

 1. Софія Київська в духовному, культурному та науковому житті України (1917-1941 рр). Автореф. дис... канд. іст. наук. 07.00.01 - історія України.-К., 2008  https://www.academia.edu/36012771/
 2. Джерела для вивчення поховань з мармурової гробниці Софійського собору (саркофага Ярослава Мудрого) / С.І. Іванисько // Наукові записки: Зб. праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Т. 9: Біографічна некрополістика в контексті сучасної історичної науки. Джерела та результати досліджень. – К., 2002. – С. 120-128. https://www.academia.edu/35997116/
 3. Археологічні дослідження Софійського собору в 1936 р. під керівництвом Мовчанівського Т.М. / С.І. Іванисько // Проблеми та досвід вивчення, захисту, збереження і використання архітектурної спадщини: Матеріали Перших наук.-практ. Софійських читань, (Київ, 27-28 лист. 2002 р.) / Національний заповідник “Софія Київська”. – К., 2003.  – С. 105-108. https://www.academia.edu/35997209/ 
 4. Джерела для вивчення антропологічних матеріалів з гробниці Ярослава Мудрого в Софійському соборі / С.І. Іванисько // Український музей: Зб. наук. праць. – К., 2003. – С. 153-167. https://www.academia.edu/35997827/
 5. Археологічні розкопки на території садиби Софійського собору під керівництвом В.Г. Ляскоронського / С.І. Іванисько // Сакральні споруди у житті суспільства: історія і сьогодення: Матеріали Другої міжнар. наук.-практ. конф. “Софійські читання”, (Київ, 27-28 лист. 2003 р.) / Національний заповідник “Софія Київська”. – К., 2004. – С. 111-117. https://www.academia.edu/35998338/ 
 6. Всеукраїнський Археологічний Комітет в історії дослідження Софійського собору в Києві / С.І. Іванисько // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Серія “Історія”. – 2005. – № 77-79. – С. 7-10. https://www.academia.edu/35998363/ 
 7. Київська Софія в роки Української революції: пошкодження та їх наслідки / С.І. Іванисько // Історичний журнал. – 2005. – № 5. – С. 50-56. https://www.academia.edu/36002515/
 8. До історії реставрації фрескового живопису Софії Київської / С.І. Іванисько // Проблеми збереження, консервації, реставрації та експертизи музейних пам’яток. V Міжнар. наук.-практ. конф. Тези доповідей. 23-27 травн. 2005 р. / М-во культури і мистецтв України, Нац. наук.-дослідн. реставрац. центр України – К., 2005. – С. 113-117. https://www.academia.edu/36002688/
 9. Створення “Софійського музею” та його доля в роки Другої світової війни/ С.І. Іванисько // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Серія “Історія”. – 2006. – № 82-84. – С. 103-106. https://www.academia.edu/36002776/
 10. Реставрація фрескового малярства Софії Київської (1920-30-ті рр.) / С.І. Іванисько // Пам’ятки України. Історія та культура. – 2006. – № 1-2. – С. 64-77. https://www.academia.edu/36003439/
 11. Київська Софія в пам’яткоохоронній діяльності 1918-1934 рр.: стан споруди та проблеми збереження / С.І. Іванисько // Софійські читання: Матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. “Пам’ятки Національного заповідника “Софія Київська” та сучасні тенденції музейної науки”, (Київ, 24-25 лист. 2005 р.) / Національний заповідник “Софія Київська”. – К., 2007. – С. 287-299. https://www.academia.edu/36003619/ 
 12. Старокиївська парафія Української автокефальної православної церкви та збереження Софії Київської / С.І. Іванисько // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Серія “Історія”. – 2010. - № 102.. –  С. 17-20. https://www.academia.edu/36010655/ PDF
 13. Доля культових цінностей, вилучених із Софії Київської в 20-х роках ХХ століття // Культурологічна думка. – 2012. - № 5. – С. 150-156. https://www.academia.edu/36011153/ 
 14. До історії археологічних досліджень Софії Київської // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Серія “Історія”. – 2014. - № 123. –  С. 14-20 https://www.academia.edu/36011403/  PDF
 15. Спроба створення Муніципальногго музею міста Києва на базі Митрополичого будинку Софії Київської у 20-х роках ХХ століття // Праці центру пам’яткознавства. – 2016, вип.. 29 – С. 218-230  https://www.academia.edu/36011423/
 16. Київська крайова інспектура охорони пам’яток культури та збереження Софійського собору в Києві // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Серія “Історія”. – 2016. - № 4 (131) – С. 17-20 https://www.academia.edu/36011485/ 
 17. Етнічні процеси за археологічними джерелами (за матеріалами з території України). Навчальний посібник для студентів спеціальності «Історія та археологія». – К., 2017 – 90 с.
 18. Запровадження спеціальності «Музеєзнавство, пам’яткознавство» в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка./ Іванисько, С.І., Шидловський, П.С., Синиця, Є.В.  // VITA ANTIQUA. – 2019. – № 11. Археологія, музеєзнавство, пам’яткознавство: освітній та дослідницький аспекти. - С. 39-52. http://vitaantiqua.org.ua/wp-content/uploads/2020/09/VA-2019_Ivanysko_Sh_Syn.pdf

 19. Берлінський музейний острів/ Іванисько С.І. // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Берлінський музейний острів (електронний ресурс)

 20. Рецензія на навчальний посібник «Вступ до музеєзнавства і пам’яткознавства»/  Іванисько, С.І., Шидловський, П.С. // Вісник Київського національного університету культури і мистецтва. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство. – 2021, № 4 (1-2). – С. 79-85.