Навчальний план відповідно до редакції опису програми 2018 року

ОП «Археологія та преісторія» ОР «бакалавр»

 

Обов’язкові навчальні дисципліни

Назва дисципліни Семестр  Кількість кредитів Форма контролю
1 Англійська мова 1, 2, 3 15 Іспит
2 Вступ до університетських студій 1 2 Залік
3 Історія української та зарубіжної культури 1 5 Іспит
4 Науковий образ світу 6 3 Залік
5 Соціально-політичні студії 8 3 Залік
6 Філософія 3 4 Іспит
7 Історична екологія 8 3 Залік
8 Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності 8 3 Залік
9 Давня історія України 2 3 Іспит
10 Нова історія України 4 3 Іспит
11 Новітня історія України 5 4 Іспит
12 Преісторія 1 4 Іспит
13 Історія Стародавнього Сходу 1 3 Іспит
14 Історія давньої Греції. Історія давнього Риму 2 3 Іспит
15 Історія середніх віків та раннього нового часу 3 3 Іспит
16 Нова історія країн Західної Європи та Північної Америки 4 3 Іспит
17 Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки 5 5 Іспит
18 Основи археології  1 4 Іспит
19 Історія археології 1 3 Залік
20 Палеоліт старого світу 3 6 Іспит
21 Історія Стародавнього Сходу 3 3 Залік
22 Нова історія країн Азії та Африки 4 4 Залік
23 Методика польових археологічних досліджень 2 3 Залік
24 Фіксація археологічних джерел 3 5 Іспит
25 Археологія України 2 4 Іспит
26 Охорона археологічних пам’яток:теорія та практика 7 4 Залік
27 Археологія Київської Русі 8 4 Іспит
28 Археологічна навчальна практика 2 3  
29 Музейна практика 4 3  
30 Археологічна дослідницька практика 6 3  
31 Архівна практика 8 3  
32 Комплексний державний Іспит з історії та археології 8    

Дисципліни вибору ВНЗ

Назва дисципліни Семестр  Кількість
кредитів
Форма
контролю
1 Українська мова у професійній комунікації 2 3 Залік
2 Основи музеєзнавства 4 4 Іспит
3 Історія музейної справи 1 3 Залік
4 Українська етнологія 3 3 Залік
5 Історія мистецтв 6 4 Іспит
6 Історична антропологія 2 3 Залік
7 Історія СРСР 5 3 Залік
8 Мезоліт Східної Європи 4 3 Залік
9 Неоліт Східної Європи 4 3 Залік
10 Енеоліт України 5 3 Іспит
11 Технологія виготовлення кам’яних виробів 5 3 Залік
12 Історія пам’яткоохоронної справи 6 3 Залік
13 Доба бронзи в Україні 6 3 Іспит
14 Антична археологія Північного Причорномор’я 7 4 Іспит
15 Археологія раннього залізного віку 7 4 Залік
16 Спеціальні історичні дисципліни 6 3 Іспит
17 Археологія ранніх слов’ян 8 4 Іспит

Спеціалізація: «Сучасна археологія: аналітичні та презентаційні аспекти»

Назва дисципліни Семестр  Кількість
кредитів
Форма
контролю
1 Мисливці на мамонтів 3 3 Залік
2 Експериментальна археологія 4 3 Іспит
3 Експозиційна робота музеїв 5 4 Залік
4 Науково-фондова робота музеїв 5 4 Іспит
5 Технологія металургії та металообробки у давнину 6 3 Залік
6 Технологія керамічного виробництва у давнину 6 4 Залік
7 Культурно-освітня робота музеїв 7 4 Іспит
8 Державна реєстрація археологічних об’єктів 7 4 Залік
9 Первісне мистецтво 7 4 Іспит
10 Іноземна мова за фахом "археологія" 8 4 Залік
11 Мистецтво Київської Русі за археологічними джерелами 8 4 Іспит
12 Курсова робота 4 1  
13 Курсова робота 6 1  
14 Курсова робота 8 1  

Спеціалізація: «Інтердисциплінарні дослідження в археології»

Назва дисципліни Семестр  Кількість
кредитів
Форма
контролю
1 Геоінформаційні системи в археології 3 3 Залік
2 Давні цивілізації в зібраннях музеїв світу                        4 3 Іспит
3 Етноархеологія 5 4 Залік
4 Просторова археологія 5 4 Іспит
5 Палеографія 6 3 Залік
6 Археологічне джерелознавство 6 4 Залік
7 Археозоологія 7 4 Іспит
8 Палеоекологія людини 7 4 Залік
9 Антропосоціогенез 7 4 Іспит
10 Києвознавство 8 4 Залік
11 Історіографія антропології 8 4 Іспит
12 Курсова робота 4 1  
13 Курсова робота 6 1  
14 Курсова робота 8 1  

Загальний вибір студента 

Назва дисципліни Семестр  Кількість кредитів  Форма контролю 
Перелік № 1
 Історія Центральної та Південно-Східної Європи      
 Соціальне ранжування за археологічними матеріалами      
Перелік № 2
 Історія колекціонування      
 Історична топографія Києва      
Перелік № 3
 Колекції видатних музеїв світу      
 Сировинні ресурси в преісторії      
Перелік № 4
 Світоглядні аспекти поховального обряду      
 Історія грошового обігу      
Перелік № 5
 Історія зброї      
 Історико-культурні заповідники та археопарки      
Перелік № 6
 Походження слов'ян      
 Етнічна історія народів Східної та Центральної Європи в І тис. н.е.