Навчальний план відповідно до редакції опису програми 2018 року

ОП «Археологія та преісторія» ОР «бакалавр»

 

Обов’язкові навчальні дисципліни

Назва дисципліни Семестр Іспити Заліки Кредити
 1 Англійська мова 1-7      
 2 Вступ до університетських студій 1   1 2.0
 3 Історія української та зарубіжної культури 1 1   5.0
 4 Науковий образ світу 6   1 3.0
 5 Соціально-політичні студії 8   1 3.0
 6 Філософія 3 1   4.0
 7 Історична екологія 8   1 3.0
 8 Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності 8   1 3.0
 9 Давня та середньовічна історія України 2 1   3.0
10 Нова історія України 4 1   3.0
11  Новітня історія України 5 1   4.0
 12 Преісторія 1 1   4.0
 13 Історія Стародавнього Сходу 1 1   3.0
 14 Основи археології 1 1   4.0
 15 Історія давньої Греції. Історія давнього Риму 2 1   3.0
 16 Історія середніх віків та раннього нового часу 3 1   3.0
 17 Історія археології 1   1 3.0
 18 Нова історія країн Західної Європи та Північної Америки 4 1   3.0
 19 Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки 5 1   5.0
 20 Палеоліт старого світу 3 1   6.0
 21 Історія Середньовічного Сходу 3   1 3.0
 22 Нова історія країн Азії та Африки 4   1 4.0
 23 Методика польових археологічних досліджень 2   1 3.0
 24 Фіксація археологічних джерел 3 1   5.0
 25 Археологія України 2 1   4.0
 26 Охорона археологічних пам'яток: теорія та практика 7   1 4.0
 27 Археологічна навчальна практика 2     3.0
 28 Музейна практика 4     3.0
 29 Археологічна дослідницька практика 6     3.0
 30 Архівна практика 8     3.0
 31 Комплексний кваліфікаційний іспит з історії та археології 8     0.0
 32 Археологія Київської Русі 8 1   4.0
 33 Історія музейної справи 1   1 3.0
 34 Історична антропологія 2   1 3.0
 35 Мезоліт Східної Європи 4   1 3.0
 36 Неоліт Східної Європи 4   1 3.0
 37 Технологія виготовлення кам’яних виробів 5   1 3.0
 38 Історія пам'яткоохоронної справи 6   1 3.0
 39 Доба бронзи в Україні 6 1   4.0
 40 Антична археологія Північного Причорномор'я 7 1   4.0
 41 Археологія раннього залізного віку 7   1 4.0
 42 Археологія ранніх слов'ян 8 1   4.0
 43 Українська мова у професійній комунікації 2   1 3.0
 44 Історія СРСР 5   1 3.0
 45 Українська етнологія 3   1 3.0
 46 Історія мистецтв 6 1   4.0
 47 Спеціальні історичні дисципліни 6 1   3.0
 48 Основи музеєзнавства 4 1   4.0
 49 Енеоліт України 5 1   3.0

Дисципліни вільного вибору студента

Вибір блоками

Блок дисциплін: «Сучасна археологія: аналітичні та презентаційні аспекти»

Назва дисципліни Семестр  Кількість
кредитів
Форма
контролю
1 Мисливці на мамонтів 3 3 Залік
2 Експериментальна археологія 4 3 Іспит
3 Експозиційна робота музеїв 5 4 Залік
4 Науково-фондова робота музеїв 5 4 Іспит
5 Технологія металургії та металообробки у давнину 6 3 Залік
6 Технологія керамічного виробництва у давнину 6 4 Залік
7 Культурно-освітня робота музеїв 7 4 Іспит
8 Державна реєстрація археологічних об’єктів 7 4 Залік
9 Первісне мистецтво 7 4 Іспит
10 Іноземна мова за фахом "археологія" 8 4 Залік
11 Мистецтво Київської Русі за археологічними джерелами 8 4 Іспит
12 Курсова робота 4 1  
13 Курсова робота 6 1  
14 Курсова робота 8 1  
15 Археологічна термінологія в англомовній фаховій літературі 8 3 Залік

Блок дисциплін: «Інтердисциплінарні дослідження в археології»

Назва дисципліни Семестр  Кількість
кредитів
Форма
контролю
1 Геоінформаційні системи в археології 3 3 Залік
2 Давні цивілізації в зібраннях музеїв світу                        4 3 Іспит
3 Етноархеологія 5 4 Залік
4 Просторова археологія 5 4 Іспит
5 Палеографія 6 3 Залік
6 Археологічне джерелознавство 6 4 Залік
7 Археозоологія 7 4 Іспит
8 Палеоекологія людини 7 4 Залік
9 Антропосоціогенез 7 4 Іспит
10 Києвознавство 8 4 Залік
11 Історіографія антропології 8 4 Іспит
12 Курсова робота 4 1  
13 Курсова робота 6 1  
14 Курсова робота 8 1  

Загальний вибір студента 

Назва дисципліни Семестр  Кількість кредитів  Форма контролю 
Перелік № 1
 Історія Центральної та Південно-Східної Європи      
 Соціальне ранжування за археологічними матеріалами      
Перелік № 2
 Історія колекціонування      
 Історична топографія Києва      
Перелік № 3
 Колекції видатних музеїв світу      
 Сировинні ресурси в преісторії      
Перелік № 4
 Світоглядні аспекти поховального обряду      
 Історія грошового обігу      
Перелік № 5
 Історія зброї      
 Історико-культурні заповідники та археопарки      
Перелік № 6
 Походження слов'ян      
 Етнічна історія народів Східної та Центральної Європи в І тис. н.е.