Навчальний план відповідно до редакції опису програми 2020 року

дійсний для студентів ОП «Археологія та преісторія» ОР «бакалавр»

  • 2021/2022 н.р. для 1 курсу
  • 2022/2023 н.р. для 1-2 курсу
  • 2023/2024 н.р. для 1-3 курсу
  • з 2024/2025 н.р. для 1-4 курсу

 Освітньо-професійна програма "Археологія та преісторія"

Обов’язкові навчальні дисципліни

Назва дисципліни Семестр Екзамен Залік  Кредити
Вступ до університетських студій 1   1 3.0
Історія української та зарубіжної культури 4 1   5.0
Науковий образ світу 5   1 3.0
Соціально-політичні студії 6   1 3.0
Філософія 6 1   4.0
Екологія археологічних поселень 5   1 3.0
Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності 7   1 3.0
Давня та середньовічна історія України 2 1   3.0
Нова та новітня історія України 6 1   3.0
Археологічна типологія та класифікація 5 1   4.0
Вступ до преісторії 1 1   4.0
Історія Стародавнього Сходу 1 1   3.0
Історія давньої Греції. Історія давнього Риму 1 1   3.0
Історія середніх віків та раннього нового часу 3 1   3.0
Початкове заселення Америки 2 1   3.0
Археологія доколумбової Америки 5 1   4.0
Вступ до археології 1 1   4.0
Історія археології 1   1 3.0
Палеоліт Старого світу 3 1   6.0
Історія Середньовічного Сходу 7   1 3.0
Преісторія України 2   1 4.0
Методика польових археологічних досліджень 2   1 3.0
Фіксація археологічних джерел 8 1   5.0
Археологія України 2 1   4.0
Охорона археологічних пам'яток: теорія та практика 8   1 3.0
Археологія Київської Русі 8 1   4.0
Археологічна навчальна практика 2     3.0
Музейна практика 4     3.0
Археологічна дослідницька практика 6     3.0
Архівна практика 8     4.0
Історія музейної справи 1   1 3.0
Загальна антропологія 1   1 3.0
Мезоліт Східної Європи 4   1 3.0
Неоліт Східної Європи 4   1 3.0
Технології виготовлення кам'яних виробів 3   1 3.0
Історія пам'яткоохоронної справи 2   1 3.0
Доба бронзи в Україні 6 1   4.0
Антична археологія Північного Причорномор'я 7 1   4.0
Археологія раннього залізного віку 7   1 4.0
Археологія ранніх слов'ян 8 1   4.0
Українська мова у професійній комунікації 2   1 3.0
Експериментальна археологія 4   1 3.0
Технологія керамічного виробництва в давнину 3   1 3.0
Історія мистецтва 4 1   4.0
Технології металургії та металообробки в давнину 3 1   3.0
Основи музеєзнавства 3 1   4.0
Енеоліт України 5 1   3.0
Комплексний кваліфікаційний іспит з історії та археології 8     0.0
Англійська мова (всього)   1 3 17.0
Англійська мова (1-й семестр) 1     4.0
Англійська мова (2-й семестр) 2   1 4.0
Англійська мова (3-й семестр) 3     2.0
Англійська мова (4-й семестр) 4   1 2.0
Англійська мова (5-й семестр) 5     2.0
Англійська мова (6-й семестр) 6   1 2.0
Англійська мова (7-й семестр) 7 1   1.0

Дисципліни вільного вибору студента

Вибір блоками

Блок дисциплін "Інтердисциплінарні дослідження в археології"

Назва дисципліни Семестр Екзамен Залік Кредити
Геоінформаційні системи в археології 3   1 3.0
Давні цивілізації в зібраннях музеїв світу 4 1   3.0
Етноархеологія 5   1 4.0
Просторова археологія 5 1   4.0
Палеографія 6   1 3.0
Археологічне джерелознавство 6 1   4.0
Археозоологія 7 1   4.0
Археологія та палеогеографія давньої людини 7   1 4.0
Антропосоціогенез 8 1   4.0
Києвознавство 8   1 3.0
Історіографія антропології 8 1   3.0
Курсова робота 4     1.0
Курсова робота 6     1.0
Курсова робота 8     1.0
Всього   6 5 42.0

Блок дисциплін "Сучасна археологія: аналітичні та презентаційні аспекти"

 Назва дисципліни Семестр  Екзамен Залік  Кредити 
Мисливці на мамонтів 3   1 3.0
Музейна консервація та реставрація 4 1   3.0
Експозиційна робота музеїв 5   1 4.0
Науково-фондова робота музеїв 5 1   4.0
Сучасні реконструктивні методи в археології 6   1 3.0
Археологічне музеєзнавство 6 1   4.0
Культурно-освітня робота музеїв 7 1   4.0
Державна реєстрація археологічних об'єктів 8   1 4.0
Первісне мистецтво 7 1   4.0
Археологічна термінологія в англомовній фаховій літературі 8   1 3.0
Мистецтво Київської Русі за археологічними джерелами 8 1   3.0
Курсова робота 4     1.0
Курсова робота 6     1.0
Курсова робота 8     1.0
Всього   6 5 42.0

 Вибір з переліку

(студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку)

 Назва дисципліни Семестр  Залік  Кредити 
Перелік 1      
Історія Центральної та Південно-Східної Європи 3 1 3.0
Соціальне ранжування за археологічними матеріалами 3 1 3.0
Історія України в документальному кіно 3 1 3.0
Вікінги-романи-варяги. Ранньосередньовічні скандинави в Європі та Америці 3 1 3.0
       
Перелік 2      
Історія колекціонування 4 1 3.0
Історична топографія Києва 4 1 3.0
Військове мистецтво Європи в добу Античності і Середньовіччя 4 1 3.0
Таємні товариства від стародавнього світу до сучасності 4 1 3.0
       
Перелік 3      
Колекції видатних музеїв світу 5 1 3.0
Сировинні ресурси в преісторії 5 1 3.0
Історичні портрети диктаторів Європи 5 1 3.0
       
Перелік 4      
Світоглядні аспекти поховального обряду 6 1 3.0
Історія грошового обігу 6 1 3.0
Повсякденне життя та практики епохи Ренесансу 6 1 3.0
Жанр "утопія" у літературній традиції: від Античності до Раннього Нового часу 6 1 3.0
Актуальні проблеми історії України періоду Другої світової війни 6 1 3.0
       
Перелік  5      
Історія зброї 7 1 3.0
Історико-культурні заповідники та археопарки 7 1 3.0
       
Перелік 6      
Походження слов'ян 8 1 3.0
Підводна археологія 8 1 3.0
       
Всього   6 18.0