Розвідки в селищі Лащова. Новi палеоантропологiчнi рештки на Гiрському Тiкичi

Археологiчна експедицiя кафедри археологiї та музеєзнавства Київського унiверситету iменi Тараса Шевченка та Черкаської археологiчної iснспекцiї в лiтку 1995 року здiйснювала дослiдження Гордашiвського пiзньопалеолiтичного поселення (селеще Гордащiвка, Тальнiвського району, Черкаською областi). Паралельно з цима роботами проводились археологiчнi розвiдки в прилеглому регiонi.

На пiвденнiй околицi селища Лащова Тальнiвського району Черкаською областi в розрiзi глиняного кар’єру були помічені кістки. Кар’єр врізаний в правий схил балки, яка є правою притокою Гірського Тікичу.

Місце знахідки розташовано на схилі балки трохи нижче від середньої частини її схилу - між плато та тальвегом.

Зачисткою на глибині 1,55 м. від сучасної поверхні в лесоподібному суглинку виявлено майже повний кістяк людини в скорченому положенні. Відсутні частини тазових кісток та ступні.

    Стратиграфічний розріз на місці кістяка:
  • 1. Сучасний грунт - 0 - 0,6 м.
  • 2. Гумусований лесоподібний суглинок темно-сірого кольору - 0,60 - 1,0 м.
  • 3. Лесоподібний суглинок світло-жовтого кольору з слідами кротовин - 1,0 - 1,60 м.
  • 4. Лесоподібний суглинок світло-жовтого кольру. Перший горизонт карбанатних стяжінь - 1,60 - 1,80 м. Кістяк залягав на цьому горизонті. Грунт навколо кісток більш темний та рихлий ніж навколишній лесоподібний суглинок.
  • 5. Лесоподібний суглинок світло-жовтого кольору, донизу прймає буруваті відтінки - 1,80 - 3,20 м.
  • 6. Лесоподібний суглинок жовто-бурого кольору. Другий горизонт карбанатних стяжінь - 3,20 - 3,45 м.lascheva

Положення кістяку

Кістяк лежить на лівому боці, головою на схід-північний схід. Ноги з лівого боку. Череп повернутий тім’яною частиною догори. Кістки обличча орієнтовані в горизонтальній площині. Ліва рука зігнута в ліктьовому суглобі, кість на плечі. Кість правої руки розташована на нижній частині грудинної клітини. Череп трохи розчавлений: права скронева кістка відокремлена, носові кістки та нижні частини глазниць зсунуті в бік лобної кістки. Кістки фалангів пальців та окремі зуби (два нижніх різця) рознесені . В процесі розчистки знята фаланга над лівим плечем, яка була розташована на 9 см. вище черепа. Права прмінева кістка розташована над кісткаами лівої руки.

Палеоантропологічні рештки.

Череп.

Череп представлений гарно збереженою лобною та частково двома тім’яними кістками. Тім’яна кістка має гарно виразливий потиличний кут, частина якого зруйнована (частки присутні). Потилична кістка частково деформована. В правій завнішній частині потиличної кістки присутня виямка. Великий потиличний отвір практично відсутній (залишки присутні).

Лицевий відділ представлений носовою кісткою, яка сильно деформована. Очна поверхня відсутня на 80%, не стерта, на внутрішній поверхні гарно простежуються пальцеподібні вдавлення. Права надочна орбіта (supraorbitale foramen) відсутня. Присутня частково зруйнована сфеноідальна частини крила з очним канатом.

Гарно збереглася права скронева кістка та виличні кістки разом з соскоподібними відросками. Останні частково зруйновані.

Присутні верхня та нижня щелепа, остання в правій частині частково пошкоджена. Збереглася права maxilla, ліва відсутня.

Зубна система.

В палеоантропологічній колекції присутні 24 зуба. На нижній щелепі відсутні різці та треті моляри всі інші присутні. Верхня щелепа має тільки праву частину без третього моляру.

Хребтовий стовб.

Хребтовий стовб має 7 шийних хребців, на шостому шийному хребці відсутній бугорок сонної артерії. Грудні хребці – 12, частково пошкоджені. Поперекові – 5.

Грудина відсутня. Крижові кістки представлені тільки базисом. Ребра деформмовані і складають 12 пар.

Вільні верхні кінцівки.

Ліва і права плечові кістки мають гарне збереження. На обох кістках відсутні головки. Малий бугорок стертий, відмічається пагано виразлива анотомічна шийка. Гарно збережена радіальна ямка. М’язовий рельєф плечових кісток дуже виразливий.

У проміневих і ліктьових кістках відсутні головки.

Ключиці і лопатки сильно деформовані, але більш в гарному стані збережені праві частини. Простежується акромеон, відросток ключиці та лопаточна вирізка. Нижній кут близький до тупого. Скоріше за все індивідум мав малі розміри грудинної клітини.

Тазові кістки.

Серед тазових кісток присутній фрагмент правої клубової кістки, частково збереглася суглобова поверхня стегнової.

Присутні уламки лобкової кістки з гарно виразливим симфіозом, який з’єднує лобкові кістки між собою. Відстань між гребнями клубових кісток в диапазоні 36-27 см. Ліва частина лобкової кістки, крижові та куприкові кістки відсутні.

Вільні нижні кінцівки представлені двома стегновими кістками, які зламані в серединній частині. Епіфізи мають достатню стертість. Присутній один надколінок.

Кістки гомілки представлені двома малогомілковими кістками. Ліва зламана.

Кістки стопи відсутні.

Таким чином, за стратиграфічними умовами було констатовано пізньоплейстоценовий вік кістяка. Враховуючи унікальність знахідки для території України, автори вирішили утриматись від публікації до з’ясування абсолютного віку цих палеоантропологічних залишок.

Визначення віку було зроблено в 2000 році в Київській радіовуглецевій лабораторії НАН України (М.М.Ковалюх). Визначення було здійснено по реберній кістці та хребцю: зразок Кі-8162, який дав вік 12600 ± 90 років тому. Таким чином, абсолютний вік знахідки відповідає стратиграфічному положенню кістяка.

Отже попередньо, можна констатувати відкриття кістяка людини фінальнопалеолітичної доби. Цей об’єкт можна розглядати в системі декількох пунктів з знахідками пізньопалеолітичних знарядь цього регіону (Гордашівка, Лащова, Зелений Кут).

Гладких М.I., Рижов С.М., Суховий М.О.